Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ


Αμέσως μετά τη κατάληψη της Αν Μακεδονίας και Δ Θράκης το 1941  ο Βόρις της Βουλγαρίας όπως και ο στρατηγός της 1ης Βουλγαρικής Στρατιάς Λουκώφ εδήλωσαν ότι ο Ελληνικός πληθυσμός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα όσον αφορά την ζωή και την περιουσία του, το τι λουτρό αίματος ακολούθησε είναι γνωστό, ποια η στάση των Βουλγάρων κομμουνιστών κατά την διάρκεια της κατοχής;

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Βουλγαρικές ωμότητες εις βάρος Ελλήνων.


Σε καμιά αντιναζιστική αντιγερμανική εκδήλωση δ εν προέβησαν παρά το ότι αμέσως μετά την κατάληψη της Ελλάδος ακολούθησε ο Γερμανο – σοβιετικός πόλεμος.  Δεν εκυκλοφόρησαν ούτε μία προκήρυξη για να φανεί κάποια αλληλεγγύη προς ην Γ Διεθνή αλλά και στην πολιτική αρπαγής κατά της Ελλάδος που ακολούθησε η αξονική Βουλγαρία.

 

Στο δημοσιογραφικό όργανο «Νόβο Βρέμε» στα φύλλα 45, 46 και 47 του καλοκαιριού του 1941 αναφέρεται:

 «Καλούμε τους Βούλγαρους Κομμουνιστάς να μη παρασυρθούν από τα λοιπά Κουμμουνιστικά Κόμματα των Βαλκανίων εις απελευθερωτικόν κατά των Γερμανών αγώνα, καθ όσον ούτοι παρεχώρησαν ήδη εις την Βουλγαρίαν το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας και δέον ούτω να θεωρηθή ότι μέγα μέρος των εδαφικών επιδιώξεων του ΚΚΒ έχει ήδη εκπληρωθεί».

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η εφημερίδα "Νέος Χρόνος" πάνω από τον τίτλο του φαίνεται ο πανηγυρισμός VICTORIA.
 

Είναι εκπληκτική η εθνικιστική κατεύθυνση των Βουλγάρων Κομμουνιστών και μια σύγκριση με την στάση του ΚΚΕ κατά την Μικρασιατική εκστρατεία μας θλίβει.

 

Οι Βούλγαροι με την δόλια είσοδό τους σε Ελληνικά εδάφη άρχισαν την εκβουλγαροποίηση των εδαφών αυτών, αντικατέστησαν τα πάντα και φυσικά τον Ελληνικό κλήρο εκδιώκοντας τους Έλληνες ιερείς και τοποθετώντας στην θέση τους Βουλγάρους που έφεραν από την Βουλγαρία.

 

Οι ιερείς αυτοί κατά τις σφαγές που ακολούθησαν με χιλιάδες θύματα στην Μακεδονία συμμετείχαν ενεργά, πολλοί Βούλγαροι ιερείς σκότωναν με τα ίδια τους τα χέρια Έλληνες. Θλιβερή ήταν η συμπεριφορά των Βουλγάρων μοναχών στο Άγιο Όρος οι οποίοι εξεβίαζαν τους πεινασμένους Έλληνες μοναχούς ότι θα τους δώσουν τρόφιμα μόνο όταν στείλουν επιστολές υποταγής στον Βόρη.

 

Στην δε Θεσσαλονίκη με την βοήθεια των Γερμανών εξεδίωξαν Σέρβους μοναχούς από ένα μετόχι τους φέρνοντας στην θέση του δύο Βούλγαρους, αυτοί επιδόθηκαν σεξουαλικά όργια με κοινές γυναίκες ξεσηκώνοντας τους Έλληνες, μπρος σ αυτό το κύμα δυσαρέσκειας τους αντικατέστησαν με άλλους πάλι Βούλγαρους μοναχούς.

 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η πρώτη σελίδα της βουλγαρικής εφημερίδας "Μπελμόρσκι Γιουγκ (Αιγιακός Νότος) των Σερρών. (Από το βιβλίο "Η βουλγαρική κατοχή στην Ανατ. Μακεδονία και Θράκη".
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Η ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΥΛΗ του Γ.Α.Λ. ΑΘΗΝΑ 1963

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου