Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 1920 

Αμέσως μετά τις καταστροφικές εκλογές της 1ης  Νοεμβρίου του 1920 στις οποίες οι μεν Βενιζελικοί πήραν περισσότερες ψήφους αλλά λόγω του εκλογικού συστήματος πήραν πολύ λιγότερες βουλευτικές έδρες, υπήρξαν διαγγέλματα που προοιώνιζαν το τι θα συμβεί.


 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Γελοιογραφία της εποχής σχετικά με την εκλογική αναμέτρηση του 1920: Ο ψηφοφόρος εικονίζεται να πρέπει να επιλέξει μεταξύ Ελ. Βενιζέλου και Δ. Γούναρη, υπό το βλέμμα του πολέμου.Κατ αρχάς ο Ελευθέριος Βενιζέλος έλεγε:

«Καταλίπων την αρχήν … Προς μεν τον Ελληνικόν λαόν δια να τον διαβεβαιώσω ότι ουδεμίαν πικρίαν δοκιμάζω δια την ψήφον της Κυριακής… προς τους φίλους μου δια να ζητήσω… μη παύσωσιν να υποτάσσωσιν  το συμφέρον του κόμματος εις το συμφέρον του Κράτους… Πέποιθα δε συγχρόνως ότι θα υποταχθώσι και ούοι άνευ πικρίας είς την λαικήν ετυμηγορίαν».

Ακολούθως επιβιβάσθη στη θαλαμηγό «Νάρκισσος» του εφοπλιστή Εμπειρίκου και αναχώρησε για την Ευρώπη.

 

Αμέσως υπέβαλε την παραίτησή του ο Αντιβασιλέας Παύλος Κουντουριώτης και ανέλαβε αντιβασιλεύς η πρώην Βασίλισσα Όλγα  (μητέρα του Κωνσταντίνου), η οποία εξέδωσε διάγγελμα :

«Λαός και στρατός, και ενταύθα και εκεί όπου τόσον γενναίως μάχεται υπέρ των Εθνικών Δικαίων, θα εκπληρώσωσιν, ως πάντοτε, το καθήκον των προς την πατρίδα».

Δηλαδή ουδεμία αλλάγη της πολιτική Βενιζέλου, ή καλύτερα «πολιτική Βενιζέλου χωρίς τον Βενιζέλο», δηλαδή ότι χειρότερο.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η τουρκική εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης Yeni Giun πανηγυρίζει τη νίκη του Κεμάλ επί των Ελλήνων. Στο πρωτοσέλιδό της έχει τις φωτογραφίες των Γούναρη και Στράτου κάτω από τον εντυπωσιακό τίτλο: “ΓΟΥΝΑΡΗΣ-ΣΤΡΑΤΟΣ : ΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ”.

Στην συνέχεια βγήκε διάγγελμα (την 11η Νοεμβρίου) από τους «νικητές» των εκλογών, με το οποίο ο Ελληνικός λαός μάθαινε ότι θα γινόταν δημοψήφισμα:

«Την 22α ισταμένου μηνός Νοεμβρίου ημέραν Κυριακήν, καλείται ο ελληνικός λαός να προσέλθει εις τα εκλογικά τμήματα και δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας χορηγήση εις την κυβέρνησιν την ειδικήν εξουσιοδότησιν, όπως υποβάλη τω βασιλεί την παράκλησιν να επανέλθη εις την πατρίδα και αναλάβη την άσκησιν των υψηλών αυτού καθηκόντων».

Δηλαδή σε 11 ημέρες πάλι εκλογές και μάλιστα η κυβέρνηση είχε δεδομένο ότι ο Ελληνικός λαός που έδωσε περισσότερους ψήφους στην βενιζελική παράταξη τώρα (μετά 22 ημέρες) θα υπερψήφιζε τον εκπρόσωπο αντίπαλο του Βενιζέλου, τον Κωνσταντίνο .

 

Δύο ημέρες πριν το δημοψήφισμα βγάζουν διάγγελμα οι συμμαχικές δυνάμεις  (Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία ) :

«Η αποκατάστασις επί του θρόνου ενός Βασιλέως, του οποίου η παράνομος στάσις και συμπεριφορά απέναντι των συμμάχων,  κατά την διάρκεια του πολέμου, υπήρξε δι αυτούς πηγή δυχερειών και σοβαρών απωλειών, δεν ήτο δυνατόν να θεωρηθή υπ αυτών παρά ως επιδοκιμασία υπό της Ελλάδος των εχθρικών πάξεων του Κωνσταντίνου».

Δηλαδή ότι χειρότερο για την βοήθεια που τόσο είχε ανάγκη η Ελλάδα σ αυτή την κρίσιμη στιγμή.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Με συνθήματά υπέρ του τερματισμού του πολέμου η ενωμένη αντιπολίτευση  απευθύνθηκε στον μέσο Έλληνα που βρισκόταν υπό τα όπλα οκτώ χρόνια, φυσικά μόλις "νίκησε" αποφάσισε την συνέχιση του πολέμου.

 

Και ο Κεμάλ τι έλεγε για αυτά;

 

Η επίσημη εφημερίδα του Κεμάλ  στην Άγκυρα στις 28/10/1920 γράφει: 
 
«Αι Ελληνικαί εκλογαί θα κρίνουν την τύχη του Μικρασιατικού πολέμου, πτώσις δε του Βενιζέλου σημαίνει και πτώσιν της Ελλάδος εις την Μικράν Ασίαν…».

  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ του Σ. Ι. Καργάκου 

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1919-1922 του Κ  ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ.

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ εκδόσεις ΠΕΛΛΑ τόμοι 2

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου