Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑΟι επίγονοι του Μ Αλεξάνδρου προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βελτιώσουν τις θέση τους μέσα από συμμαχίες προκειμένου να διεκδικήσουν μερίδιο από την απέραντη αυτοκρατορία που άφησε ο Μ Αλέξανδρος, ένας από τους τρόπους που χρησιμοποίησαν ήταν και οι γάμοι με γυναίκες από ισχυρές οικογένειες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η διανομή των σατραπειών της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας μετά τη διευθέτηση στη Βαβυλώνα  το 323πΧ . Η σατραπεία του Ευμένη δεν αναφέρεται στον χάρτη αυτό, προφανώς γιατί ήταν ακόμη στην εξουσία του Αριαράθη Α.


Ο Περδίκκας μετά την καταστροφή της πόλης των Ισαυρέων (322 πχ) δέχτηκε δύο προξενιά για να παντρευτεί από:

Α Την Νίκαια που ήταν θυγατέρα του Αντίπατρου, αυτή την είχε ήδη ζητήσει σε γάμο ο ίδιος ο Πέρδικκας.

Β Την Κλεοπάτρα που ήταν γνήσια αδελφή του Αλέξανδρου, θυγατέρα του Φιλίππου, γυιού του Αμύντα.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ιστορικός χάρτης της Μικράς Ασίας.

Ο Περδίκκας, που ακόμα δεν ήταν στερεωμένη η θέση του,  ήθελε μια καλή σχέση με τον Αντίπατρο και γι αυτό μνηστεύθηκε την Νίκαια. Όταν όμως πήρε βασιλικό  στρατό και φρουρά άλλαξε σκέψεις  «ως δε παρέλαβε τας τε βασιλικάς δυνάμεις και την των βασιλέων προστασίαν, μετέπεισεν τοις λογισμοί».

Έτσι άρχισε να σχεδιάζει να παντρευτεί την Κλεοπάτρα, διότι σκόπευε ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό τον γάμο για να καταλάβει βασιλική εξουσία «ορεγόμενος γαρ βασιλείας έσπευδε την Κλεοπάτραν γήμαι, νομίζων δια ταύτης προτρέψεσθαι του Μακεδόνας συγκστασκευάζειν αυτώ των όλων εξουσίαν».

Αλλά επειδή δεν ήθελε να φανερωθεί το σχέδιό του ακόμα, παντρεύθηκε την Νίκαια για να μη έχει τον Αντίπατρο αντίθετο στα σχέδιά του.

Ο Αντίγονος όμως, που ήταν φίλος με τον Αντίπατρο, κατάλαβε το σχέδιό του και γι αυτό τον λόγο ο Περδίκκας αποφάσισε να τον ξεκάνει για να μη το κάνει γνωστό στον Αντίπατρο.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Μετά τον θάνατο του Μ Αλεξάνδρου οι επίγονοι, ακολούθησαν τον πάγιο νόμο της Ελληνικής φυλής την διχόνοια και την επιθυμία για την κατάληψη της εξουσίας με κάθε τρόπο.

 


Άρχισε λοιπόν να τον διαβάλει με ψεύτικες κατηγορίες με στόχο την εξόντωσή του, αλλά ο Αντίγονος που ήταν άντρας με σύνεση και τόλμη, έλεγε μεν ότι ήταν πρόθυμος να απολογηθεί στις ψεύτικες κατηγορίες  που διοχέτευε ο Περδίκκας, κρυφά όμως με τους φίλους του και τον γιο του Δημήτριο προετοίμαζε την φυγή του, έτσι ένα βράδυ χωρίς να τον πάρουν μυρωδιά, επιβιβάστηκε σε Αθηναϊκά πλοία, και πέρασε στην Ευρώπη με σκοπό να φθάσει στον Αντίπατρο « έλαθε μετά των ιδίων φίλων και του υιού Δημητρίου νυκτός εισβάς εις τας Αττικάς ναυς, εν δε ταύταις κομισθείς εις την Ευρώπην προήγε συμμίξων Αντιπάτρω».


Τι έκανε ο Αντίπατρος όταν του πρόφτασε ο Αντίγονος, τα σχέδια του Περδίκκα με τους γάμους του,  που την περίοδο αυτή (ο Αντίγονος) έχει μαντρώσει, μαζί με τον Κρατερό, σε ορεινές περιοχές τους ανυπόταχτους Αιτωλούς που είχαν πάρει μέρος στον Λαμιακό πόλεμο και κινδύνευαν να αφανιστούν από την πείνα μέσα στα χιόνια τον χειμώνα του 322 προς 321πχ είναι ένα άλλο πολύπλοκο θλιβερό κεφάλαιο στους ατέρμονους αγώνες προς την διαδοχή των επιγόνων. Πάντως δεν χάρηκε καθόλου διότι ο κίνδυνος να του αφαιρέσει την ηγεμονία ο Περδίκκας μετά το συμπεθεριό που σκάρωνε με τον γάμο του με την Κλεοπάτρα ήταν μια υπόθεση άμεση «Αντίγονος γαρ ο πεφευγώς εκ της Ασίας συμμίξας τοις περί τον Αντίπατρον εδίδαξεν αυτούς περί της όλης επιβουλής του Περδίκκου και διότι την Κλεοπάτραν γαμήσας ευθύς ήξει μετά της δυνάμεως εις Μακεδονίαν ως βασιλεύς και την ηγεμονίαν αυτών παραιρήσεται».ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :  Ο Αντίπαρος (397 π Χ - 319 π Χ ).  Πολέμησε σχεδόν από την αρχή της βασιλείας του Φιλίππου στο πλευρό του, όπου αναδείχθηκε άριστος διπλωμάτης.
 Ο Φίλιππος συνήθιζε να λέει: «Εκοιμήθην ησύχως επειδή Αντίπας ηγρύπνει», ενώ σε άλλες στιγμές για τον Αντίπατρο και τους γάμους των θυγατέρων του επαναλάμβανε «Αντίπατρος γάρ ικανός έστι νυμφεύων».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ τόμος ΙΣΤ εκδόσεις ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου