Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ


 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Βασιλιάς Κωνσταντίνος (1868-1923), υπήρξε υπεύθυνος εθνικών καταστροφών. Φυσικά μετά την Επανάσταση Πλαστήρα - Γονατά εγκατέλειψε την Ελλάδα (που κατέστρεψε) υπό την προστασία Αγγλικού πολεμικού, από τον Ωροπό, πέθανε στο Παλέρμο της Σικελίας.
  


Στις 22 Νοεμβρίου 1920 (την ημέρα δηλαδή που γινόταν δημοψήφισμα για να ξαναφέρουν τον Κωνσταντίνο στον θρόνο της Ελλάδος) ο Έλληνας Αρμοστής στην Κωνσταντινούπολη Eυθ.  Κανελλόπουλος έστειλε ένα τηλεγράφημα στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Στο τηλεγράφημα αναφερόταν ότι μετά την απόλυση των εκκλησιών οι Πρόεδροι των Ελληνικών σωματείων της Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και μεγάλος αριθμός Ελλήνων συγκεντρώθηκαν και έφτιαξαν ένα ψήφισμα που του το έδωσαν, ιδού τι έγραφε ο λαός της Κωνσταντινουπόλεως προς την Ελληνική Κυβέρνηση αλλά κυρίως προς τον Κωνσταντίνο.

 

«Ο Ελληνικός πληθυσμός Κωνσταντινουπόλεως αντιπροσωπεύων όλος αλύτρωτον Ελληνισμόν και τους Έλληνας πολίτας της Τουρκίας υπεράνω πάσης κομματικής διαπάλης και προσωπικής προσηλώσεως ιστάμενος, αποβλέπων μόνον εις τα ύψιστα συμφέροντα του έθνους, έχων συναίσθησιν της αλληλεγγύης του ενός και ιδιαίτερου έθνους, όπερ έζησε και ζη με κοινούς αγώνας και κοινά ιδεώδη, έχων το καθήκον και το δικαίωμα κατά τας κρισίμους ταύτας στιγμάς έναντι του έθνους και της ιστορίας να κηρύξη την γνώμην και τη θέλησίν του, λαμβάνων υπόψιν ότι η παρουσία του Βασιλέως Κωνσταντίνου επί του Ελληνικού θρόνου δύναται να γίνει πρόξενος εθνικών καταστροφών, διαμαρτύρεται εναντίον του σήμερον τελουμένου εν Ελλάδι δημοψηφίσματος».

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Δημ Ράλλης πρωθυπουργός από 04.11.1920 – 24.01.1921, της κυβέρνησης που προέκυψε από τις εκλογές του Νοεμβρίου 1920.Αλλά και ο μητροπολίτης Προύσας Δωρόθεος, ο οποίος κατείχε θέση τοποτηρητού του Οικουμενικού Πατριαρχείου (και ασφαλώς εξέφραζε την γνώμη και πολλών άλλων μητροπολιτών) με επιστολή του στην γαλλική ζήτησε από τον Κωνσταντίνο που ήταν στην Λουκέρνη να παραιτηθεί.

 

«Le devoir que le salut de la patrie vois impose est celui de renoncer a vos revendications».

«Καθήκον για την σωτηρία της πατρίδος επιβάλει να παραιτηθείτε από τις διεκδικίσεις σας».

 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:  Οι Έλληνες εξόριστοι της Κορσικής στο ξενοδοχείο που έμεναν στο Αιάκιο (1917). Εδώ ήταν και ο Ι. Μεταξάς που συνιστούσε να ΜΗ επανέλθη ο Κωνσταντίνος στον θρόνο.
 

Αυτό όμως που έβλεπαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, οι πρόεδροι των σωματείων τους και το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως δεν ήθελε να το δει ο εγωιστής και φίλαρχος  Κωνσταντίνος, ο οποίος με τίμημα μια εθνική καταστροφή ήθελε να πάρει ρεβάνς απέναντι στην απομάκρυνσή του. Και όπως γράφει ο Στάθης Πρωταίος : «Δεν κατώρθωσε να θυσιάσει την ΣΤΙΓΜΗ στην ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ. Προτίμησε από το ΕΥΓΕ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ την στιγμιαία ζητωκραυγή μιας καθυστερημένης μερίδας χωρικών. Ζήτω ο Κουμπάρος! Φώναξε η στιγμή ΝΤΡΟΠΗ γράφει η ιστορία».

Τι απάντησε η κυβέρνηση των Αθηνών δια του στόματος του Δημ Ράλλη;

Ο Κανελλόπουλος πήρε το πιο κάτω τηλεγράφημα:

«Δηλώσατε παρακαλώ τοποτηρητή Πατριαρχικοίς και Εθνικοίς κύκλοις, ότι διατελώ κατάπληκτος δια την στασιαστικήν και ανευλαβή συμπεριφοράν και γραφήν αυτών, ότι απέναντι τοιαύτης τακτικής ενδείκνυται τη Ελληνική Κυβερνήσει να διακόψει πάσαν επικοινωνίαν και αρωγήν προς στασιαστάς βυσσοδομούντας εθνικήν διαίρεσιν».

Θλιβερό τηλεγράφημα μιας θλιβερής κυβέρνησης και ενός θλιβερού βασιλιά.

 

Για να μη νομίσει κανείς ότι όλες αυτές οι υποδείξεις προερχόντουσαν μόνο από βενιζελικούς Μικρασιάτικους κύκλους. Ο τέως πρωθυπουργός και ακραία βασιλικός Σπυρ Θεοτόκης έκανε υπόδειξη να μη επανέλθει ο Κωνσταντίνος στον θρόνο, διότι η επάνοδός του θα έβλαπτε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Αλλά και ο Ι Μεταξάς (βασιλικότερος δεν γινόταν) αλληλογραφούσε με τον πρίγκηπα Ανδρέα που είχαν προσωπική φιλία και του ανέφερε ότι σκοπός ήταν η απελευθέρωση του ελληνικού λαού και όχι η επιστροφή του Κωνσταντίνου, του πρότεινε να μη αναμειχθούν τα μέλη της δυναστείας στην πολιτική ζωή του έθνους, τα ίδια περίπου έγραφε και στον πρίγκηπα Νικόλαο και τον πρίγκηπα Γεώργιο.

 


 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η φιλαρχία του Κωνσταντίνου, οδήγησε στο ξερίζωμα του ελληνισμού της Ανατολής.
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ του Σ. Ι. Καργάκου Εκδόσεις REALNEWS

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ του X. Δ. Τριανταφυλλίδη εκδόσεις ΔΩΔΩΝΗ

Πολιτικαί αναμνήσεις του Σπ Θεοτόκη

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ εκδόσεις ΠΛΑΤΩΝ (Επίλογος στρατηγού Δ Βακκά τεύχος 24)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου