Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

ΣΟΛΟΙ

Ο Σόλων στην Κιλικία ίδρυσε μια πόλη με μικτό πληθυσμό από ντόπιους και Έλληνες (Αθηναίους),  «συνώκισε» και της έδωσε το όνομά του Σόλοι.






ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Σόλων (περ. 639 - 559 π.Χ.) ήταν σημαντικός Αθηναίος νομοθέτης. 



Οι Έλληνες αυτοί σιγά σιγά ξέχασαν την Ελληνική γλώσσα, για να χαρακτηρίσουν οι Έλληνες τα ελληνικά τους τα ονόμασαν σολοικά «σολοικίζειν».


«… εν Κιλικία, και πόλιν συνώκισεν ην αφ εαυτού Σολούς εκάλεσεν, ολίγους τε τινάς των Αθηναίων εγκατώκισεν, οι τω χρόνω την φωνήν αποξενωθέντες σολοικίζειν  ελέχθησαν, και εισίν οι μεν ένθεν Σολείς, οι δε δ από Κύπρου Σόλιοι».


Δηλαδή : Στην Κιλικία ίδρυσε μια πόλη που της έδωσε το όνομα Σόλοι, απ το δικό του όνομα. Εκεί εγκατέστησε και λίγους Αθηναίους, που σιγά σιγά αλλοιώθηκε η γλώσσα τους, γι αυτούς πλάστηκε η λέξη σολοικίζω, οι κάτοικοι αυτοί λέγονται Σολείς, ενώ οι κάτοικοι των Σόλων της Κύπρου λέγονται Σόλιοι.





ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Στον χάρτη φαίνονται οι Σόλοι της Κύπρου, οι οποίοι φυσικά δεν είχαν καμιά σχέση με την πόλη που δημιούργησε ο Σόλων στην Κιλικία. 


Το «σολοικίζειν» λοιπόν σημαίνει πια μιλώ και γράφω λανθασμένα, η λάθος σύνταξη λέγεται σολοικισμός. Η λάθος χρήση λέξεων λέγεται βαρβαρισμός.




Αυτή η ιστορία έχει επαναληφθεί πολλές φορές στα χρόνια ύπαρξης των Ελλήνων, η προσπάθεια να κερδίσουν την ζωή τους μέσα σε αλλόφυλους και αλλόγλωσσους έχει σαν αποτέλεσμα να χάνεται ή να αλλοιώνεται δραματικά η γλώσσα του Ελληνικού πληθυσμού.








ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο χάρτης της αρχαίας Κικιλίας.




ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βίοι φιλοσόφων του Διογένους Λαέρτιου



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ

    «Αλήθεια, Θόδωρε, θα κάμης κίνημα;» , ρώτησε λίγο πριν την περίφημη 25 Ιουνίου του 1925 ο Δημήτριος Γόντικας,   υπουργός τω...