Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Ο Γάλλος δημοσιογράφος Μιχαήλ Παγιαρές εδημοσίευσε τον Οκτώβριο του 1904 που περιγράφει πράγματα που έχουν βαρύτητα διότι την εποχή εκείνη ευρίσκετο μπροστά στα γεγονότα εν ολίγοις αναφέρει:

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Στιγμιότυπο από το συλλαλητήριο στο προαύλιο χώρο της Μητρόπολης Καστοριάς  τον Μάιο του 1904  κατά την άφιξη του εξαρχιακού  επισκόπου Γρηγόριου που τελικά φυγαδεύθηκε συνοδεία Τούρκων μετά από λίγες ημέρες. Ο Γερμανός Καραβαγγέλης απευθυνόμενος στους συγκεντρωθέντες μεταξύ των άλλων είπε: «άνευ βουλγαρικής κοινότητος εις Καστορίαν».


« Σήμερον την πρωίαν εκ Γευγελής μετέβην εις χωρίον Χιρζίσταν .... γενόμενος δεκτός υπό του Ειρηνοδίκου και του Τούρκου Λοχαγού Χωροφυλακής. Εις καείσαν υπό των Κομιτατζήδων οικίαν βλέπω επτά πτώματα κορασίδων και γυναικών. Ερωτώ τι συμβαίνει; Οι Έλληνες κάτοικοι μου απαντούν :


Εις το χωρίον μας όλοι είμεθα Έλληνες και θέλομεν να παραμείνωμεν Έλληνες. Είχομεν μιάν διδασκάλισσαν την εικοσαέτιδα Αικατερίνη Χατζηγεωργίου. Το Κομιτάτον όμως εξέδωσεν διαταγήν να την εκδιώξωμεν, να διωρίσωμεν  αντ αυτής Βουλγαρίδα  και να προσχωρίσωμεν εις την Εξαρχίαν. Ημείς ηρνήθημεν. Προχθές το χωρίον μας εκυκλωθη υπό των Κομιτατζήδων, εισήλθον εν συνεχεία εντός του χωρίου και άρχισαν να πυροβολούν κατά της οικίας όπου έμενεν η διδασκάλισσα και κατά των πέριξ οικιών. Οι ευρισκόμενοι εκεί τρεις άνδρες και η Χατζηγεωργίου αμύνθησα. Οι άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά, εφώναζαν είμεθα Έλληνες και συνεχίζουν την άμυναν των. Τότε οι Βούλγαροι κατέσχεσαν όλο το πετρέλαιον του χωρίου και με αυτό κατέκαυσαν την οικίαν και τους εν αυτή άνδρας και γυναίκας και παιδιά μεταξύ αυτών και την Διδασκάλισσαν Χατζηγεωργίου. Μέχρι τώρα ανευρέθησαν επτά πτώματα κάτω  από τις πέτρες όμως υπάρχουν και άλλα...»

«...Σας υπάτησαν οι Σλαύοι, είσθε θύματά των. Υπό την προστασίαν των επιδοκιμασιών σας και των ενθαρρύνσεών σας πραγματοποιείται εδώ εις την Μακεδονίαν έργον καταχθόνιον».

Πράγματι η Ελλά ηττηθείσα στον πόλεμο του 1897 αδυνατούσε να επέμβει, οι δε Σλαύοι υπό την ανταγωνιστική ευμένεια όλων των Ευρωπαικών μεγάλων δυνάμεων κατέσφαζαν τον Ελληνικό πληθυσμό της Μακεδονίας, μέχρις της στιγμής που Έλληνες αξιωματικοί ανέλαβαν δράση και οι Κομιτατζήδες κατατροπώθηκαν.

 


 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η άγρια δολοφονία από βουλγαρόφρονες του Καστοριανού δασκάλου Βασίλειεου Μελεγκάνου   τον Μάρτιο του 1905 που δίδασκε στο Κεφαλάρι προκάλεσε την πάγκοινη οργή με αποτέλεσμα ο Γερμανός Καραβαγγέλης να διαμηνύσει: «Πες τε στους Βασίλ Τσακαλάρωφ, Λαζάρ Ποπτράϊκωφ και τους λοιπούς ότι αυτά που ξέρανε να τα ξεχάσουν, τα ψέμματα τελείωσαν».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Η ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΥΛΗ του Γ.Α.Λ. Αθήνα 1963

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ

    «Αλήθεια, Θόδωρε, θα κάμης κίνημα;» , ρώτησε λίγο πριν την περίφημη 25 Ιουνίου του 1925 ο Δημήτριος Γόντικας,   υπουργός τω...