Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Τελλίας ο Ακραντινός


 
 

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ακράγας - Ναός της Ομονοίας - Κοιλάδα των Ναών - Μεγάλη Ελλάδα - 6ος αιώνας

Ο Ακράγας ήταν μια πλουσιώτατη Ελληνική πόλη, πολλά τα παραδείγματα του πλούτου του όπως η περίπτωση του Αντισθένη του Ρόδιου που έκανε τους γάμους της κόρης του και τραπέζωσε όλους τους πολίτες στις αυλές που έμεναν και συνόδευαν την νύφη πάνω από 800 ζευγάρια, στον γάμο αυτό είχαν κληθεί όχι μόνο οι ιππείς αλλά και πολλοί από γειτονικές πόλεις. Το πιο πρωτότυπο ήταν ότι γέμισε τους βωμούς των ναών και τους άλλους που ήταν στα προαύλια των σπιτιών με ξύλα έδωσε δαδιά και κληματίδες με εντολή όταν ανάψει το πυρ στην ακρόπολη να κάνουν το ίδιο, έτσι όταν περνούσε η νύφη όλη η πόλη κολυμπούσε στο φως.

O Aντισθένης είδε τον γιο του να μαλώνει με έναν πτωχό γείτονα για τα χωράφια, τον πίεζε λοιπόν να του πουλήσει το χωραφάκι του. Ο Αντισθένης του είπε ότι πρέπει να επιδιώκει όχι πως θα κάνει φτωχότερο τον γείτονά του, αλλά αντίθετα πως θα γίνει πλούσιος. Διότι τότε, όταν δηλαδή πλουτήσει, θα θελήσει να αποκτήσει μεγαλύτερο χωράφι κι επειδή δεν θα μπορεί να το αγοράσει από τον πλούσιο Αντισθένη και τον γιό του, θα πουλήσει αυτό το μικρό που τώρα διεκδικεί ο γιός του Αντισθένη. «φήσαι δειν μη σπεύδειν πως απορον ποιήση τον γείτονα, αλλά τουναντίον όπως πλούσιος υπάρχη, ούτως γαρ αυτόν επιθυμήσειν μεν αγρού μείζονος, ου δυνάμενον δε παρά του γείτονος προσαγαράσαι τον υπάρχοντα πωλήσεις.».

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος.


Όμως από τους πλουσιώτερους ήταν ο Τελλίας ο Ακραντινός που είχε στο σπίτι του πολλούς ξενώνες και έβαζε στην πύλη υπηρέτες να καλούν για φιλοξενία όλους τους ξένους (το ίδιο έκαναν και άλλοι Ακραγαντινοί). Ο Εμπεδοκλής (φιλόσοφος του 5ου αιώνα) λέει : «ξείνων αιδοίοι λιμένες, κακότητος άπειροι». Δηλαδή «λιμάνια προστασίας των ξένων, άπραγοι από κακία».

Κάποτε έφτασαν λόγω καταιγίδος 500 ιππείς από την Γέλα, τους υποδέχτηκε όλους στο σπίτι του και  τους έδωσε ρούχα στεγνά. «Ὅτι Ξενοκράτης ὁ Χαλκηδόνιος καὶ Σπεύσιππος ὁ Ἀκαδημαϊκὸς καὶ Ἀριστοτέλης βασιλικοὺς νόμους ἔγραψε.

Ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ Ἀκραγαντῖνος Τελλίας, φιλόξενος ὢν καὶ πάντας πολυωρῶν, πεντακοσίοις ἱππεῦσιν ἐκ Γέλας ποτὲ καταλύσασιν ὡς αὐτὸν χειμῶνος ὥρᾳ ἔδωκεν ἑκάστῳ χιτῶνα καὶ ἱμάτιον».

Ο Πολύξκειτος περιγράφει την καβα που είχε στο σπίτι του, λέει ότι υπήρχαν εκεί 300 πιθάρια σκαμμένα  επάνω στον βράχο και το κάθε πιθάρι χωρούσε 100 αμφορείς, δίπλα υπήρχε μια στοκαρισμένη στέρνα κρασιού που χωρούσε 1.000 αμφορείς και απ αυτή έρρεε το κρασί κατ ευθείαν στους αμφορείς ώστε να γεμίζουν πάντα.


 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο χάρτης της Σικελίας το 315 πΧ


Ο Τελλίας ο Ακραντινός ήταν άσκημο εμφανισιακά, αλλά είχε θαυμάσιο χαρακτήρα. Κάποτε τον έστειλαν πρέσβη στους Κεντοριπινούς και ανέβηκε στο βήμα να μιλήσει στην συνέλευση. Το πλήθος ξέσπασε σε γέλια και ο Τελλίας ο Ακραντινός διακόπτοντάς τους είπε να μη εκπλήτονται γιατί οι Ακραντινοί  το έχουν συνήθειο, στις ένδοξες πόλεις να στέλνουν εκείνους που λάμπουν με την ομορφία τους, ενώ στις ασήμαντες και ευτελέστατες τους όμοιούς του. «έθει γαρ είναι τοις Ακραγαντίνοις προς μεν ταςεπιδόξους πόλεις αποστελλείν τους κρατίστους τω κάλλει, προς δε τας ταπεινάς και λίαν ευτελείς ομοίους».

Οι Ακραγαντινοί ζούσαν σε μεγάλο πλούτο και αυτό φαίνεται όταν πολιορκήθηκαν, έβγαλαν διάταγμα για όσους διανυκτερεύουν σε φυλάκια, να μη έχει κανείς παραπάνω από ένα στρώμα, μια κουβέρτα, μια προβιά και δύο μαξιλάρια. Αυτή η κλινοσκευή θεωρείτο η πιό σκληρή σε συνθήκες πολέμου. «ψήφισμα περί των εν τοις φυλακείοις διανυκτερευόντων, όπως μη τις έχη πλείον τύλης και περιστρώματος και κωδίου και δυείν προσκεφαλαίων».

 


 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο θεός ποταμός Ακράγας σε νόμισμα των Ακραγαντίνων.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ τόμος Ι του Διοδώρου του Σικελιώτου εκδόσεις ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ''ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ'' ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ

Ο Ευρυτάν στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης υπήρξε μαχητικός, με ροπή προς την περιπέτεια, φιλόδοξος και φίλαρχος. Ανθεκτικός στις κακουχίες, θ...