Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΛΗΤΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η θέση της Μιλήτου στην Μ Ασία.
Το έτος που ήταν άρχων στην Αθήνα ο Αλεξίας και στην Ρώμη αναδείχτηκαν τρεις χιλίαρχοι ο Γάιος Ιούλιος, ο Πόμπιος  Κορνήλιος και ο Γάιος Σερβίλιος, ευθύς μετά την μάχη των Αργινουσών και την εκτέλεση των νικητών στρατηγών της ναυμαχίας  και λίγο πριν την ήττα στους Αιγούς ποταμούς, στην Μίλητο κάποιοι ήθελαν να εγκαθιδρήσουν ολιηαρχικό πολίτευμα «τινές ολιγαρχίας ορεγόμενοι καταλύσαι τον δήμον».

Έτσι κατέλησαν την δημοκρατία με την βοήθεια των Λακεδαιμονίων «συμπραξάντων αυτοίς Λακεδαιμονίων». Κατά την εορτή των Διονυσίων έγινε το κίνημα.

Έπιασαν στα σπίτια τους τους δραστηριοδέστερους δημοκράτες, σαράντα περίπου και τους σκότωσαν. «περί τους τεσσαράκοντα όντας απέσφαξαν».

Μετά την ώρα που η αγορά ήταν συνήθως γεμάτη κόσμο, έπιασαν τριακόσιους τους πλουσιώτερους και τους σκότωσαν «...της αγοράς πληθούσης, τριακοσίους επιλέξαντες τους ευπορώτερους ανείλον.».


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : Η Μίλητος υπήρξε η σημαντικότερη πόλη της Ιωνίας κατά την Αρχαϊκή περίοδο.

Οι υπόλοιποι δημοκράτες που ήταν περίπου 1.000  βλέποντας αυτή την κατάσταση φοβήθηκαν και έφυγαν ζητώντας προστασία στον σατράπη Φαρνάβαζο, αυτός τους υποδέχτηκε φιλικά και δώρισε στον κάθε ένα χρυσό στατήρα και στην συνέχεια τους εγκατέστησε στη Βλαύδα, ένα φρούριο της Λυδίας. «...έφυγον προς Φαρνάβαζον τον σατράπην, ούτος δε φιλοφρόνως αυτούς δεξάμενος και στατήρα χρυσούν εκάστω δωρησάμενος, κατώκισεν εις Βλαύδα, φρούριον τι της Λυδίας.».

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ τόμος Ι Εκδόσεις ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ''ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ'' ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ

Ο Ευρυτάν στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης υπήρξε μαχητικός, με ροπή προς την περιπέτεια, φιλόδοξος και φίλαρχος. Ανθεκτικός στις κακουχίες, θ...