Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ


 

Ο Λέων ΣΤ ο σοφός μετά από τέσσερεις γάμους κατάφερε το 906 μΧ να αποκτήσει γιο και έτσι να έχει την δυνατότητα να αφήσει τον θρόνο του σε διάδοχο, το όνομα του διάδοχου ήταν Κωνσταντίνος ο πορφυρογέννητος, στις 15 Μαίου 908 τον έστεψε διάδοχό του.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :
Ένα κομμάτι από σκαλιστό ελεφαντόδοντο από το Μουσείο Πούσκιν αντιπροσωπεύει τον Χριστό να ευλογεί τον  αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ . Χρονολογείται το 945 .

Ο Λέων Στ ο σοφός πέθανε 11 Μαίου 912 (11 Μαίου του 330μΧ θεμελιώθηκε η Κωνσταντινούπολη) σε ηλικία 45 χρονών, η τέταρτη γυναίκα του η Ζωή Καρβουνόψινα και μητέρα του Κωνσταντίνου, θεωρήθηκε εν μέρει σαν νόμιμη σύζυγος του αυτοκράτορα. Ο αδελφός του Λέοντα ΣΤ του σοφού Αλέξανδρος , σ όλη την μακριά διακυβέρνηση του αδελφού έμεινε σιωπηλός και δέχτηκε τις σφοδρές επεμβάσεις του αυτοκράτορα αδελφού του ακόμα και στην οικογενειακή ζωή. Τώρα λοιπόν σαν επίτροπος του ανήλικου Κωνσταντίνου του δόθηκε η ευκαιρία να λύσει τις διαφορές του με τον νεκρό αυτοκράτορα Λέοντα Στ τον σοφό.

Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι ο Αλέξανδρος δεν είχε παιδιά διότι αν είχε είναι αμφίβολο αν θα επέτρεπε στον Κωνσταντίνο να έχει προοπτική στον θρόνο.

Η σκληρότητα που έδειξε είναι χαρακτηριστηκή του ασυσόπητου αγώνα που γινόταν σε θέματα εξουσίας στο Βυζάντιο.

Η πρώτη ενέργεια που έκανε ήταν να διώξειτην χήρα του Λέοντα από το παλάτι, όπως είχε διώξει την δική του γυναίκα ο αδελφός του και μαζί με την Ζωή έχασαν την θέση τους ο ευνούχος Κωνσταντίνος και ο άξιος ναύαρχος Ημέριος (συγγενής της Ζωής) ο οποίος και φυλακίστηκε, στην συνέχεια στράφηκε κατά του Πατριάρχη Ευθύμιου και στους μητροπολίτες που είχαν συνενέσει θετικά υπέρ του Λέοντα και ανακλήθηκε από το μοναστήρι ο πρώην Πατριάρχης Νικόλαος.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :
Χρυσό Σόλιδο με μορφή του Κωνσταντίνου Ζ'  Πορφυρογέννητου, 913-959 μ.Χ.

Τον γέροντα ασκητή Ευθύμιο τον ξύρισε, του έσπασε τα δόντια, τον ράβδισε, τον βασάνισε και στην συνέχεια τον εξόρισε, όσοι ήταν πιστοί του στον ανώτερο κλήρο τους αποσχηματοποίησε. Κατηγόρησε δια του νέου Πατριάρχη Νικολάου τον παπικό θρόνο για ανάμειξη στα βυζαντινά δρώμενα και αφαιρέθηκε το όνομα του Πάπα από τα δίπτυχα.

Έσπασε την ειρήνη που είχε πετύχει ο Λέων Στ ο σοφός με τους Βούλγαρους κα μάλιστα τώρα βασίλευε ένας σημαντικός ηγέτης τους ο Συμεών.

Οι ενέργειες του επί δεκαετίες σιωπηλού Αλεξάνδρου είχαν προσωπικό χαρακτήρα και τις συνέπειες τους πλήρωσε στην συνέχεια το ίδιο το Βυζάντιο. Ο Αλέξανδρος το εκδικητικό του έργο το συνέχισε μέχρι τον Ιούνιο του 913 δηλαδή επί 13 μήνες, τότε πέθανε από κακοήθη όγκο σε ηλικία 44 χρονών, την επιτροπεία του Κωνσταντίνου ανέλαβε ένα συμβούλιο αντιβασιλέων που θα τον συνόδευε μέχρι την ενηλικίωσή του το 921 ... ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος μέσα από περιπέτειες και ταπεινώσεις ανέλαβε την αυτοκρατορική εξουσία το 945!


 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : O Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος, γιος του αυτοκράτορα Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ του Πάολο Τσεζαρέτι εκδόσεις ΩΚΕΑΝΙΔΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ

    «Αλήθεια, Θόδωρε, θα κάμης κίνημα;» , ρώτησε λίγο πριν την περίφημη 25 Ιουνίου του 1925 ο Δημήτριος Γόντικας,   υπουργός τω...