Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

ΚΥΘΗΡΑ Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


Κατά του Μηδικούς πολέμους στην περσική αυλή είχαν πάει φυγάδες από τις ελληνικές πόλεις που έδιναν πληροφορίες με ποιο τρόπο θα κατακτήσουν την Ελλάδα και φυσικά θα τους τοποθετήσει ο Μεγάλος Βασιλιάς υποτελείς άρχοντες στην πατρίδα τους, που πρόδιδαν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο χάρτης της Λακωνίας και των Κυθήρων, είναι φανερή η δεσπόζουσα θέση που έχει το νησί για τις θαλάσσιες επικοινωνίες στην περιοχή.Ο πιο επικίνδυνος ήταν ο βασιλιάς της Σπάρτης Δημάρατος, ο οποίος έδωσε μια στρατηγική πληροφορία, την οποία ευτυχώς δεν εφάρμοσαν οι Πέρσες.

 

Το πιο ευαίσθητο σημείο της Λακωνίας ήταν η νήσος Κύθηρα, για την οποία ο Χίλων ο Λακεδεμόνιος (ένας από τους επτά σοφούς) είπε:

 

«Ἐνδοξότατος δὲ μάλιστα παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐγένετο προ-

ειπὼν περὶ Κυθήρων τῆς νήσου τῆς Λακωνικῆς. καταμαθὼν γὰρ

 τὴν φύσιν αὐτῆς, "εἴθε," ἔφη, "μὴ ἐγεγόνει, ἢ γενομένη


κατεβυθίσθη." καὶ εὖ προὐνοήσατο.»

Δηλαδή προέβλεψε για τα Κύθηρα, όταν γνώρισε την φύση του νησιού (στρατηγική). Μακάρι να μην υπήρχε αλλά μια και υπάρχει να καταποντιστεί.

 

Ο Δημάρατος ήταν ο 15ος βασιλιάς της αρχαίας Σπάρτης από τη γενιά των Ευρυποντιδών, που κυβέρνησε προσεγγιστικά από το 510 μέχρι το 491 π.Χ. ήρθε σε ρίξη με τον Κλεομένη και η θητεία του τελείωσε γρήγορα.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ασπίδα Λακεδαιμονίων.


Ο Δημαράτος ενήργησε σαμποτάροντας τις ενέργειες του Κλεομένη σε ζητήματα με την Αθήνα, την Κόρινθο και την Αίγινα που το 501 π.Χ., δήλωσε υποταγή τους στους Πέρσες, η στρατηγική θέση της Αίγινας μπορεί να σήμαινε ακόμα και ήττα όλων των Ελλήνων σε περίπτωση σύγκρουσης με την Περσία.

Οι Σπαρτιάτες επενέβησαν αλλά η  προσπάθεια του Κλεομένη απέτυχε με παρασκηνιακές ενέργειες του Δημαράτου. Ο Κλεομένης επέστρεψε στην Σπάρτη και ανακινώντας μια παλιά υποψία του πατέρα του Δημάρατου και με την συνεργασία του Λεωτυχίδα από την οικογένεια των Ευρυποντιδών αλλά και δωροδοκόντας το μαντείο των Δελφών πέτυχε να ρίξει από τον θρόνο τον Δημαράτο, ο οποίος χλευαζόμενος που έχασε την βασιλική θέση του  μετέβη στην Ηλεία με πρόσχημα ένα ταξίδι προσκυνήματος κι εκεί άρχισε να στρατολογεί συμμάχους. Η ενέργειά του αποκαλύφτηκε και  πήγε στην αυλή του Ξέρξη. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Ξέρξη εναντίον των Ελλήνων, ο Δημάρατος τον ακολούθησε με την ιδιότητα του συμβούλου. Οι Κλεομένης – Λεωτυχίδας διευθετούν  άμεσα η υπόθεση «Αίγινα», συλλαμβάνονται  οι δέκα επιφανέστεροι άρχοντες της νήσου και παραδίδονται στους άσπονδους εχθρούς τους, τους Αθηναίους για τα περαιτέρω.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :
»Μεγάλη αδικία τον έγινε.
Ήταν του Αρίστωνος ο υιός. Αναίσχυντα
εδωροδόκησαν οι εχθροί του το μαντείον.
Και δεν τους έφθασε που τον εστέρησαν την βασιλεία,
αλλ’ όταν πια υπέκυψε, και το απεφάσισε
να ζήσει μ’ εγκαρτέρησιν ως ιδιώτης,
έπρεπ’ εμπρός και στον λαό να τον προσβάλουν,
έπρεπε δημοσία να τον ταπεινώσουν στην γιορτή.«

Δημάρατος, από ποίημα του Καβάφη


Πριν από τη Μάχη των Θερμοπυλών, ο Μεγάλος Βασιλιάς, βλέποντας τους Σπαρτιάτες που στρατοπέδευαν εναντίον των πολυάριθμων στρατιωτών του να χτενίζουν με ηρεμία τα μαλλιά τους πριν από τη μάχη, κάλεσε κοντά του τον Δημάρατο για να του εξηγήσει το φαινόμενο. Ο Δημάρατος είπε:

 

 

«Το ίδιο ισχύει και για τους Λακεδαιμονίους. Στη μάχη ένας-εναντίον-ενός είναι το ίδιο καλοί με τον οποιονδήποτε. Όταν όμως μάχονται ο ένας πλάι στον άλλοι είναι οι καλύτεροι όλων. Γιατί παρόλο που είναι ελεύθεροι άνδρες, δεν είναι πραγματικά ελεύθεροι. Αναγνωρίζουν για αφέντη τους το Νόμο. Και υπακούουν τον αφέντη τους αυτό περισσότερο από όσο υπακούουν εσένα οι υπήκοοί σου. Ό,τι κι αν προστάξει εκείνοι ακολουθούν. Και οι εντολές του μένουν απαράλλαχτες: τους απαγορεύει να εγκαταλείψουν τη μάχη, όσοι αντίπαλοι κι αν σταθούν απέναντί τους. Απαιτεί από αυτούς να παραμείνουν στη θέση τους – να νικήσουν ή να πεθάνουν. Ω βασιλιά, αν μοιάζω να μιλώ ανόητα, θα ήμουν ικανοποιημένος από αυτή τη στιγμή να σωπάσω. Μίλησα τώρα μοναχά, επειδή εσύ με διέταξες να το κάνω. Ελπίζω τα πάντα να εξελιχθούν σύμφωνα με την επιθυμία σου».

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Άγαλμα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες.
 

Αλλά ο Δημαράτος έδωσε το κλειδί για την νίκη στον Ξέρξη και αυτή ήταν πολύ απλή, η κατάληψη της νήσου Κύθηρα

 

 

«Δημάρατος μὲν γὰρ φυγὰς ὢν Λακεδαιμονίων Ξέρξῃ συνεβούλευσε τὰς ναῦς συνέχειν ἐν τῇ νήσῳ· κἂν ἑαλώκει ἡ Ἑλλάς, εἰ ἐπείσθη Ξέρξης.»

 

Δηλαδή: Ο Δημαράτος ο φυγάς από Σπάρτη, συμβούλευσε με τον στόλο του να συγκεντρώσει τα πλοία του στο νησί (Κύθηρα) και η Ελλάδα ασφαλώς θα κατακτηθεί.

Ευτυχώς όμως ο Ξέρξης δεν πείσθηκε και ακολούθησε την χερσαία  διαδρομή του Μακεδονία, Θεσσαλία, Θερμοπύλες, Αθήνα, Σαλαμίνα.

Το μέγεθος της πληροφορίας που έδωσε ο Δημάρατος φάνηκε στον Πελοποννησιακό πόλεμο, όταν ο Νικίας έκανε αυτό που δεν έκανε ο Ξέρξης.

«ὕστερόν τε Νικίας ἐπὶ τῶν Πελοποννησιακῶν καταστρεψάμενος τὴν νῆσον, φρουρὸν ἐγκατέστησεν Ἀθηναίων, καὶ πάμπολλα τοὺς Λακεδαιμονίους κακὰ διέθηκε.».

 

Δηλαδή: Αργότερα στην εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου, ο Νικίας κατέλαβε το νησί, εγκατέστησε εκεί αθηναϊκή φρουρά και προξένησε πάμπολλα κακά στους Λακεδαιμονίους.

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Νικίας (470-413 πχ).


Εκ των υστέρων ο Ξέρξης κατάλαβε τις υπηρεσίες και την ορθότητα της συμβουλής του Δημαράτου, αλλά ήταν αργά. Ο Παυσανίας μας πληροφορεί  ότι οι απόγονοί του Δημαράτου  έζησαν στην Περσία για πολλά χρόνια ακόμη, και  ο Ξενοφών αναφέρει ότι οι  απόγονοι του, Ευρυσθένη και Προκλή,  κυβερνούσαν  την Πέργαμο, την Τευθρανία και την Αλίσαρνα, οι οποίες και παραδόθηκαν από τον Ξέρξη στο Δημάρατο για τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια της εκστρατείας.

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διδαχές φιλοσόφων του Διογένη Λαέρτιου ΧΙΛΩΝ Ο ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ

    «Αλήθεια, Θόδωρε, θα κάμης κίνημα;» , ρώτησε λίγο πριν την περίφημη 25 Ιουνίου του 1925 ο Δημήτριος Γόντικας,   υπουργός τω...