Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Στην Βυζαντινή ιστορία υπάρχουν πολλά «άτοπα» και σκάνδαλα, η εκκλησία δοκιμάστηκε στα τελευταία χρόνια και πρόβαλε δια των Πατριαρχών της αντιστάσεις, ενδεικτικά θα αναφέρουμε τα πιο κάτω:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Πάπας Αναστάσιος Γ (Aπρίλιος 911 – Ιούνιος 913).


Το 901μΧ ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο ο Νικόλαος Α (συμμαθητής του αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ του σοφού), Πατριάρχης αυτός επενέβη σε πολλά θέματα που δεν έβαιναν σωστά πχ επενέβη υπέρ των Κυπρίων και ζήτησε να δοθούν σ αυτούς προνόμια, μεσολάβησε στους Άραβες  υπέρ των αιχμαλώτων, ζήτησε από τον Σουλτάνο της Αιγύπτου ανοχή υπέρ των Χριστιανών κα.

Αυτό όμως που δείχνει την «παλληκαριά» του Πατριάρχου αφορά την ηθική τάξη που τον έκανε να μη λογαριάσει ούτε την φιλία του προς τον Λέοντα ΣΤ, ούτε την εξουσία, και η αφορμή δόθηκε όταν ο αυτοκράτωρ έκανε τέταρτο γάμο, ο Πατριάρχης τον παρακάλεσε επίμονα να μη τον πραγματοποιήσει για διαφυλαχτούν οι ιεροί κανόνες, έφτασε στο σημείο να σταματήσει τον αυτοκράτορα στο κατώφλι της Αγίας Σοφίας και να του απαγορεύσει την είσοδο, αλλά δεν φτάνει αυτό, όταν ο αυτοκράτωρ πραγματοποίησε τον τέταρτο γάμο ο Πατριάρχης καθαίρεσε τον ιερέα Θωμά που έκανε το μυστήριο. Φυσικά οι εξουσίες δεν αφήνουν ατιμώρητα τέτοια πράγματα και με δόλο τον έβαλαν τον Πατριάρχη σε πλοίο, χωρίς τα αγαπημένα του βιβλία, χωρίς καν στρώμα να κοιμηθεί και τον εξόρισαν.

 
 
 

ΦΩΤΟΓΡΡΑΦΙΑ: Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Νικόλαος Α' ο Μυστικός  (852- 11 Μαΐου 925)  Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Κάτω Ιταλίας. Μαθήτευσε δίπλα στον Φώτιο, του οποίου ήταν και συγγενής.

Ο Πατριάρχης αυτός έστειλε ένα γράμμα στον Πάπα Ρώμης Αναστάσιο (πριν γίνει το σχίσμα) που έγραφε:
 
«Μέγα μεν γαρ το της βασιλείας πράγμα, και δέον πείθεσθαι βασιλεύσι, μη δε τοις προστάγμασοιν αυτών αντιτείνει. Αλλ εν εκείνοις τοις πράγμασιν εν οις διαφένεται το της βασιλείας αξίωμα, προτάσσει δικαιοπραγείν; Τούτο βασιλικόν αληθώς πρόσταγμα, και δει μη αντιλέγειν. Κελεύειν κατ εχθρόν οπλίζεσθαι; Έδοξεν αυτώ συνεισφαίρειν τι προς την κοινήν λυσιτέλειαν; Τιμάν πάση σπουδή το δόγμα.

Είπεν άλλο τι πράττειν των σύστασιν φερόντων την τιμήν και αρχήν, και τοις και τοις υπό χείρα τελούσι;  Ποιείν ταχέως το προσταττόμενον.

Ταύτα βασιλικά και αναγκαίον, μάλλον δε απαραίτητον, έτοιμον παρέχειν εις το ακούειν το ους. Κελεύει πάλιν, οία τα του διαβόλου πονηρά υποβλήματα, εις Θεόν ασεβείν; ΤΟΥΤΟ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ, ουκούν ουδέ πιστέον αυτώ, αλλά ως ασεβούς ανδρός ΑΣΕΒΕΣ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ ΠΑΡΑ ΦΑΥΛΟΝ ΠΟΙΗΤΕΟΝ.Κελεύει συκοφαντείν ή δόλω αναιρεί τινας, η γάμους ορύσσειν αλλοτρίους, η αδίκως αφελέσθαιτα αλλότρια πράγματα; ΟΥΔΕ ΤΟΥΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ  αλλά λωποδύτου και μοίχου και άρπαγος…. Διότι βασιλεύς, συγκεχωρείται αμαρτάνειν, ο μη τοις υπό χείρα τις συγχωρήσειε. ΔΥΝΑΤΟΙ ΔΥΝΑΤΩΣ ΕΤΑΧΘΗΣΟΝΤΑΙ, λέγει που των σωφρόνων ο λόγος… Εγώ μεν και ει τις εμοί πείθοιτο, μάλλον δε τοις ιεροίς νόμοις, και μετανοίαν αποδέχομαι των αμαρτανόντων, και οικονομίαν επί τούτοις κυρώ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΑΠΡΑΚΤΕΙΝ ΠΟΙΟΎΣΑΝ, ΟΥ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣΘΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ, ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΓΑΡ Της ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΝΕΚΩΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΝ ΤΙ ΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΥΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΤΟΝ ΑΔΕΙΑ ΑΥΤΩ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΥΖΗΝ, ΕΙΡΩΝΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΑΡ ΤΟΥΤΟ ΜΑΛΛΟΝ, ΟΥΚ ΟΙΚΟΝΟΜΟΎΝΤΟΣ, ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΝ….» (Πατρολ 111, 209-213)

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Λέων Στ ' γονυπετής παραλαμβάνει τη Θεία Σοφία από τον ένθρονο Χριστό. Ψηφιδωτό από το νάρθηκα της Αγίας Σοφίας
στην Κωνσταντινούπολη (τέλη 9ου αιώνα).Φυσικά δεν ήταν ο μοναδικός ιεράρχης που έκανε τέτοια πράγματα απέναντι στις εξουσίες.

Ας αναφέρουμε την περίπτωση του Πατριάρχη Ευθύμιου που διεδέχθηκε τον Νικόλαο,  που αυτός παρ ότι κατ οικονομία ενέκρινε τον τέταρτο γάμο του αυτοκράτορα και αυτός καθαίρεσε τον ιερέα που τέλεσε το μυστήριο και απαγόρευσε τον Λέοντα να βγάλει νόμο που να επιτρέπει τον τέταρτο γάμο. Όταν επανήλθε στον θρόνο (μετά 15 χρόνια) ο Νικόλαος έβγαλε νόμο που απαγορευόταν ο τέταρτος γάμος.

 

Μετά 50 χρόνια από αυτό το περιστατικό ο Πατριάρχης Πολύευκτος, μετά τον γάμο του Νικηφόρου Φωκά με την Θεοφανώ (επειδή υπήρχε κώλυμα πνευματικής συγγενείας) απαγορεύει στον αυτοκράτορα την είσοδο στον ναό και του βάζει πολύχρονο επιτίμιο (τιμωρία). Όταν δε ο Ιωάννης Τσιμισκής (μαζί με την Θεοφανώ)  έσφαξε τον Νικηφόρο Φωκά για να του πάρει τον θρόνο, ο Πατριάρχης ζήτησε να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι και να εξορισθεί η Θεοφανώ.

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός (1048/1056 - 15 Αυγούστου 1118).Αυτά τα πράγματα δεν ήταν καθόλου μεμονωμένα στην Βυζαντινή ιστορία πχ ο Κοσμάς Α΄ Ιεροσολυμίτης επέβαλε εις μετάνοια τον Αλέξιο Κομνηνό διότι ήθελε να αφήσει την σύζυγό του Ειρήνη. Αυτά όταν πχ Άγγλοι μονάρχες  για να επιβάλουν τους γάμους τους δημιουργούσαν εκκλησίες δικές τους.

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ του ΑΡΧΙΜ ΗΛΙΑ ΠΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ εκδόσεις ΖΩΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου