Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 


 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Πρόκειται για τη λεγόμενη «παγκοινιά» (την ακούμε κι ως «παγκενιά» κλπ). Π.χ. στον τρύγο, τις ελιές, τα φουντούκια κλπ. Σε αυτή συμμετέχουν όλοι προκειμένου να τελειώσει η εργασία.


Έχουν καταγραφή 60 διακονημάτων, που αναλαμβάνουν στα κοινόβια οι διάφοροι μοναχοί.

Αγιογράφος: ο καταγινόμενος με την ιστόρηση ιερών εικόνων και γενικά την αγιογραφία.

 

Αμπελικός: ο επιμελούμενος τον αμπελώνα.

 

Αντιπρόσωπος: ο εκπρόσωπος της Μονής στην Ιερά Κοινότητα.

 

Αρσανάρης: ο υπεύθυνος για τον αρσανά, λιμενίσκο γενικά της Μονής.

 

Αρχειοφύλαξ: ο υπεύθυνος του αρχείου.

 

Αρχοντάρης: ο αρμόδιος για το αρχονταρίκι και τη φιλοξενία των επισκεπτών και προσκυνητών.

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :Προσμονάριος.


 

Βαγενάρης: ο υπεύθυνος του βαγεναριού (κρασαριού).

 

Βδομαδιάρης: ο ιερομόναχος που εφημερεύει τη βδομάδα.

 

Βηματάρης: ο επιμελούμενος το ιερό βήμα του καθολικού με τα ιερά λείψανα, σκεύη, άμφια κλπ.

 

Βιβλιοφύλαξ: ο βιβλιοθηκάριος.

 

Βορδονάρης: ο ημιονηγός, επιμελείται και τον σταύλο και τη χορταποθήκη.

 

Γηροκόμος: ο μοναχός που περιποιείται τους γέροντες μοναχούς στο γηροκομείο.

 

Γραμματικός: ο επιμελούμενος τη γραμματεία, αλληλογραφία κλπ της Μονής.

 

Δευτερεύων: ο αναπληρωτής του διαβαστή.

 

Διαβαστής: ο αναγνώστης στην τράπεζα.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Οδηγός.Δοχειάρης: ο υπεύθυνος του δοχειού (αποθήκης τροφίμων).

 

Εκκλησιαστικός: ο αρμόδιος για το ναό.

 

Επιστάτης: ο μοναχός ή ιερομόναχος που στέλνεται από τα 15 μοναστήρια που δικαιούνται κάθε 5 χρόνια συμμετοχή στην Επιστασία.

 

Επιστημονάρχης: ο επόπτης των διαφόρων διακονημάτων.

 

Ηγούμενος: ο αρχιμανδρίτης, ο πνευματικός ηγέτης του μοναστηριού ιερομόναχος, ο πατέρας όλων των μοναχών.

 

Ηγουμενιάρης: ο εντεταλμένος με τη φροντίδα του ηγουμένου.

 

Ιεροψάλτης: καλλίφωνος μοναχός που ψέλνει στο δεξιό ή αριστερό αναλόγιο.

 

Κανονάρχης: ο μοναχός που κανοναρχεί τους ψάλτες.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Νοσοκόμος.


Κηροπλάστης: ο μοναχός που κατασκευάζει τα κεριά.

 

Κοιμητηριάρης: ο υπεύθυνος για το κοιμητήριο και οστεοφυλάκιο της μονής.

 

Κολλυβάς: καλλιτέχνης μοναχός που φτιάχνει τα κόλλυβα των πανηγύρεων.

 

Κονακτζής: ο επιμελούμενος το Αντιπροσωπείο (κονάκι) της μονής στις Καρυές, όπου διαμένει ο αντιπρόσωπος της μονής στην Ιερά Κοινότητα.

 

Κουρτζής: ο υπεύθυνος για το δάσος της μονής.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Μάγκιπος.
 

Κωδωνοκρούστης: ο μοναχός που κρούει τις καμπάνες.

 

Μάγειρος: ο μοναχός που ετοιμάζει το φαγητό για την τράπεζα.

 

Μάγκιπος: ο φούρναρης.

 

Νοσοκόμος: ο μοναχός που φροντίζει τους ασθενείς στο νοσοκομείο της μονής.

 

Οικονόμος: ο υπεύθυνος για τους εργάτες και τις γενικές εργασίες της μονής, εκτελεί και χρέη δοχειάρη. Στη Μεγίστη Λαύρα ο οικονόμος λέγεται παρα-οικονόμος, γιατί Οικονόμισσα θεωρείται η Παναγία.

 

Περβολάρης: ο κηπουρός.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Μαραγκός.
 

Πνευματικός: ο εξομολόγος.

 

Πορτάρης: ο φύλακας του πυλώνα της μονής.

 

Προσμονάριος: διακονητής σε θαυματουργή εικόνα.

 

Προσφοριάρης: ο μοναχός που παρασκευάζει τα πρόσφορα.

 

Πρώτος: ο μοναχός ή ιερομόναχος που στέλνει μια από τις 5 μονές που δικαιούνται για πρωτεπιστάτη, κάθε 5 χρόνια όταν έχει σειρά το μοναστήρι.

 

Ράφτης: ο μοναχός που ράβει τα ζωστικά, τα άμφια κλπ των αδελφών.

 

Σκευοφύλαξ: ο υπεύθυνος για το σκευοφυλάκιο (κειμηλαρχείο) της μονής.

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Βαγενάρης.

Τραπεζάρης: ο διακονητής της τράπεζας.

 

Τυπικάρης: ο αρμόδιος για το τυπικό και επιμελούμενος το τυπικαριό.

 

Ωρειάριος: ο υπεύθυνος για το ωρειό (αποθήκη σιταριού).


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, του Ι.Μ. Χατζηφώτη εκδόσεις  ΠΑΠΑΔΗΜΑ
 
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου