Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗΤο 1939 η Ιταλία έστειλε στόλο και στρατό και κατέλαβε την Αλβανία του Βασιλιά Ζώγου.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ιταλοί στρατιώτες αποβιβάζονται στην Αυλώνα.


Ο Ουίνστων Τσώρτσιλ το γεγονός αυτό το παρουσιάζει με δύο αράδες, μία μόνο πρόταση :

«Τα ξημερώματα της 7ης Απριλίου 1939 ιταλικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν

 στην Αλβανία και κατέλαβαν την χώρα έπειτα από σύντομες συμπλοκές.».

Αυτή είναι η αληθινή αντίσταση που προέβαλαν οι Αλβανοί κατά την ιταλική εισβολή, το τι έκαναν μετά και πόσο συνεργάστηκαν με τους κατακτητές τους είναι μια άλλη ιστορία.

Ας δούμε τώρα τι πληροφορήθηκαν την πρώτη ημέρα της εισβολής οι Έλληνες από την προπαγάνδα των Ιταλών και των Αλβανών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ιταλοί στρατιώτες κατά την "πορεία" των στο εσωτερικό της Αλβανίας.Στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ διαβάζουμε:

«ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΑΠΕΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΡΟΥΣΑΝ ΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ»

«ΡΩΜΗ 7 Απριλίου Αθηναϊκόν Πρακτορείον – Το πρακτορείο Στέφανι  ανήγγειλε την ιταλικήν απόβασιν εις Αλβανίαν δια του ακολούθου ανακοινωθέντος:

< Τας τελευταίας ημέρας και ενώ διεξήγοντο συνομιλίαι μεταξύ της Ιταλικής κυβερνήσεως και του βασιλέως Ζώγου προς σύναψιν στενωτέρας συμφωνίας, εσημειώθησαν εις τα Τίρανα και εις άλλα μέρη της Αλβανίας διαδηλώσεις ενόπλων ομάδων με απειλητικάς διαθέσεις εκ των οποίων εδημιουργήθησαν άμεσοι σοβαροί κίνδυνοι δια τους Ιταλούς που διαμένουν εις την Αλβανίαν. Χθες την πρωίαν εξ πολεμικά κατέπλευσαν εις Δυρράχιον και εις Αυλώνα και παρέλαβον πολλάς εκατοντάδας Ιταλών, μεταξύ των οποίων και γυναίκας και παιδιά τους οποίους μετέφερον εις Ιταλίαν.

Χθες την εσπέραν αποσπάσματα του ιταλικού στρατού ανεχώρησαν εκ Βρινδησίου και Μπάρι κατευθυνόμενα εις την Αλβανίαν. Ταυτόχρονα απέπλευσε η πρώτη ιταλική ναυτική μοίρα, η οποία σήμερον την αυγήν περιέπλεε κατά μήκος των αλβανικών παραλίων από των Αγίων Σαράντα μέχρι του όρμου του Αγίου Ιωάννου της Μεδούης. Εκινητοποιήθησαν η υπό το στοιχείον Α αεροπορική μοίρα.

Η απόβασις των ιταλικών στρατευμάτων εις τους λιμένας των Αγίων Σαράντα, Αυλώνος, Δυρραχίου και Αγίου Ιωάννου της Μεδούης εγένετο σήμερον την πρωίαν. Ουδεμία αντίδρασις αξία λόγου παρετηρήθη, πλην του Δυρραχίου, όπου απόπειρα αντιστάσεως εκ μέρους αλβανικών ομάδων κατεπνίγη αμέσως. Εκ του Δυρραχίου τα ιταλικά στρατεύματα ήρχισαν την πορείαν προς το εσωτερικόν της χώρας. Ο πληθυσμός τηρεί στάσιν ήρεμον και εγκάρδιον. Τετρακόσια αεροπλάνα περιίπτανται εις τον ουρανόν της Αλβανίας με διαταγήν να μη κτυπήσουν τα κατοικημένα κέντρα και να φεισθούν του αμάχου πληθυσμού.>».ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ   Ο Βασιλιάς της Αλβανίας  Zogu με την Βασίλισσα  Geraldine. 


Αυτά γράφει το ιταλικό πρακτορείο Στέφανι, βλέπετε πουθενά μάχες; Όσο ηρωικό και αν θέλουν να παρουσιάσουν τον στρατό τους, δεν μπορούν να βρουν κάποια αντίσταση να την προβάλουν, να παρουσιάσουν απώλειες, «Ουδεμία αντίδρασις αξία λόγου παρετηρήθη» λένε οι Ιταλοί και αλλού «απόπειρα αντιστάσεως εκ μέρους αλβανικών ομάδων κατεπνίγη αμέσως» την κατάληψη της Αλβανίας την περιγράφουν σαν «πορεία» «ήρχισαν την πορείαν προς το εσωτερικόν της χώρας».

Η εφημερίδα λέει ότι πριν την απόβαση οι Ιταλοί με τα αεροπλάνα τους έριξαν προκηρύξεις που έγραφαν τα εξείς:


«Αλβανοί.
Τα Ιταλικά στρατεύματα που αποβιβάστηκαν σήμερον επί του εδάφους σας είνε στρατεύματα ενός λαού όστις υπήρξε φίλος σας επί αιώνας ολόκληρους και σας το απέδειξε.
Μη αντιτάξητε ματαίαν αντίστασιν ήτις θα καταπνιγεί αμέσως, μη ακούεται τους κυβερνήτας της χώρας σας οι οποίοι σας επτώχευσαν και οι οποίοι θέλουν τώρα να σας ωθήσουν εις ανώφελην αιματοχυσίαν. Τα στρατεύματα της ΑΜ του Βασιλέως της Ιταλίας και Αυτοκράτορος της Αιθιοπίας ήλθαν και θα παραμείνουν εις την χώραν σας όσον καιρόν απαιτείται δια την αποκατάστασιν της τάξεως, της δικαιοσύνης και της ειρήνης». 
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ανακοίνωσε τα εξείς:

«Επίσημος ανακοίνωσις αγγέλλει ότι αι πόλεις Αγίων Σαράντα, Αυλώνος, Δυρραχίου και Αγίου Ιωάννου της Μεδούης κατελήφθησαν καθ ολοκληρίαν υπό των ιταλικών στρατευμάτων. 

Την 10ην πρωινήν επιτροπή πληρεξουσίων αποσταλείσα υπό του Βασιλέως

 Ζώγου και αποτελουμένη υπό του υπουργού της Εθνικής Οικονομίας κ Τζέρα και ενός ανώτερου αξιωματικού συνοδευομένων υπό του εν Τιράνοις Ιταλού στρατιωτικού ακολούθου κ Γκαμπριέλλι εζήτησε να συνομιλήσει μετά του στρατηγού Γκουτσόνι, διοικητού των ιταλικών δυνάμεων δια να του υποβάλει προτάσεις τινάς του Βασιλέως Ζώγου. Αι προτάσεις υπεβλήθησαν και διαβιβάσθησαν υπό του στρατηγού εις την Ρώμην».

Δηλαδή η απόβαση των Ιταλών ξεκίνησε το πρωί και στις 10 η ώρα η κυβέρνηση Ζώγου ζητούσε συνομιλίες και συμβιβασμό, ούτε καν δηλαδή δεν πρόλαβε να διώξει τους Ιταλούς πρέσβεις από τα Τίρανα. 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Βασιλιάς της Αλβανίας Ζώγου κατά την επιθεώρηση του στρατού του.Δες τώρα τι παληκαρισμούς ανακοίνωναν τα Τίρανα.


«ΤΙΡΑΝΑ 7 Απριλίου Αθηναϊκόν Πρακτορείον – Το ημιεπίσημον Αλβανικόν Πρακτορείον ανακοινεί τα εξής ολίγον προ της μεσημβρίας:

Χθες μεταξύ 4.40 και 4.45 δύο σμήνη Ιταλικών αεροπλάνων εξετέλεσαν πτήσεις άνωθεν του αλβανικού εδάφους δια να εξασκήσουν πίεσιν κατά της κυβερνήσεως, τα μέλη της οποίας συνεδρίαζον δια να πάρουν απόφάσεις τελειωτικάς αναφορικώς, με το ιταλικόν τελεσίγραφον, το οποίον απερρίφθη ομοφώνως υπό της Βουλής, του λαού και της κυβερνήσεως.

Σήμερον σμήνη βομβαρδιστικών αεροπλάνων εξετέλεσαν εκ νέου πτήσεις υπεράνω του Αλβανικού εδάφους και έρριψαν προκηρύξεις αναγγέλλουν την απόβασιν των ιταλικών στρατευμάτων και προσκαλούν τον αλβανικόν λαόν να μη προβάλη αντίστασιν με την απειλήν ότι εν εναντία περιπτώσει θα ληφθούν σκληρά στρατιωτικά μέτρα. Αι προκηρύξεις προσκαλούν τον λαόν να παραδοθεί εις τον Ιταλόν Βασιλέα και αυτοκράτορα του οποίου τα στρατεύματα έρχονται να επιβάλουν την ειρήνην.

Η Αυλών υπέστη τρομερόν βομβαρδισμόν καθ όλην την διάρκειαν της νυκτός. Συνεχίζεται σφοδρότατος ο αγών μεταξύ των Αλβανών στρατιωτών, χωροφυλάκων και εθελοντών της Αυλώνος αφ ενός και των Ιταλικών στρατευμάτων αφ ετέρου. Το Δυρράχιον βομβαρδίζεται συνεχώς. Απόπειραι αποβάσεως των Ιταλών ήρχισαν 5.30 πρωινήν εις το παρά το Δυρράχιον ακρωτήριον Μπίχτσι Πάλες και εις Αγίους Σαράντα. Τα Ιταλικά στρατεύματα αποκρούονται με απώλειας. Ουδείς Ιταλός στρατιώτης ηδυνήθη μέχρι στιγμής να εγκατασταθεί επί Αλβανικού εδάφους κατόπιν της απεγνωσμένης αντιστάσεως του στρατού και του λαού της Αλβανίας, των οποίων το ηθικόν παραμένει εξαίρετον παρά την δυσαναλογίαν των εκατέρωθεν δυνάμεων. Τα Ιταλικά στρατεύματα τα αποβιβασθέντα εις την περιοχήν του Δυρραχίου απεκρούσθησαν δύο φορές μέχρι τούδε και ερρίφθησαν εις την Αδριατικήν. Εις την περιοχήν του Αγίου Ιωάννου της Μεδούης διεξαγάγονται σκληρόταται μάχαι και το αίμα ρέει ποταμηδόν. Το αλβανικόν υπουργικόν συμβούλιον συνεδριάζει εις τα ανάκτορα των Τιράνων υπό την προεδρίαν του Βασιλέως Ζώγου».
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Σοβιετική  γελοιογραφία που απεικονίζει την σχέση της Αλβανίας με την φασιστική Ιταλία.


Απ ότι βλέπεις οι Αλβανοί υποστηρίζουν ότι όχι μόνο αντιστάθηκαν αλλά ότι «το αίμα ρέει ποταμηδόν» όταν οι Ιταλοί μιλούσαν ότι «Ουδεμία αντίδρασις αξία λόγου παρετηρήθη». Δεν φτάνουν αυτά, αλλά το ημιεπίσημο Αλβανικό πρακτορείο έστειλε και άλλη ανακοίνωση με την πολεμική κατάσταση την 2α απογευματινή, όταν δηλαδή από τις 10ης πρωινής ζητούσαν ανακωχή υπό όρους.


« Εκατόν εβδομήντα εννέα εν συνόλω Ιταλικά πολεμικά  και μεταγωγικά πλήρη στρατού διετέθησαν δια την κατάληψιν της Αλβανίας. Εξ αυτών κατέπλευσαν 65 προ των Αγίων Σαράντα, 40 εις Αυλώνα, 38 εις Δυρράχιον, 28 εις Άγιον Ιωάννη της Μεδούης, 8 εις Μπίσχτι και 1 εις Πάλες. Το Δυρράχιον εβομβαρδίστη από αέρος δύο φορές, η Αυλών τρεις φορές, οι Άγιοι Σαράντα τρεις φοράς, ο Άγιος Ιωάννης της Μεδούης δύο φοράς. Τα πολεμικά εβομβάρδισαν το Δυρράχιον τέσσαρας φοράς, την Αυλώνα τέσσαρας φοράς, τους Αγίους Σαράντα τρεις φοράς και τον  Άγιον  Ιωάννην  της Μεδούης δύο φοράς. Επίσης τα αεροπλάνα εβομβάρδισαν το Λεσχ, την Πρέζα.

Ο  Άγιος Ιωάννης της Μεδούης είνε τελείως κατεστραμμένος. Συνολικώς το Δυρράχιον υπέστη επτά Ιταλικάς επιθέσεις. Οι Ιταλοί κατώρθωσαν τρεις φοράς να φθάσουν μέχρι της μπασκίτζα (δημαρχίας) αλλά οι εθνικές δυνάμεις ηρωικώς ανθιστάμεναι, τους υποχρέωσαν να επανέλθουν εις τα πλοία των. Ο  Άγιος Ιωάννης της Μεδούης υπέστη ακόμα δύο Ιταλικάς επιθέσεις μετά την καταστροφήν του και εχθρικαί δυνάμεις έφθασαν μέχρι των υψωμάτων του Καχαρίκε κατόπιν όμως αντεπιθέσεως των εθνικών αλβανικών δυνάμεων οι Ιταλοί απεσύρθησαν εις  Άγιον Ιωάννην της Μεδούης όπου ο αγών συνεχίζεται (ώρα 2μμ) καθώς και εις τα λοιπά μέτωπα.


Οι Αλβανοί στρατιώται, χωροφύλακες και εθελονταί διατηρούν ακμαιότατον το ηθικόν των. 

Την 1ην απογευματινήν αντιστάσεως των αλβανικών εθνικών δυνάμεων

  ο   Άγιος Ιωάννης της Μεδούης, το Δυρράχιον, η Αυλών και οι Άγιοι Σαράντα περιήλθον εις χείρας του εχθρού. Η αντίστασις των εθνικών δυνάμεων συνεχίζεται εις το εσωτερικόν της χώρας. Καθ α όποιοι εστάλησαν εναντίον της Αλβανίας ανέρχονται εις εκατόν χιλιάδας».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ιταλικά στρατεύματα αποβιβάζονται σε αλβανικούς λιμένες.

Αυτά τα ηρωικά συνέβαιναν με αντεπιθέσεις των Αλβανών και με ρίξιμο των Ιταλών στην Αδριατική και πάνω σ όλη αυτή την κοσμοχαλασιά με βομβαρδισμούς βγαίνει ο Ζώγου - πριν πάρει τον χρυσό της χώρας και διαφύγει σε ξενοδοχείο της Κοζάνης – και βγάζει το διάγγελμα προς τον αλβανικό λαό:


«Αντιθέτως προς το φιλικό πνεύμα και προς τας διατάξεις των συνθηκών, αι οποίαι ήνωναν την Αλβανίαν και την Ιταλίαν, η Ιταλική κυβέρνησις κατόπιν νέων αιτημάτων θιγόντων την ανεξαρτησίαν, την κυριαρχίαν και την ακεραιότητα της Αλβανίας, αι οποία πραγματοποιήθηκαν με το αίμα των τέκνων της, επετέθη σήμερον εναντίον του Δυρραχίου, της Αυλώνος, της Σκόρδας, του Αγίου Ιωάννου της Μεδούης και τω Αγίων Σαράντα από ξηράς, θαλάσσης και αέρος. 

Κατά τας οδυνηράς αυτάς στιγμάς τας οποίας διέρχεται η πατρίς μας κάμνω έκκλησιν εις όλους τους συμπατριώτας μου να έχουν πεποίθησιν εις το θάρρος των και εις το πνεύμα της αυτοθυσιάς, το οποίον διακρίνει τους Αλβανούς, και με αυτά τα ψυχικά όπλα να αντιταχθούν με όλας τας δυνάμεις των εις τον επιδρομέα. Δύναμαι να διαβεβαιώσω όλους τους Αλβανούς ότι αργά ή γρήγορα η Αλβανία θα επανεύρει αναμφιβόλως τα ιερά της δικαιώματα, την εθνικήν της ανεξαρτησίαν και την εδαφικήν της ακεραιότητα.

 Παρακαλώ τους συμπατριώτας μου να προσφέρουν όλοι με πειθαρχίαν και αυταπάρνησιν την υψίστην υπηρεσίαν προς την πατρίδα. Εγώ ο ίδιος και η κυβέρνησίς μου καθώς και ολόκληρος ο λαός είμεθα αποφασισμένοι να αντιτάξωμεν την βίαν εις την βίαν και να υπερασπίσωμεν απέναντι του επιδρομέως σπιθαμήν προς σπιθαμήν το έδαφος της φιλτάτης πατρίδος μέχρι τελευταίας πνοής, μέχρις της τελευταίας ρανίδος του αίματός μας».


 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Β ΠΑΓΚΟΣΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  του Ουίνστων Τσώρτσιλ εκδόσεις ΓΚΟΒΟΤΣΗ90 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ τόμος Β 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου