Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ 


Ο Ν Πλαστήρας ασκούσε μια ιδιαίτερη γοητεία στον Μικρασιάτικο Ελληνισμό, κάποιοι τον ονόμασαν ότι ήταν ο Αη Γιώργης των Μικρασιατών, υπάρχει μια ξεχωριστή ιστορία που δείχνει το γεγονός αυτό, την διηγείται ο Ταγματάρχης της Μικρασιατικής εκστρατείας Π Παναγάκος στο βιβλίο του. Το γεγονός που δηγείται έγινε την στιγμή που είχε σπάσει το μέτωπο και οι Έλληνες υποχωρούσαν ατάκτως προς τον Τσεσμέ οι δε Τούρκοι τους κατεδίωκαν και στο διάβα τους κατέσφαζαν τους Ελληνικούς πληθυσμούς.

«...Εις Κατσαμπάν, διαρκούσης της καταστροφής, αφελείς Έλληνες κάτοικοι, κρατούντες εις τας χείρας των εφημερίδας με ολοσελίδους εν αυταίς αυτοσχεδίους εικόνας του <Τουρκοφάγου Μαύρου Καβαλάρη> με ηρώτων εν αγωνία που ευρίσκετο ο Πλαστήρας και εις βεβαίωσίν μου, ότι δεν ήτο μακράν, απήλθον ικανοποιημένοι και ήσυχοι δια την τύχην των, καθ ον χρόνον αι μάζαι των  φυγάδων αντιπαρήρχοντο προ ημάς, οδεύουσαι προς Σμύρνην, ο σε εχθρός δεν απείχε πολύ εκείθεν.

Αίσθημα οίκτου με είχε καταλάβει δια την σύγχυσιν και την συσκότησιν της διανοίας των ατυχών εκείνων Ελλήνων...».

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1912-1922 του Π Παναγάκου

ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΝΕ Η ΕΛΛΑΣ του Χ Π Κοσσιώρη εκδόσεις ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ''ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ'' ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ

Ο Ευρυτάν στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης υπήρξε μαχητικός, με ροπή προς την περιπέτεια, φιλόδοξος και φίλαρχος. Ανθεκτικός στις κακουχίες, θ...