Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΡΑΝΝΟΥ ΤΩΝ ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ


 

 

Αντιθέσεις και εμφύλιες συγκρούσεις είχαμε και στην Σικελία κι την Μ Ελλάδα, όταν άρχων των Αθηνών ήταν ο Ιθυκλής ο τύραννος των Συρακουσών Διονύσιος, του οποίου  η γυναίκα ( κόρη του Ερμοκράτη) είχε σκοτωθεί κατά την επανάσταση των ιππέων και ήθελε αφ ενός ν αποκτήσει παιδιά, αφ ετέρου με ένα νέο γάμο να  δημιουργήσει εξωτερικά ερίσματα για να ισχυροποιήσει την διοίκησή του, έστειλε λοιπόν πρέσβεις στους Ρηγίνους και  τους ζητούσε επιγαμία με μια από τις κοπέλες τους με αντάλλαγμα εδαφικά οφέλη για το Ρήγιο και υποστήριξη στην ενδυνάμωση της πόλεως. Οι Ρηγινοί απάντησαν δημόσια στους πρέσβεις ότι η μόνη κοπέλα που του επιτρέπουν να παντρευτεί είναι η θυγατέρα του δημίου. ( «ως μόνην αυτώ συγχωρήσαι γαμείν την του δημίου θυγατέρα» ).
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΄Περίφημη είναι η διήγηση σχετικά με το πάθημα του αυλοκόλακα  Δαμοκλή που του έδωσε ο Διανύσιος  όλα τα προνόμια του τυράννου αλλά τοποθέτησε πάνω από το κεφάλι του ένα σπαθί, συμβολίζοντας τον διαρκή κίνδυνο που διατρέχει ο κάθε τύραννος.Την πόλη του Ρηγίου είχε επιλέξει ο Διονύσιος, μετά την ειρήνη που έκανε τον προηγούμενο χρόνο, όχι από συμπάθεια αλλά διότι το Ρήγιο ήταν πολύ ισχυρό ναυτικό κέντρο με ναυτική δύναμη 70 τριήρεων, αυτή την δύναμη ήθελε να προσετεριστεί μέσω του γάμου.

Η προσβλητική άρνηση  των Ρηγινών ( «περί της επιγαμίας ύβριν»), έκαναν τον Διονύσιο να φλέγεται για εκδίκηση και άρχισε να ετοιμάζεται για πόλεμο και πολιορκία του Ρηγίου πράγμα που δημιουργησε τρόμο στους Ρηγινούς  ( «αγωνία πολλή κατείχε τους Ρηγινούς» ).


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  : Νόμισμα των Συρακουσών στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του Διονυσίου. 


Μετά από την άρνηση των Ρηγινών, ο Διονύσιος έστειλε πρεσβευτές για επιγαμία στους Λοκρούς και ζήτησε το χέρι της θυγατέρας του Ξενέτου του ενδοξότερου από τους Λοκρούς. Οι Λοκροί ήταν θετικοί στο αίτημα του τυράννου.

Λίγες μέρες πριν τον γάμο έστειλε ένα πλοίο με πέντε σειρές κουπιά, ένα νέο όπλο που για πρώτη φορά είχε ναυπηγηθεί, στολισμένο με χρυσά  και ασημένια ποικίλματα ( «απέστειλεν εις Λοκρούς πεντήρη πρώτον νεναυπηγημένην, αργυροίς και χρυσοίς κατασκευάσμασι κεκοσμημένην» ).

Πάνω σ αυτό το πλοίο μετέφερε την παρθένο στις Συρακούσες και απ εκεί οδηγήθηκε στην ακρόπολη της πόλης.

Ο Διονύσιος ζήτησε γάμο και από την πιό διακεκρημένη κοπέλα της πόλης του την Αριστομάχη, την οποία οδήγησε στο σπίτι του σε άρμα που έσερναν τέσσερα  άσπρα άλογα ( « εμνηστεύσατο δε και των πολιτικών την επισημοτάτην Αριστομάχην») .

Έτσι ο Διονύσιος παντρεύτηκε  την ίδια εποχή και τις δύο παρθένες επιδιώκοντας εξωτερική ενισχυση αλλά και εσωτερική ισχυροποίηση μέσω των γάμων και για τον λαό έδειξε ένα πιό ανθρώπινο πρόσωπο αλλάζοντας τακτική διακυβέρνησης (σταμάτησε τις εκτελέσεις, εξορίες  κλπ),  οργάνωσε μάλιστα συμπόσια για τον στρατό και τους σημαντικότερους πολίτες. Μετά τους γάμους, τα γλέντια και τους πανηγυρισμούς κάλεσε συνέλευση και ζήτησε να κάνουν πόλεμο κατά των Καρχηδονίων.


 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Οι  Συρακούσιοι  ήταν  οι  επινοητές  της  πεντήρους.  Στην εικόνα άποψη  του νησιού  της  Ορτυγίας,  ακρόπολης  των  αρχαίων  Συρακουσών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ εκδόσεις ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ

    «Αλήθεια, Θόδωρε, θα κάμης κίνημα;» , ρώτησε λίγο πριν την περίφημη 25 Ιουνίου του 1925 ο Δημήτριος Γόντικας,   υπουργός τω...