Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΦΙΛΙΑ ΔΕΛΦΩΝ

            Η λατρεία προς τον Απόλλωνα και  του Δελφούς φαίνεται από το πλήθος των ονομάτων που έδιναν, ο μέγας αριθμός ονομάτων που προήλθαν από την Πυθία ή τον Απόλλωνα στις δικές σύγχρονες αναλογίες μόνο με την συχνότητα που παρουσιάζει το όνομα Ιωάννης μπορεί να συγκριθεί.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Αναμφίβολα ο Απόλλων είναι ο ελληνικότερος των θεών.


            Εκ του ονόματος του  Θεού σχηματίσθηκαν:

Απελλαίος
Απελλανός
Απελλάς
Απελλής
Απελλιανός
Απελλικών
Απελλίς (και αρσενικό και θυλικό)
Απέλλιχος
Απελλίων
Απόλλας
Αππολίδωρος
Απολλιναρία
Απολλινάριος
Απολλογένης
Απολλόδοτος
Απολλοδώρα
Απολλόδωρος
Απολλοθέμις
Απολλοκράτις
Απολλοφάνεια
Απόλλων
Απολλωνία
Απολλωνιάδης
Απολλωνιανός
Απολλωνιάς
Απολλωνίδης
Απολλωνικέτης
Απολλώνιος
Απολλωνίς
Απολλωνόδοτος
Απολλώς
Απολλωφάνης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η ενδυμασία της Πυθίας ήταν απλή. Δεν φορούσε αρώματα, μύρα και δεν γνώριζε την γυναικεία πολυτέλεια. Δεν έκαμε χρήση κιννάμου, λαδάνου ή λιβάνου. "Έκαιγε 
απλά δάφνη και το άλευρον κριθής ήτο το μόνον αυτής ψιμμύθιον".


Και εκ του ονόματος της Πυθίας που υπηρετούσε τον Θεό Απόλλωνα:

Πύθα (γυναικείο)
Πυθίλας
Πυθόπολις
Πυθάγγελος
Πυθίων
Πύθος
Πυθαγόρας
Πυθοστράτης
Πυθαίνετος
Πύθιλλα
Πυθάρατος
Πυθογείτων
Πυθίνας
Πύθαρχος
Πυθόδηλος
Πυθιονίκη
Πυθάς
Πύθας
Πυθόδημος
Πυθιονίκης
Πυθέας (-ης ή ής)
Πυθόδικος
Πύθιος
Πυθείδης
Πυθόδοτος
Πυθείδης
Πυθόδοτος
 Πύθιππος
Πύθεος
Πυθοδωρίδης
Πυθίς
Πύθερμος
Πυθοδωρίς
Πύθις (Αρσενικό)
Πυθηίς (γυναικείο)
Πυθόδωρος
Πυθόστρατος
Πυθήν
Πυθοκλείδης
Πυθοφάνης
Πύθης
Πυθοκλής
 Πυθοχάρης
Πυθιάδης
Πυθοκράτης
 Πυθόχρηστος
Πυθιάς (γυναικείο)
Πυθόκριτος
Πύθων
Πυθίας (Αρσενικό)
Πυθόλαος
Πυθώναξ
Πυθαγένης
Πυθόμανδρος
Πυθώνισσα
Πυθικός
Πυθονίκη
Πυθίλαος
Πυθόνικος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :  Ο Δίας, θέλοντας να βρει το κέντρο του κόσμου, άφησε να πετάξουν δύο αετοί, τον πρώτο με κατεύθυνση προς την ανατολή και το δεύτερο προς τη Δύση. Οι δυο αετοί συναντήθηκαν πάνω από τους Δελφούς που θεωρήθηκε ως το κέντρο του κόσμου, ο ομφαλός της γης.


Αλλά και σαν τοπωνύμιο  εμφανίζεται συχνότατα πχ

Πυθιωνία (νησί κοντά στην Κέρκυρα)
Πύθιον
Απολλωνίαι είκοσι τέσσαρες απ όσες γνωρίζουμε έφεραν το όνομα αυτό, Απολλωνία ονομάζετο  και το επίνειο της Κυρήνης (Στραβ XVIIXVII7)
Πυθόπολις
Φοιβή
Φοιβία κλπ


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ του Δημ Ν Γούδη εκδόσεις ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου