Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΟΥΡΣΙΤ ΠΑΣΑ


Χουρσίτ Μεχμέτ Πασάς, ή Χουρσίτ Αχμέτ Πασάς (Hursid Ahmed Pasa) ή Χουζιρέτ, ήταν ένα από τους αξιολογότερους στρατιωτικούς της Οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά την περίοδο που ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση.

Ήταν γενίτσαρος - γιος ορθόδοξου ιερέα - που γεννήθηκε στην  Γεωργία.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:  Ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων (Ali Pasha),  τον νίκησε ο Χουρσίτ Αχμέτ Πασάς .


Από μικρή ηλικία με την εύνοια του φίλου του ναύαρχου Κουτσούκ Χουσείν Πασά μπήκε στην δημόσια υπηρεσία. Το 1803 σκοτώνει τον Πασά κι στάλθηκε από τον Σελίμ Γ΄ στην Αίγυπτο για να καταστείλει την εκεί εξέγερση που βρισκόταν σε εξέλιξη μετά την αποχώρηση των Γάλλων. Για τον σκοπό αυτό διορίσθηκε αντιβασιλέας και Βεζίρης του Καΐρου , στη θέση αυτή παρέμεινε έως την 21 Οκτωβρίου 1806. Έχοντας καταστείλει την εξέγερση των Μαμελούκων στην Αίγυπτο τον Οκτώβριο του 1806 διορίζεται από τον σουλτάνο Βαλής της Ρούμελης. Τον Ιούλιο του 1808 μετατίθεται από τον νέο σουλτάνο Μαχμούτ Β΄ στην Σατραπεία του Χαλεπίου.

 

Το 1812 διορίστηκε Μέγας Βεζίρης (πρωθυπουργός) μέχρι το 1813 και ηγήθηκε εκστρατείας όπου και κατέστειλε βίαια τις υπό του Μίλος Ομπρένοβιτς σερβικές εξεγέρσεις του 1813. Μετά την επιτυχία της καταστολής της εξέγερσης στην Σερβία μετετέθη ξανά Βαλής της Ρούμελης. Στη συνέχεια, το 1818, εστάλη στο Χαλέπι όπου και εκεί κατέπνιξε με επιτυχία διάφορες εξεγέρσεις που είχαν σημειωθεί, περισσότερο θρησκευτικού χαρακτήρα. Αργότερα το 1820 εστάλη στην Πελοπόννησο στην Τρίπολη, αναλαμβάνοντας πασάς του Μοριά (μόρα βαλεσής). Του έδωσαν μάλιστα τον τίτλο «Γαζή Χαν» δηλαδή ήρωα βασιλόπαιδα.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Προσωπογραφία του Χουρσίτ Πασά. Εκδ. Adam Friedel, Λιθ. Bouvier. Επιζωγραφισμένη λιθογραφία, Λονδίνο - Παρίσι, 1827.


Με  εντολή του Σουλτάνου, εκστρατεύει κατά του φερμανλή (αποστάτη) Αλή Πασά στα Ιωάννινα (Ιανουάριος του 1821), αφήνοντας πίσω του στην Τρίπολη στη διοίκηση (καϊμακάμη) τον Μεχμέτ Σαλίχ πασά και σώμα 1500 Αλβανών, τους θησαυρούς του, την οικογένειά του και το χαρέμι του. Στα Ιωάννινα ο Χουρσίτ πασάς ευνοούσε πολύ τον μητροπολίτη Γαβριήλ, επειδή του θύμιζε τον ιερέα πατέρα του.

 

Μετά τη σύλληψη και την εκτέλεση του Αλή Πασά, όπου και απέστειλε το κεφάλι του στη Κωνσταντινούπολη. Ο Χουρσίτ  απόστειλε στην Κωνσταντινούπολη 40.000.000 γρόσια, με τη δήλωση ότι αυτά βρήκε στα θησαυροφυλάκια του Αλή. Η Πύλη εκτίμησε ότι η περιουσία του Αλή ξεπερνούσε τα 500.000.000 γρόσια και του ζήτησε λεπτομερή λογοδοσία, αρχίζουν ραδιουργίες προς τον σουλτάνο, ότι υπεξαίρεσε τον θησαυρό του Αλή Πασά που τον υπολόγιζαν σε 300.000 με 400.000 λίρες στερλίνες, εν τω μεταξύ έχει ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση και οι Έλληνες έχουν καταλάβει την έδρα του Τρίπολη, αιχμαλωτίζοντας την γυναίκα του και το χαρέμι του και αρπάζοντας την θησαυρό του.

 

Ο σουλτάνος Μαχμούτ ο Β, φοβούμενος μήπως ο ικανός αυτός αξιωματούχος μετατραπεί σε ένα νέο Αλή Πασά και γνωρίζοντας την φιλαργυρία του πείθεται ότι οικειοποιήθηκε τον θησαυρό του Αλή Πασά. Έτσι αναθέτει την εκστρατεία κατά της Ελλάδος στον Δράμαλη Πασά. Ο Χουρσίτ διατασσόταν να παραμείνει στη Λάρισα και να φροντίζει την τροφοδοσία του στρατού του Δράμαλη. Την αποτυχία του Δράμαλη (Mahmud Dramali Pasha) το περιβάλλον της Κωνσταντινουπόλεως  αποδίδει στον φθόνο του Χουρσίτ πασά και ότι δεν ενίσχυσε τον Δράμαλη στην εκστρατεία του.

Έτσι ο σουλτάνος αποφασίζει την εκτέλεση του Χουρσίτ πασά, αναμένοντας τον δήμιο που είχε αποστείλει ο σουλτάνος, ο Χουρσίτ πληροφορείται τις απιστίες της γυναίκας του και των παλλακίδων του. Η γυναίκα του Εσμά μπας Χανούμ, την οποία υπεραγαπούσε, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της είχε συνάψει δεσμό με τον επιτελάρχη του, Μουσταφά.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Μαχμούτ Δράμαλης Πασάς (Mahmud Dramali Pasha) γεννήθηκε το 1780 στη Δράμα, εξ ου και το προσωνύμιο Δράμαλης, με το οποίο είναι γνωστός.
Υπό αυτή την ψυχολογική κατάσταση στις 30 Νοεμβρίου 1822, παίρνει δηλητήριο, ο Λάμπρος Κουτσονίκας γράφει: «Ώστε δι όλας τας αιτίας ταύτας ηναγκάσθη εκ φιλοτιμίας να λάβη εκουσίως το κώνειον, το οποίον έφερεν μια δραστίριον αιμορραγίαν, την οποίαν αταράχως εθεωρούσεν, οι δε ιατροί ηνάγκαζαν να λάβη φάρμακα προς θεραπείαν, αλλ ούτος ουδέν εδέχθη και ούτως ετελεύτησε τον αυτόν χειμών εν Λαρίση της Θεσσαλίας».

 

Τρεις ημέρες μετά τον θάνατό του και αφού τον είχαν ήδη θάψει, έφτασε στην Λάρισα ο δήμιος που είχε στείλει ο σουλτάνος. Ο δήμιος αξίωσε να γίνει εκταφή και την δέουσα επισημότητα εκτέλεσε το έργο του να αποκεφαλίσει τον νεκρό Χουρσίτ, γέμισε το κεφάλι του με άχυρα και το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη να το δει ο σουλτάνος.

Έτσι η Οθωμανική αυτοκρατορία έχασε έναν από τους αξιολογότερους στρατιωτικούς που θα μπορούσαν να είναι πρόβλημα στην Ελληνική Επανάσταση, δηλαδή μέχρι το 1822 οι Οθωμανοί έχασαν πλήθος αξιωματούχων και τους αξιόλογους  Αλή πασά, Καρά Αλή, Χουρσίτ πασά και Δράμαλη πασά.

 


 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Πορτρέτο του Σουλτάνου Μαχμούτ Β' (20/7/1785 - 1/7/1839)  ήταν ο 30ός Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 του Σ. Ι. Καργάκου εκδόσεις Realnews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου