Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Φ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΓΙΑ Π ΜΕΛΑ


 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο τάφος του Παύλου Μελά στην Καστοριά, 1904.

19 Οκτωβρίου 1904

Όλαι αι εφημερίδες  γράφουν άρθρα, όλος ο κόσμος φαίνεται συγκινημένος αλλά ποιος γνωρίζει αν θα περάσει αυτή η συγκίνηση …

 

22 Οκτωβρίου 1904

Σήμερον το πρωί γίνεται το μνημόσυνο του Παύλου εις την Μητρόπολιν. Πολύ πλήθος σπεύδει προς αυτήν.
 
Πανταχού ακούγεται φωνή : «Είκοσι λεπτά η φωτογραφία του Παύλου Μελά». Όλαι αι οικίαι έχουν τουλάχιστον μίαν απ αυτάς.
 
Ημείς ιστάμεθα προ κενοταφίου εντελώς σκεπασμένου από 50 λαμπρούς στεφάνους … Όλοι έκλαιον και εις το τέλος εκραύγασαν: «Αιωνία σου η Μνήμη» και συγχρόνως η μουσική έπαιζεν τον Εθνικόν ύμνον. 
 
Όταν όλα εσίγησαν ηκούσθη μια γενική κραυγή «Ζήτω η Ελλάς και η Μακεδονία». Βλέπω είμαι πλέον βέβαιος ότι  θα ωφελήσει ο θάνατός του…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ''ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ'' ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ

Ο Ευρυτάν στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης υπήρξε μαχητικός, με ροπή προς την περιπέτεια, φιλόδοξος και φίλαρχος. Ανθεκτικός στις κακουχίες, θ...