Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

ΥΜΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΡΑ


 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η Ήρα του Μπαρμπερίνι,
ρωμαϊκό αντίγραφο αρχαιότερου ελληνικού αγάλματος.Η Ήρα (Κόρη του Κρόνου και της Ρέας. Σύζυγος του Δία) είναι η προστάτιδα των γυναικών. Τις προστατεύει ως κόρες, αρραβωνιαστικιές, συζύγους. Δεν τις εγκαταλείπει ούτε μια στιγμή και τις παρακολουθεί σ’ όλες τις λεπτομέρειες της φυσιολογικής ζωής. Γι’ αυτό και θεωρήθηκε ότι είχε κόρη την Ειλείθυια, την προστάτιδα των τοκετών, και μάλιστα συχνά συγχέεται με την ίδια της την κόρη αυτή. ( Παιδιά της με τον Δία ήταν η Ήβη, ο Άρης και η Ειλειθύια. Θέλοντας όμως να εκδικηθεί το Δία για τα πολλά νόθα παιδιά του, έφερε στον κόσμο και τα δικά της παιδιά. Ο Ήφαιστος ήταν ένα παιδί της). Διηγούνται πως ο Σωκράτης ορκιζότανε στο όνομα της Ήρας, επειδή η μητέρα του ήταν μαμή.

 Η Ήρα προστατεύει τη γυναίκα – σύζυγο (ήταν εκείνη που απομυθοποιούσε στα μάτια των Ελλήνων την εξουσία του άντρα αφέντη, η γυναίκα έπαιρνε εκδίκηση, δια της Ήρας,  από τον άντρα στα πλαίσια μιας οργανωμένης ανδροκρατούμενης κοινωνίας). Και παρότι η συζυγική της ζωή με τον Δία δεν ήταν ποτέ ανέφελη, οι Έλληνες την θεωρούν πρότυπο ιδανικής συζυγικής ζωής και ονομάζουν την ένωσή της με τον Δία «ιερό γάμο». Οι γιορτές που τελούνταν σε όλη την Ελλάδα αποτελούσαν την ουσία της λατρεία της θεάς. Και είχαν τα χαρακτηριστικά ονόματα Ηραία. Άλλες ονομασίες των γιορτών προς τιμή της Ήρας είναι τα  Δαίδαλα, Καλλιστεία, Εκατόμβαια.

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ήρα ή Juno στα λατινικά, η προστάτιδα του γάμου...

ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΗΡΑ

 

Ηρης, θυμίαμα αρώματα

Κυανίοις κόλποισιν ενημένη, ηερόμορφε,

Ηρη παμβασίλεια, Διός σύλλεκτρε μάκαιρα,

ψυχοτρόφους αύρας θνητοίς παρέχουσα προσηνείς,

όμβρων μεν μήτηρ, ανέμων τροφ'ε, παντογενεθλε.

χωρίς γαρ σεθεν ουδέν όλως ζωής φύσιν εγνω

κοινωνείς γαρ άπασι κεκραμίνη ηέρι σεμνή

πάντων γαρ κρατέεις μούνη παντεσσ τ' ανασσεις

ηερίοις ροίζοισι τινασσομένη κατά χεύμα.

αλλά, μάκαιρα θεά, πολυόνυμε, παμβασίλεια,

έλθοις ευμενέουσα καλώ γήθοντι προσώπω.

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΥΜΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΗΡΑ

 

Χαίρε συ, η ενδοξότερη των αθανάτων, ω σεβάσμια θεά Ήρα , εσαεί παντοδύναμη, Φύσεως ερωτώ γεννήτωρ, ο τα πάντα κυβερνών συμφώνως των Νόμω Σε που είναι δίκαιον, οι θνητοί να σου απευθύνουν αίνους.

 
Εκ σου αληθώς ολοκληρωθήκαμε και μόνον ημείς, μεταξύ όλων των θνητών όντων, που ζουν και έρπουν επί της γης, μόνοι ημείς απεκτήσαμε το χάρισμα ναμιμούμεθα τον ήχον του ερωτικού σου θειου λόγου Θα σε υμνήσω λοιπόν και δεν θα παύσω συνεχώς να υμνώ την θεϊκή ερωτική κυρίαρχόν σου δύναμιν. Εις σε πράγματι πας ο γύρω ελισσόμενος κόσμος υπακούει και βαδίζει όπου εσύ τον οδηγείς, και εκών αφήνεται να κυβερνάται υπό σου. Εκείνο που κρατάς εις τας αήττητους χείρας σου η αμφίστομη πύρινη ρομφαία είναι η ακτινοβόλα πεντάκτινη αστραπή .

 

Διότι τα πάντα εις την φύσιν κατεργάζονται και γονιμοποιούνται υπό 'αυτής, δι' αυτής κατευθύνεις τον κοινόν ερωτικό θειο λόγον ο οποίος κυκλοφορεί δια των πάντων αναμιγνυόμενος τόσον με τας μικράς, όσον και με τας μεγάλας φλόγας.

 Διότι είσαι ο ύπατη βασίλισσα ολόκληρου του παντός. Ουδέν επιτελείται επί της Γης, ώ σεβάσμια θεά ήρα , χωρίς εσένα ' ουδέν εις τον αιθέριον θείον ουρανόν, ουδέν εις την θάλασσαν' όλα πλην εκείνων που πράττουν oι μοχθηροί Αλλά Σύ, γνωρίζεις πώ νά άνάγης εις το μέτρον κάθε υπερβολήν, να επιβάλλεις την τάξιν εις κάθε τι το άτακτον και να καθιστάς φίλα όσα δεν διάκεινται φιλικώς προς άλληλα.

Συνήρμοσες πραγματικά αγαθά με τα πονηρά εις μίαν αρμονικήν ενότητα εις τρόπον ώστε μια μόνη και αιωνίως υφιστάμενη λογική επικρατί των πάντων, αυτήν δε την αρμονικήν λογικήν, όσοι εκ των θνητών είναι κακοί αποφεύγουν, οι δύσμοιροι' ποθούντες συνεχώς την απόκτησιν αγαθών, ούτε βλέπουν, ούτε ακούουν τον κοινόν θείον Νόμον.

 Εάν δε υπήκουον εις τον Νόμος αυτόν με κατανόησιν, θα τους ωδήγει εις βίο ευδαίμονα. Αλλ'αντί τούτου όρμωσιν ως παράφρονες, από το ένα κακόν εις το άλλο. Οι μεν επιδίδονται με σπουδήν εις την δόξαν, που τους προξενεί λυπηράς έριδας' οι άλλοι επιδίδονται υπέρ παν μέτρον προς το κέρδος' άλλοι τέλος εις την άνεσιν και τας ηδονάς του σώματος, αποκτώντες τελικώς το άκρως αντίθετον εκείνου που επιζητούν.

Αλλά Συ Ω σεβάσμια θεά Ήρα που παρέχεις όλα τα δώρα, της γαμήλιας ερωτικής ζωής θεά του ενάστρου ουρανού και κυρία της πεντάκτινης αστραπής σώσε τους ανθρώπους από την θλιβερήν άγνοιαν των, σκέδασον, μητέρα , αυτήν από τας ψυχάς των και κάμε αυτούς να καταλάβουν και να ακολουθούν την οδό με την οποίαν Συ, με Αγάπη και δικαιοσύνην, κυβερνάς.

Όταν δε ημείς τιμηθώμεν, θα σε τιμήσωμεν με την τιμή που σου ανήκει, υμνούντες εις το διηνεκές τα έργα σου, όπως επιβάλλεται εις τους θνητούς, διότι δεν υπάρχει, ούτε διά τους ανθρώπους, ούτε και δια τους θεούς, ανώτερον προνόμιον από του να δύναται να υμνούν πρεπόντως και αιωνίως, τον κοινόν εις όλους Νόμον.


 

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η Ήρα ήταν πολιούχος Θεά του Άργους.

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

 

Ήρας, θυμίαμα ἀρώματα.


Κυανέοις κόλποισιν ἐνημένη, ἀερόμορφε, ῞Ηρα παμβασίλεια, Διὸς σύλλεκτρε μάκαιρα, ψυχοτρόφους αὔρας θνητοῖς παρέχουσα προσηνεῖς, ὄμβρων μὲν μήτηρ, ἀνέμων τροφέ, παντογένεθλε• χωρὶς γὰρ σέθεν οὐδὲν ὅλως ζωῆς φύσιν ἔγνω• κοινωνεῖς γὰρ ἅπασι κεκραμένη ἠέρι σεμνῶι• πάντων γὰρ κρατέεις μούνη πάντεσσί τ᾽ ἀνάσσεις ἠερίοις ῥοίζοισι τινασσομένη κατὰ χεῦμα. ἀλλά, μάκαιρα θεά, πολυώνυμε, παμβασίλεια, ἔλθοις εὐμενέουσα καλῶι γήθοντι προσώπωι.

ἀλλά, μάκαρ, καθαραῖς γνώμαις μύσταισι συνέρχου, φαύλους δ’ ἐκτοπίους θ’ ὁρμὰς ἀπὸ τῶνδ’ ἀπόπεμπε.

 

Ήρας, θυμίαμα αρώματα

Καθισμένη σε γαλάζιους κόλπους, αερόμορφε συ Ήρα πού είσαι βασίλισσα των πάντων, μακαριά σύζυγος του Διός, και παρέχεις (προσφέρεις) εις τους ανθρώπους ήπιες αύρες, πού τρέφουν τάς ψυχάς. είσαι μητέρα των βροχών, τροφός των ανέμων, έχεις γεννήσει τα πάντα. Διότι χωρίς εσένα κανένα γενικώς πλάσμα δεν γνωρίζει την φύσιν της ζωής διότι συμμετέχεις εις όλα συγκερασμένη με τον σεβαστόν αέρα. Διότι μόνη εσύ είσαι κυρίαρχος όλων και όλων είσαι βασίλισσα και με αέρινες ορμητικές κινήσεις τινάσσεσαι (λούζεσαι) εις τα νερά. Αλλά συ ή μακαρία θεά πού έχεις πολλά ονόματα και είσαι ή βασίλισσα πάντων.είθε να μας έλθης ευμενής με ωραίο χαρούμενο πρόσωπο.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου