Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Κ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ 

Το 1973 ο Γ Παπαδόπουλος κάλεσε τον Σπ Μαρκεζίνη να σχηματίσει κυβέρνηση και να προσκαλέσει τον παλιό πολιτικό κόσμο να συμμετάσχει σε εκλογές, ο Π Κανελλόπουλος αρνήθηκε, ο Γ Μαύρος με δηλώσεις πριν ακόμα έρθει σε επαφή με τον Σπ Μαρκεζίνη έκανε δηλώσεις που προφανώς συνέκλιναν με την γραμμή Κανελλόπουλου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Ηλίας Ηλιού.

 

Υπήρχαν όμως πολλοί που σήμερα είναι βέβαιο ότι θα ανταποκρίνονταν θετικά στις εκλογές με πρόεδρο Δημοκρατίας τον Γ Παπαδόπουλο όπως ο Ε Αβέρωφ, πιθανότατα ο Η Ηλιού, ο Γ Ράλλης και δείτε ποια θα ήταν η στάση του Κ Καραμανλή.

 

Μετά την απομάκρυνση της κυβέρνησης Σπ Μαρκεζίνη από το κίνημα του Ιωαννίδη τον Δεκέμβριο του 1973 συνάντησε τον Κ Καραμανλή στο Παρίσι ο Ν Μομφερράτος και μετά πήγε στο Λονδίνο, απ εκεί την 6/12/1973 έστειλε την πιο κάτω επιστολή προς τον Σπ Μαρκεζίνη:


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» δολοφονεί στην οδό Τσακάλωφ στο Κολωνάκι τον εκδότη της εφημερίδας «Απογευματινή» Νίκο Μομφεράτο και τον οδηγό του Παναγιώτη Ρουσέτη.
«Αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε.

Διερχόμενος από το  Παρίσι συνάντησα τον κ Κ Καραμανλή.

Σας ενημερώνω  επί μέρους της συνομιλίας μας διότι αποτελεί ηθικήν ενίσχυσιν και ικανοποίησιν, δια την προσπάθειαν την οποίαν ανελάβατε αλλά και δι εμέ που την συνέτρεξα.

Συζητήσεως γενομένης δια τα γεγονότα του τελευταίου διμήνου ο κ Καραμανλής μου είπε: «Εγώ δεν ήμουν εναντίον της λύσεως Μαρκεζίνη. Κακώς οι πολιτικοί εις την Ελλάδα ημιλλώντο  εις αδιαλλαξίαν εναντίον του. Δι αυτό και εγώ υπέδειξα εις τον Ράλλη να γράψει το άρθρον που έγραψε εις την Βραδυνήν».

Πράγματι εξ όσων ενθυμούμαι ο Ράλλης περί τας αρχάς Νοεμβρίου  εις την Βραδυνήν    άρθρον, το νόημα του οποίου ήτο ότι κακώς οι πολιτικοί εναντιούνται εις την προσπάθειαν Μαρκεζίνη και ρίπτουν από τούδε το σύνθημα της αποχής. Τουναντίον ο πολιτικός κόσμος θα έπρεπε να συνενοηθή να προετημασθή δια τας εκλογάς και όταν φτάση η στιγμή να διαπιστωθή ότι δεν πρόκειται να διεξαχθούν αδιαβλήτως τότε να απόσχουν και όχι να φψνασκούν από τούδε.

Πόσον διαφορετικαί θα ήσαν αι εξελίξεις, εάν ο κ Καραμανλής αντί του Ράλλη προέβαινεν ο ίδιος εις επωνύμους δηλώσεις.

Εις το Λονδίνον θα παραμείνω επί ημέρας ακόμη.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ν Μομφερράτος»

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Γ Μαύρος τον Οκτώβριο του 1974.
Άρα ο Κ Καραμανλής σε πρώτη επαφή που θα έκανε ο Σπ Μαρκεζίνης (και θα την έκανε απλά τον πρόλαβαν ο Ιωαννίδης) θα λάμβανε θετική άποψη για την συμμετοχή του πολιτικού κόσμου στις εκλογές που προκηρύχτηκαν από τον Πρόεδρο Δημοκρατίας Γ Παπαδόπουλο.

Ο Γ Ράλλης πράγματι στο άρθρο του της 13/11/1973 με τίτλο «Αποχή ΄γ Συμμετοχή» στην «ΒΡΑΔΥΝΗ» αναφέρεται σε αυτά που γράφει ο Ν Μομφερράτος, ενδεικτικά παραθέτω αποσπάσματα:

«…. Η αποχή θα αποφασισθή μόνον αφού θα έχη διαπιστωθή ή άρνησις του καθεστώτος να προβή εις την λήψιν  μέτρων που θα καθιστούν δυνατή την διεξαγωγήν ελεύθέρων εκλογών …», είναι προφανές ότι ο Γ Ράλλης δεν συμφωνούσε στην άρνηση που είχε υιοθετήσει ο Π Κανελλόπουλος.

  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 1972-1974 του Σπ Β ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ εκδόσεις Σπ Β ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΑΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου