Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

8,7 ΔΡΑΧΜΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

«ΤΟ ΠΛΩΤΟ ΝΥΦΟΠΑΖΑΡΟ»


            20 Αυγούστου 1956 φτάνει στην Κέρκυρα το κρουαζιερόπλοιο «Αχιλλεύς» με 110 πρίγκιπες, δούκες μαρκησίους και λοιπούς γαλαζοαίματους, τους υποδέχονται τα μέλη της βασιλικής οικογένειας ανοικτά με την ατμάκατο «Κεραυνός», στον «Αχιλλέα» φορτώνονται αμέσως  120 αστακοί, 24 συναγρίδες, 110 κιλά κρέας κα για το γεύμα μιας μέρας. Μετά από λίγες ημέρες φτάνουν στην Κέρκυρα η Βασίλισσα της Ολλανδίας Τζουλιάνα με τον «βασιλικό σύζυγο» Βερνάρδο.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Κρουαζιερίπλοιο "Αχιλλέας".


            Χρηματοδότης της κρουαζιέρας παρουσιάζεται ο Σ Νιάρχος, η κρουαζιέρα αυτή στοίχισε 140.000 δολάρια, όπως έγινε μετά  γνωστό ο Σ Νιάρχος κάλυψε μόνο τα ναύλα του κρουαζιερόπλοιου, σε ένα μήνα μετά το Δημόσιο υπέγραψε σύμβαση με τον Σ Νιάρχο που παραχωρούντο τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, με όρους πολύ ευνοϊκούς.ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

            Τον Σεπτέμβριο του 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή  έφερε νομοσχέδιο στην Βουλή για αύξηση της βασιλικής χορηγίας από 7.500.000 δραχμές τον χρόνο σε 12.500.000 δραχμές, οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες γράφουν σημεία και τέρατα για αυτή την βασιλική απαίτηση. Ο βουλευτής του ΔΚΕΛ Ηλίας Μπρεδήμας στις 10/9/1956 καταθέτει επερώτηση στην πιο κάτω μορφή «Η κυβέρνησις εις ανταμοιβήν της προς αυτήν ευνοίας του ανωτάτου άρχοντος υποκύπτει εις τας εκάστοτε πιέσεις της αυλής….. Ανέχεται τας συχνάς μακράς απουσίας του βασιλικού ζεύγους εις το εξωτερικόν……… Εγκρίνει δαπάνας δια την ανέγερσιν πολυτελέστατων περιπτέρων εντός των θερινών ανακτόρων της Κέρκυρας……… Ανέχεται την πραγματοποίησιν της επίσης πολυδαπάνου βασιλικής κρουαζιέρας (αποκλειθείσης προσφυώς υπό του λαού ‘πλωτόν νυμφοπάζαρον’ των αργόσχολων πρώην εστεμμένων)………», η ΕΔΑ βέβαια είναι πολύ επιφυλακτική και αποφεύγει τις οξύτητες, αλλά η αστική αντιπολίτευση μιλά με έντονο αντιβασιλικά τόνο, επίκεντρο (και όχι άδικα ) είναι η πολυπράγμονα Φρειδερίκη.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Το βασιλικό ζεύγος  Παύλος- Φρειδερίκη.
            Κατά την συζήτηση στην Βουλή και κατά το διάστημα που ο τόπος βράζει για την βασιλική χορηγία,  ο Παύλος- Φρειδερίκη πάνε στην Δ Γερμανία ανταποδίδοντας την επίσκεψη του Προέδρου Χόυς.

            Ο Κ Καραμανλής (και ο ίδιος δυσαρεστημένος) υποχρεώνεται να υπερασπιστεί τους βασιλείς και στις 27/9/1956 δηλώνει «Τον τελευταίον καιρόν εξαπολύθη από ποικίλας δυνάμεις ύπουλος επίθεσις κατά το Στέμματος…… Πρόσωπα με σκοτεινήν πολιτικήν προέλευσιν και με σχέσεις εθνικώς υπόπους ετάχθησαν φορείς της εξορμίσεως ταύτης………….. Ο ελληνικός λαός εγνώρισε τους βασιλείς του εις τας τραγικάς ώρας καθ ας εκρίνετο η ύπαρξις του έθνους……….».


            Ο Ε Αβερωφ χαρακτηρίζει «καταπληκτικόν» και «αδίστακτον» τον ισχυρισμό του Μπρεδήμα ότι διατέθηκαν ποσά από τα μυστικά κονδύλια για την αγορά προσωπικών ειδών για την Φρειδερίκη και της «κυρίας επί των τιμών». Λέγονται πολλά από τον Αβέρωφ προς υπεράσπιση των «Βασιλέων».

            Ο υπουργός Προεδρίας Κ Τσάτσος (Πρόεδρος Δημοκρατίας κατά την μεταπολίτευση) υποστηρίζει « Ο Έρανος Βορείων Επαρχιών που έχει καθιερωθεί με το ΒΔ 10/7/47  δεν ήταν αντισυνταγματικός και επετέλεσεν έργον εθνικό…….Το σχολείο Αναβρύτων* , δημιουργηθέν υπό Εθνικού Ιδρύματος…… λειτουργεί υπό τον έλεγχον και την συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας……….. Τα έξοδα για τα επίσημα ταξίδια των βασιλέων πληρόνονται από το Δημόσιο, τα ιδιωτικά από τους ίδιους…….. η κρουαζιέρα οργανώθηκε για να ενισχυθεί ο τουρισμός μας και να αντιμετωπιστεί η ανθελληνική προπαγάνδα ……..».


  • Στη Σχολή Αναβρύτων φοίτησαν τα αρχοντόπουλα της τότε Ελλάδος και ο διάδοχος Κωνσταντίνος, ένα σχολείο δηλαδή όχι για τον καθένα.

   
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η Σχολή Αναβρύτων  ιδρύθηκε από τους βασιλείς  Παύλο & Φρειδερίκης για προφανείς σκοπούς.                                          
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

            Ένα χρόνο λοιπόν (ακριβώς) από την πρωθυπουργοποίηση του Κ Καραμανλή (έξω από κάθε κομματική ιεραρχία) κατατίθεται το νομοσχέδιο της Βασιλικής χορηγίας και του ασυμβίβαστου προς το λειτούργημα των αυλικών των έργων διοικητού διαχειριστού κλπ νομικού προσώπου.  
            Εισηγητής ο βουλευτής της ΕΡΕ Αχ Γεροκωστόπουλος που υποστηρίζει την βασιλική χορηγία που αποσκοπεί στην  «…… αξιοπρέπειαν και την αίγλην εκείνην με την οποίαν περιβάλλεται ο θεσμός…..».

            Η μειοψηφία εκπροσωπείται από τον Κ Μητσοτάκη που κατακρίνει την χορηγία και λέει ότι αυτή έχει αυξηθεί 130% ενώ οι αποδοχές των εργαζομένων 40% και τις ίδιες ημέρες η κυβέρνηση αρνιέται να δώσει αύξηση στους Δημόσιους Υπάλληλους 5% ο Μητσοτάκης αναφέρει πλήθος στοιχεία όπως ότι ο βασιλιάς δεν πληρώνει φόρους, ούτε δασμούς, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και ο βασιλιάς της Αγγλίας παίρνουν μικρότερο μισθό και πληρώνουν φόρους και δασμούς και λέει «Ένιοι των αυλικών έχουν αποθρασυνθεί……. Η κυβέρνησις, η οποία εμαγειρεύθη από τους αυλικούς και η οποία στηρίζεται εις την βασιλικήν εύνοιαν, είναι φυσικόν  να μην έχη την δύναμιν να επιβάλη τας απόψεις εκείνας τας οποίας πιστεύει ορθάς…..».


            Ο Ηλίας Ηλιού εκπρόσωπος της ΕΔΑ αναφέρει ότι η βασιλική χορηγία από 4.920.000 δραχμές και 600.000 δραχμές για τον διάδοχο  που ήταν το 1950, έχουν γίνει μέχρι τότε 7.500.000 και 900.000 αντίστοιχα. Στην συνέχεια αναφέρονται πράγματα και θάματα για την «επέλαση» των αυλικών «κατά των περισσοτέρων, αποδοτικότερων και κυριότερων θέσεων των διοικητικών συμβουλίων των μεγάλων  επιχειρήσεων………..εις εποχήν που οι άποροι αποτελούν τον μισόν πληθυσμόν της χώρας…………… εις εποχήν που πίπτουν υπερβολικά τα εισοδήματα όλων των παραγωγικών τάξεων εκτός των μεγαλοεπιχειρηματιών….. δεν ήτο καιρός να προβληθή το ζήτημα της βασιλικής χορηγίας……».

            Τελικά η Βουλή ψήφισε την χορηγία σε 11.500.000 δραχμές, αλλά απ ότι κατάλαβες το Στέμμα και η κυβέρνηση έγιναν ρεζίλι των σκυλιών.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Κων. Καραμανλής στις εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου. Η συμμετοχή των γυναικών για πρώτη φορά σε βουλευτικές εκλογές ωφέλησε την ΕΡΕ, καθώς η γυναικεία ψήφος προτιμούσε την πολιτική σταθερότητα. Η αναμέτρηση του 1956 έχει μείνει γνωστή για το περίπλοκο εκλογικό σύστημα διεξαγωγής της.


ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ

            Στις 11/10/1956 γυρίζουν από την Δ Γερμανία ο Παύλος και η Φρειδερίκη, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να έρθουν σε επαφή επανειλημμένα με τον Κ Καραμανλή στις 12/10/1956 στέλνουν γράμμα στο οποίο δεν δέχονται να αυξηθεί η χορηγία τους, προσέξτε όχι επειδή ντράπηκαν ή επειδή πείστηκαν από τα στοιχεία που ακούστηκαν ….. όχι το γράμμα έλεγε για την χορηγία «…… θα επεθύμουν όπως αυτή καθορίζηται μακράν παντός θορύβου και άνευ αμφισβητήσεων………», το πρόβλημα του άνακτα και της Φρειδερίκης ήταν ότι ο λαός έμαθε μέρος της βασιλικής ρεμούλας από την δημόσια συζήτηση, το βασιλικό πάρτυ, όπως κάθε  λεηλασία πρέπει να γίνεται «εν κρυπτό».

 Το γράμμα του Παύλου έγραφε πολύ αποκαλυπτικά πράγματα, βασιλιάς αρνήθηκε την αύξηση μετά το κράξιμο, αλλά ταυτόχρονα απειλούσε «……αποφασιζομένων ριζικών μεταβολών εις την ανακτορικήν ζωήν, θα περιορισθούν αι δαπάναι εις το ελάχιστον όριον……….» αυτό σημαίνει ότι σε μερικές  ημέρες περιορίστηκαν οι θέσεις των αυλικών και εκδιώχτηκαν  εργαζόμενοι. Τα ανάκτορα των Αθηνών κλείνουν και η βασιλική οικογένεια θα μένει πια στο Τατόι!  Εκεί όμως που ο βασιλιάς κυριολεκτικά κατσαδιάζει την κυβέρνηση Καραμανλή είναι στο θέμα του «ασυμβιβάστου» για τους αυλικούς «…..η συμμετοχή αυτών εις διάφορα συμβούλια χρονολογείται από  πολλών ετών ……….. Είμαι βέβαιος ότι τα υπηρετούντα εις τα ανάκτορα πρόσωπα, …….θα ηρνούντο τα ίδια παρομοίους διορισμούς…… αν εκράτει εις την χώραν μας η αντίληψις του ασυμβίβαστου…….».

            Τι ήταν αυτό το ασυμβίβαστο; Πχ ο Χ Ποταμιάνος υποπτέραρχος, νομικός σύμβουλος του βασιλιά είναι ταυτόχρονα σύμβουλος στην Εταιρεία Πυριτιδοποιείου του Μποδοσάκη από το 1945 και στην ασφαλιστική «Αστήρ» από το 1948.

            Η κυβέρνηση φέρνει στον τύπο την επιστολή του Παύλου και ο Γ Παπανδρέου σχολιάζει «με την αδόκητον δημοσίευσιν της επιστολής του βασιλέως , η οποία λαμβάνει θέσιν απέναντι των κομμάτων……..συνέπιπτε πρώτον με δυσμενή σχόλια του συνόλου της κοινής γνώμης δια την κρουαζιέρα της Κέρκυρας……… με την αναγγελθείσαν γενική απεργία των δημοσίων υπαλλήλων*……...».

* Οι δημόσιοι υπάλληλοι με βάση τον νόμο απαγορευόταν να απεργήσουν.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Σκηνές στο στρατόπεδο του 'Aη-Στράτη
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ).

8,7 ΔΡΑΧΜΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ


            Την στιγμή που οι Παύλος-Φρειδερίκη ζητούσαν αύξηση της χορηγίας  στο στρατόπεδο του Αι Στράτη υπήρχαν 780 πολιτικοί εξόριστοι και 40 γυναίκες από αυτούς μόνο οι 150 μένουν σε σπίτια του χωριού οι υπόλοιποι μένουν σε σκηνές σε δύο χαράδρες, οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν επίδομα διατροφής 10 δραχμές την ημέρα το άτομο από αυτό αφαιρείται 1,30 δραχμές για έξοδα μεταφοράς των τροφίμων! Δηλαδή επίδομα 3.650 δραχμές τον χρόνο μείον 474,5 δραχμές για μεταφορικά ανά άτομο δηλαδή τον χρόνο 3.175,5 δραχμές ανά άτομο επίδομα.

            Τι είδους άνθρωποι ήταν αυτοί; Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε έκθεσή του υποστηρίζει ότι από τους κρατούμενους το 61% ήταν φυματικοί, το 31% καρδιακοί, το 76% είχαν χρόνιους ρευματισμούς, το 55% παθήσεις ήπατος κλπ Εκτός βέβαια τούτων υπήρχαν 5.000 πολιτικοί κρατούμενοι με ποινές της περιόδου 1945 -1950 στις διάφορες φυλακές.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η πλημμύρα στον 'Αη-Στράτη.
Χαρακτικό του Γ. Φαρσακίδη σε όρθιο ξύλο.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


-          ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΧΟΥΝΤΑ του Σ Λιναρδάτου τόμος ΙΙ εκδόσεις ΒΗΜΑ-βιβλιοθήκη.

1 σχόλιο: