Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

ΔΙΩΓΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Marcus Cocceius Nerva.


Η ιστορία της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας με βάση τους Χριστιανικούς διωγμούς μπορεί να χωριστεί σε πέντε περιόδους.

Α Από 31 πΧ -96 μΧ από τον Αύγουστο μέχρι τον Δομιτιανό (11 αυτοκράτορες). Στην περίοδο αυτή δίωκαν τους Χριστιανούς μόνο οι Ιουδαίοι.

Β Από 96 μΧ – 161 μΧ από τον Νέρβα μέχρι τον Πίο (4 αυτοκράτορες). Στην περίοδο αυτή διωμοί από αυτοκράτορες δεν υπήρξαν, διωγμοί έγιναν μόνο από τοπικούς άρχοντες.

Γ Από 161μΧ – 249 μΧ από τον Μ Αυρήλιο μέχρι τον Φίλιππο (20 αυτοκράτορες). Στην περίοδο αυτή οι Χριστιανοί περιέπεσαν στην κατηγορία πολιτών κατότερης κατηγορίας.

Δ Από 249 μΧ -324 μΧ από τον Δέκιο μέχρι τον Κωνσταντίνο (65 αυτοκράτορες). Στην περίοδο αυτή οι διωγμοί ήταν σκληροί και συστηματικοί.

Ε Από 324 μΧ – 395 μΧ από Κωνσταντίνο μέχρι Θεοδόσιο Α (αυτοκράτορες 12). Στην περίοδο αυτή αρχισε επίσημα η Χριστιανική θρησκεία να μη διώκεται.

Στην Β περίοδο ο Νέρβας διέταξε να αποδοθούν οι περιουσίες στους Χριστιανούς  και να θανατωθούν οι καταδότες δούλοι και απαγόρευσε να γίνονται καταγγελίες με στόχο τις περιουσίες των Χριστιανών «.... απέκτεινε και τοις μεν τοιούτους άλλο τι έγκλημα επιφέρειν επί τους δεσπότας έφήκε, τους δε δη άλλους ουτ ασεβείας ουτ ιουδαικού βίου καταιτιάσθαι τινάς συνεχώρησε, πολλούς δε και των συκοφαντησάντων θάνατον καταδικάσθησαν, εν οις και Σέρας ην ο φιλόσοφος».

 


 Στην Γ περίοδο ο Μάρκος Αυρήλιος επιρεασμένος φιλοσόφων και θέλοντας να εδραιώσει την ασφάλεια της Αυτοκρατορίας καθιέρωσε νόμο βάση του οποίου οι καταδότες των Χριστιανών μοιραζόντουσαν την περιουσία τους από μισή με το ταμείο του Αυτοκράτορα, ο νόμος αυτός βασάνισε τους Χριστιανούς μέχρι τα χρόνια του Μ Κωνσταντίνου.

Αντιλαμβάνεται κανείς πόσα ξενδιάντροπα άτομα λεηλάτησαν ξένες περιουσίες με κατηγορίες, ίσως και ψεύτικες. Η λογική αυτού του μέτρου ήταν: Οι Χριστιανοί αφού δεν λατρεύουν ως θεό τον αυτοκράτορα πρέπει να στερηθούν απ όλα τ αγαθά της ζωής, διότι αυτά μας τα χαρίζει αυτός. Να μη έχουν ούτε αγαθά, ούτε γυναίκες, ούτε παιδιά, ούτε ζωή αλλά να εκκλείψουν από τη γη.

Ο Μελίτων Σάρδεν παραπονούμενος προς τον Δομιτιανό του γράφει: «... κάτι που δεν έγινε ποτέ μέχρι σήμερα η τάξη των θεοσεβών καταδιώκεται στην Μ Ασία με πρωτόφαντα διατάγματα, οι δε αδιάντροποι συκοφάντες, οι ερασταί των ξένων περιουσιών, έχοντας στήριγμα τα σχετικά διατάγματα, ληστεύουν ολοφάνερα νύχτα μέρα, λεηλατώντας τα σπίτια ανθρώπων που δεν διέπραξαν κανένα αδίκημα....».ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Τίτος Φλάβιος Δομιτιανός (Titus Flavius Domitianus, 24/10/51 - 18/9/96).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΞΩΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ του Κ Σιαμάκη εκδόσεις ΑΘΩΣ

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ''ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ'' ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ

Ο Ευρυτάν στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης υπήρξε μαχητικός, με ροπή προς την περιπέτεια, φιλόδοξος και φίλαρχος. Ανθεκτικός στις κακουχίες, θ...