Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΑΙΞ


 

Λύκος θεασάμενος αἶγα ἐπί τινος κρημνώδους ἄντρου νεμομένην, ἐπειδὴ οὐκ ἠδύνατο αὐτῆς ἐφικέσθαι, κατωτέρω παρῄνει αὐτῇ καταβῆναι, μὴ καὶ πέσῃ λαθοῦσα, λέγων ὡς ἀμείνων ὁ παρ᾿ αὐτῷ λειμών ἐστι, ἐπεὶ καὶ ἡ πόα σφόδρα εὐανθής. Ἡ δὲ ἀπεκρίνατο πρὸς αὐτόν· «Ἀλλ᾿ οὐκ ἐμὲ ἐπὶ νομὴν καλεῖς, αὐτὸς δὲ τροφῆς ἀπορεῖς.»

Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ κακοῦργοι, ὅταν παρὰ τοῖς εἰδόσι πονηρεύωνται ἀνόητοι τῶν τεχνασμάτων γίνονται.

 

 

 

Στα νέα Ελληνικά

Ένας λύκος είδε μιά κατσίκα που έβοσκε σε ένα ψηλό, πολύ απόκρημνο βράχο, τόσο απόκρημνο που ο λύκος δέν μπορούσε να φτάσει εκεί. Στάθηκε λοιπόν πιό κάτω ο λύκος και λέει στην κατσίκα:

Εκεί που βόσκεις είναι πολύ επικίνδυνα, μπορεί να πέσεις απο τόσο ψηλά! Άλλωστε, τί τροφή έχει εκεί; Μόνο κάτι αχαμνά μισόξερα χορταράκια ανάμεσα στις πέτρες! Ενώ κοίτα, κάτω στο λιβάδι έχει τόσο μπόλικο χλωρό και τρυφερό χορτάρι.

Έλα κάτω, να φάς να ευχαριστηθείς!

Απαντά η κατσίκα: το ξέρω οτι στο λιβάδι έχει πολύ πιό πλούσια τροφή, αλλα εσύ δέν με προσκαλείς για να φάω, με προσκαλείς για να φάς εσύ!

Έτσι και οι κακούργοι άνθρωποι, σαν θέλουν να κακοποιήσουν εκείνους που γνωρίζουν καλά το ποιόν τους, δεν κερδίζουν τίποτα με τα τεχνάσματά τους.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΙΣΩΠΟΣ ΜΥΘΟΙ εκδόσεις NATIONAL GEOGRAPHIC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ''ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ'' ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ

Ο Ευρυτάν στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης υπήρξε μαχητικός, με ροπή προς την περιπέτεια, φιλόδοξος και φίλαρχος. Ανθεκτικός στις κακουχίες, θ...