Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΥΡΑΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Όπως αντίπαλος των Ελλήνων της Ανατολής ήταν οι Πέρσες, έτσι αντίπαλος των Ελλήνων Δύσης ήταν οι Καρχηδόνιοι, οι οποίοι προσπαθούσαν να βάλουν χέρι είτε με τον πόλεμο είτε με το εμπόριο στις Ελληνικές πόλεις της Ιταλίας, της Σικελίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο τύραννος Διονύσιος.

Ηγέτης των Συρακουσών είναι ο τύραννος Διονύσιος, ο οποίος αφού έκανε ειρήνη με την πόλη του Ρηγίου και της Μεσσήνης, μαθαίνει ότι στην Λιβύη οι Καρχηδόνιοι έπαθαν ζημιά από λοιμό «…πολλούς εν  Λιβύη διαφθάρθαι λοιμική κατάστασει περιπεσόντες». Θεωρεί λοιπόν ότι είναι κατάλληλος χρόνος για να ετοιμαστεί πολεμικά ώστε να αντιμετωπίσει τους Καρχηδονίους.

Συγκέντρωσε τεχνίτες από όλες τις περιοχές και από την Ιταλία και από την Ελλάδα «τεχνίτας ήθροιζεν» στους οποίους έδινε μεγάλους μισθούς  «μεγάλοις μισθοίς προτρεπόμενος», και ξεκίνησε να φτιάχνει όλων των ειδών τις πολεμικές μηχανές και τα εφόδια του στρατού. Έβαλε δε και μπόνους σε όσους θα κατασκεύαζαν μεγάλες ποσότητες όπλων «προθείς δωρεάς μεγάλας  τοις κατασκευάσασιν όπλα». Επειδή υπολόγιζε να πάρει και μισθοφόρους ήθελε αυτοί οι στρατιώτες να είναι οπλισμένοι με τα όπλα που είχαν εκπαιδευτεί, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί. 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η καρχηδονιακή αυτοκρατορία στην μεγαλύτερη ακμή της.

Ο Διόνυσος επισκεπτόταν τον χώρο παραγωγής όπλων και μιλούσε στους τεχνίτες φιλικά και τους τιμούσε με δώρα, τους δε άριστους από αυτούς τους καλούσε να δειπνήσουν μαζί του «…καθ ημέραν λόγοις τε φιλανθρώποις εχρήτο και τους προθυμότατους ετίμα δωρεαίς και προς τα συνδείπνια παρελάμβανε».

Έτσι  δημιούργησε ένα  συναγωνισμό και πέρα από τους συνήθεις τόπους κατασκευής όπλων, αλλά και στους προναούς και τους οπισθόδρομους των ιερών και στα γυμναστήρια και στις στοές της αγοράς παντού εργαζόντουσαν για την κατασκευή μεγάλων όπλων.


Σε αυτόν τον οργασμό πολεμικής προετοιμασίας επινοήθηκαν τρία νέα όπλα :
Α. Ο καταπέλτης «…το καταπελτικόν ευρέθη κατά τούτον τον καιρον εν Συρακουσαις…»
Β  Οι Τετρήρεις (πλοία με τέσσερεις σειρές κουπιά).
Γ Τις Πεντήρεις (πλοία με πέντε σειρές κουπιά).
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Σχηματική αναπαράσταση καταπέλτη σε χρήση. Ο καταπέλτης εφευρέθηκε στη Σικελία  περί το 399πχ . και κυριάρχησε ως πολεμικό μέσο πολλών λαών μέχρι την ανακάλυψη της πυρίτιδας, αλλά και ακόμα νεότερα.


Για την κατασκευή των πλοίων φρόντισε να μεταφέρει ξυλεία (έλατα και πεύκα)  από την Ιταλία και την Αίτνα.


Έτσι κατασκεύασε 200 νέα πλοία και επισκεύασε τα 110 παλαιά, έφτιαξε γύρω από το λιμάνι 160 ναυστάθμους «ωκοδόμει δε και νεωσοίκους πολυτελείς» που οι περισσότερο χωρούσαν δύο πλοία και διόρθωσε τους παλαιούς 150 που προϋπήρχαν.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Teatro Greco είναι η ιταλική ονομασία του αρχαίου Ελληνικού θεάτρου των Συρακουσών.

Συνολικά κατασκεύασε 140.000 ασπίδες και παραπλήσιο αριθμό εγχειριδίων  και περικεφαλαίων, ετοιμάστηκαν 4.000 θώρακες όλων των τύπων «…ητοιμάσθησαν δε και θώρακες, παντοίοι μεν ταις κατασκευαίς, περιττώς δε κατά την τέχνην ειργασμένοι πλείους των μυρίων   τετρακισχιλίων». Αυτούς τους θώρακες ο Διονύσιος σκεπτόταν να τους μοιράσει στους ιππείς και τους αξιωματικούς του πεζικού και τους μισθοφόρους που θα αποτελούσαν την σωματοφυλακή του. Ακόμα κατασκευάστηκαν μεγάλος αριθμός από βέλη.


Τα πολεμικά πλοία που κατασκευάστηκαν τα μισά είχαν κυβερνήτες και πρωρείς και κωπηλάτες, στρατολογημένους από τους πολίτες, ενώ στα άλλα μισά μίσθωσε ξένους.

 

Όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή των πλοίων και των όπλων ο Διονύσιος έστρεψε την προσοχή του στην συγκέντρωση στρατιωτών, έκρινε να μη τους μισθώσει από πολύ πριν για να αποφύγει τις υπερβολικές δαπάνες.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η Δαμόκλειος Σπάθη», 1812 του Richard Westall.
Πίνακας που παρουσιάζει τον Τύραννο των Συρακουσών Διονύσιο τον Πρεσβύτερο και
τον Δαμοκλή να κάθεται στον θρόνοτου Διονύσου με το σπαθί να αιωρείται πάνω από το κεφάλι του.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ τόμος ΙΑ εκδόσεις ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου