Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΙΑ 5.000.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟΥ 1931


 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Γερμανοί άνεργοι, υπήρξαν οι κατ εξοχή ψηφοφόροι του Χίτλερ, δίπλα στην ουρά των ανέργων φαίνεται προπαγανδιστικό σύνθημα των Εθνικοσοσιαλιστών.
Μόλις δύο χρόνια από την άνοδο του Α Χίτλερ στην εξουσία το 1931 η Γερμανία ήταν σε απόγνωση με την οικονομική της κατάσταση, σε  άρθρο του στην Αθηναική εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» εξηγεί το γερμανικό οικονομικό πρόβλημα, διαβάζοντας το νομίζεις ότι βλέπεις την Ελλάδα των μνημονίων και του ΔΝΤ.

Ο Α ΠΠ έχει ήδη τελειώσει εδώ και 13 χρόνια αλλά η Γερμανία είναι σε μαύρα χάλια. «θεμελιώδης αιτία της ανεργίας είναι η υφιστάμενη οικονομική κρίσις...».

Βέβαια κρίση είχε όλος ο κόσμος όμως η Γερμανία «... λόγω του φορτίου των επανορθώσεων και της υμπερόγκου φορολογίας...» ήταν περισσότερο αισθητή.

 
 Η Γερμανία όμως είχε και άλλο πρόβλημα «...την ανέχειαν υπό έποψιν πρώτων υλών ... και προ πάντων εις την σπάνιν του κεφαλαίου».

Και αναλύει ο Dr Adam Stegerwald ότι οι αγροτικός πληθυσμός παρ όλο που είαν 1/4 του συνολικού πληθυσμού πληρώνει το 5-7%της φορολογίας  και το υπόλοιπο το αστικό τμήμα του πληθυσμού.

Το γεγονός ότι η Γερμανία κατάφερε να βγάλει τον χειμώνα του 1930 με 5.000.000  και άλλα εκατομμύρια μερικώς απασχολούμενα οφείλεται «...εις την λίαν ανεπτυγμένην πειθαρχίαν του πληθυσμού, εις την περίσκεψιν και την ενεργητικότητα της κυβερνήσεως, εις την αποτελεσματικήν δράσιν των κοινωνικών οργανώσεών μας.». 

Οι δαπάνες της Γερμανίας το 1931 κατανέμονται (σύμφωνα με το δημοσίευμα:

«

Δια τους ανέργους :      150.000.000 λιρών

Δια επανορθώσεις :          25.000.000 λιρών

Δια τόκον εξωτ δανείων : 50. 000.000 λιρών

Δια τόκον υψηλότερον

των αλλών χωρών        : 100. 000.000 λιρών

Δια συντάξεις :                 95. 000.000 λιρών

Δια αναπήρους πολέμου: 70. 000.000 λιρών 

Δια άλλας συνέπειας

του πολέμου :                   50. 000.000 λιρών».

Όπως όλες λοιπόν οι κυβερνήσεις προσπαθούν να μειώσουν τους ανέργους και ένα μέτρο που που πήραν (για δες σύμπτωση!)  : «Σήμερον επιβάλεται κράτησις 6 ½  % επί των ημερομισθίων δια την κάληψιν δαπάνης ασφαλίσεως εναντίον της ανεργίας...».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Βερολινέζοι άνεργοι μουσικοί, το 1931.Ένα μέτρο που αναφέρει και πράγματι κάνει εντύπωση είναι η συμμετοχή των ΟΤΑ σαυτήν την υπόθεση της ανεργίας «...ο ανεργός όστις δεν δικαιούτε ούτε του επιδόματος περιθάλψεως της ανεργίας, ούτε του δευτέρου ιδιαιτέρου επιδόματος, υπάγεται υπό την άμεσον μέριμναν του δήμου. Ο αριθμός των τυγχανόντων της ταύτης δημοτικής περιθάλψεως ηυξήθη συμαντικώς από του παρελθόντος χειμώνος και τώρα είμεθα υποχρεωμένοι να προσπαθήσωμεν να εξεύρωμεν μέσα προς ανακούφισιν των δήμων, οίτινες άλλως απειλούνται υπό οικονομικής καταρρεύσεως».

Το ερώτημα που μπαίνει είναι πως θα μειωθεί η στρατιά των 5.000.000 και πλέων ανέργων και η απάντηση είναι «...η εξεύρεσις μακροπροθέσμων πιστώσεων  με λογικόν επιτόκιον...».

Το ζήτημα αυτό δεν κατάφερε όμως να το λύσει η δημοκρατία της Βαιμάρης, το έλυσε όμως μια εθνικιστική κυβέρνηση δύο χρόνια αργότερα, η συνέχεια αυτής της κυβέρνησης του Χίτλερ βέβαια ήταν δραματική για την Γερμανία και τον κόσμο όλο.

 

 


 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Αφίσα των ΝΖ στο Έσσεν το 1930.
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 14/7/1931 άρθρο του δόκτορα Άνταμ Στέγκεργαλτ

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ

    «Αλήθεια, Θόδωρε, θα κάμης κίνημα;» , ρώτησε λίγο πριν την περίφημη 25 Ιουνίου του 1925 ο Δημήτριος Γόντικας,   υπουργός τω...