Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ Α ΠΠ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΜΕΤΑΞΑ


Ο Α ΠΠ ξεκίνησε 28/7/1914 με την κήρυξη του πολέμου από την Αυστροουγγαρία κατά της Σερβίας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Την πορεία του Α' Παγκόσμιου Πολέμου πρόβλεψε με θαυμαστή ακρίβεια ο Ι Μεταξάς.


Στο αρχείο του Μεταξά διαβάζουμε από την συζήτηση του με τον Ε Βενιζέλο  «περί του ευρωπαικού πολέμου» που έγινε 22/9/1914 τα πιό κάτω πολύ κατατοπιστικά :

«Δεν νομίζω πιθανόν, ότι η Γερμανία θα δυνηθή εις την πρώτην επίθεσιν της κατά της Γαλλίας να καταστρέψη ταύτην στρατιωτικώς τελείως... θεωρώ μάλιστα απίθανον να καταλάβωσιν οι Γερμανοί τους Παρισίους αναγκαίως θα σταμτήσωσι καθ οδόν...».

Θα πρέπει να πούμε ότι οι προβλέψεις του για αυτά τα ζητήματα επιβεβαιώθηκε με ακρίβεια.

Σε μια επιστολή του προς την γυναίκα του που την έγραψε 1 Αυγούστου του 1914 δηλαδή μόλις τρεις ημέρες από την κήρυξη του πολέμου γράφει:

«Γενικώς υποθέτω ότι οι Γερμανοί θα νικήσουν τους Γάλλους, αλλά δεν θα μπορέσουν να αποτελειώσουν την αντίστασιν των Γάλλων, διότι θα αναγκαστούν να στρέψουν τας δυνάμεις των προς τους Ρώσους, τους οποίους επίσης θα νικήσουν, κατά πάσα πιιθανότητα, αλλά ούτε αυτούς θα δυνηθούν να αποτελειώσουν ένεκα του αχανούς της χώρας των.

Ούτω θα είναι νικηταί κατά ξηράν, αλλά τελείως εξαντλημμένοι.

Αλλα οι Άγγλοι θα κυριαρχούν πάντοτε της θαλάσσης και, αν ναυμαχήσουν οι Γερμανοί θα ηττηθούν, αν δεν ναυμαχήσουν ο αποκλεισμός θα τους αναγκάσει να συνθηκολογήσουν. Και οι Άγγλοι ούτω θα επιβάλουν τους όρους των...».

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Σαν άριστος επιτελικός, ο Ι Μεταξάς πρόβλεψε με θαυμαστή ακρίβεια την εξέλιξη του Α ΠΠ.


Είναι εκπληκτική η ακρίβεια με την οποία πρόβλεψε ο Ι Μεταξάς την εξέληξη του Α ΠΠ.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ''ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ'' ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ

Ο Ευρυτάν στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης υπήρξε μαχητικός, με ροπή προς την περιπέτεια, φιλόδοξος και φίλαρχος. Ανθεκτικός στις κακουχίες, θ...