Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥΜετά την κατάληψη της Αθήνας από τους Γερμανούς και την δημιουργία της πρώτης κατοχικής Κυβέρνησης, ο Αλέξανδρος Παπάγος τέθηκε σε κατ οίκον περιορισμό.
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Αλ  Παπάγος σε γερμανικό στρατόπεδο αιχμάλωτος.
 

Η κυβέρνηση Τσολάκογλου θέλησε να δικάσει κυρίως τον Παπάγο (ο οποίος ήταν στην Αθήνα) και ανέθεσε σε επιτροπή υπό την προεδρεία του Αντιστρατήγου ε.α. Δ Καθενιώτη να υποβάλει έκθεση για τον πόλεμο 40-41(φυσικά αρνητική, ώστε να οδηγηθεί ο Αρχιστράτηγος σε εκτελεστικό απόσπασμα)  η υπόθεση αυτή όμως ναυάγησε και έτσι προσπάθησε να συμφιλιωθεί μαζί του εξασφαλίθζοντάς του κάποιο εισόδημα.

Μόλις ο Αλ Παπάγος έμαθε ότι δια Νομοθετικού διαταγματος θα χωρηγείτο σύνταξη στους Ανώτατους Αηιωματικούς και τους Αρχιστρατήγους των πολέμων 1917-23 και 1940-41 έστειλε εξώδικον δήλωσή.

Η δήλωση αυτή του Αλ Παπάγου αποτελεί αντιστασιακή πράξη και είναι η πιό κάτω:

«Αθήναι τη 19 Ιανουαρίου 1942

Ο ε.α. Αντιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος τέως Αρχιστράτηγος του Ελληνικού Στρατού.

Προς το Υπουργείον Εθνικής Αμύνης και το Υπουργείον Οικονομικών.

Έχων υπόψιν πληροφορίαν δημοσιευθείσαν εν τη εφημερίδι <Καθημερινη> της 18ης Ιανουαρίου 1942, καθ ην πρόκειται δια νομοθετικού διατάγματος  να χορηγηθεί ειδική σύνταξις εις τους διατελέσαντας Αρχιστρατήγους των πολέμων 1917-23 και 1940-41, ως και εις άλλους Ανώτατους Αξιωματικούς, λαμβάνω την τιμήν να δηλώσω υμίν ότι, το κατ εμέ, δεν θα αποδεχτώ τοιαύτην ειδικήν σύνταξιν τυχόν χορηγηθησόμενην εμοί συμφώνως τη εν λόγω πληροφορίαν.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής.

Επιδοτω νομίμως, αντιγράφων ολόκληρον εν τοις επιδοτηρίοι; Του.

Ο Δηλών

Α Παπάγος

Αρ 5645 αποδεικτικόν....».

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ του Ηλία Ηλιόπουλου εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΤΟ ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ του C M Woodhouse

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ

    «Αλήθεια, Θόδωρε, θα κάμης κίνημα;» , ρώτησε λίγο πριν την περίφημη 25 Ιουνίου του 1925 ο Δημήτριος Γόντικας,   υπουργός τω...