Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ

Επειδή ζούμε περιόδους διχασμού ας θυμηθούμε ένα διάγγελμα που δίχασε ακόμα περισσότερο σε μια πολύ κρίσιμη ιστορικά στιγμή την Ελλάδα.

Το διάγγελμα που έβγαλε ο Κωνσταντίνος μετά τον Εθνικό  Διχασμό που προκάλεσε και κάτω από την πίεση των κανονιών της ΑΝΤΑΝΤ το 1917:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο ποιό μοιραίος άνθρωπος της νεώτερης ιστορίας, αυτό που γράφει "Ο ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΙΚΗΤΗΣ" είναι ψευδέστατο, είναι υπεύθυνος για τον Εθνικό Διχασμό και για δύο τραγωδίες και Εθνικές καταστροφές, τον πόλεμου του 1897 και την Μικρασιατική τραγωδία του 1922, τον πόλεμο του 1912 διεξήγαγε υπό την καθοδήγηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, τον δε πόλεμο κατά των Βουλγάρων το 1913 κινδύνευσε να οδηγήσει τον στρατό σε τραγωδία, την οποία απέτρεψε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το δε "Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" η αλήθεια είναι των μισών Ελλήνων, διότι έδρασε σαν κομματάρχης.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ

                       Υπείκων εις ανάγκην και επιτελών καθήκον προς την Ελλάδα, έχων δε προ οφθαλμών Αυτής μόνον το συμφέρον, αναχωρώ της αγαπητής Μου Πατρίδος μετά του Διαδόχου, αφίνων εις τον Θρόνον τον υιόν Μου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ.

                       Και μακράν της Ελλάδος η Βασίλισσα και Εγώ θέλομεν διατηρή την αυτήν πάντοτε αγάπην προς τον Ελληνικόν Λαόν.

                       Σας παρακαλώ όλους να αποδεχτήτε με ηρεμίαν και ψυχικήν γαλήνην την αποφασίν Μου, με πίστιν εις τον πανάγαθον Θεόν, του οποίου επικαλούμαι επί του Έθνους την εξ΄ύψους αντίληψιν.

                       Δια να μη ματαιώσητε όμως την σκληράν θυσίαν Μου αυτήν προς την Πατρίδα, σας εξορκίζω όλους, αν αγαπάτε τον Θεόν, την Πατρίδα, αν αγαπάτε, τέλος, Εμέ, να τηρήσετε απόλυτον τάξιν, ησυχίαν και πειθαρχίαν. Η μικροτέρα  παρεκτροπή, και αν προέρχεται εξ αγαθού αισθήματος, είναι αρκετή σήμερον να επιφέρη μεγάλην καταστροφήν.

                        Την στιγμήν αυτήν αποτελεί παρηγορίαν δια την Βασίλισσαν και Εμέ η αγάπη και η αφοσίωσις, την οποίαν Μας επεδείξατε πάντοτε, εις ευτυχείς και δυστυχείς ημέρας.

                       Ο Θεός σκέποι την Ελλάδα.

                                                                            Κωνσταντίνος Β.

                       Εν Αθήναις τη 30 Μαΐου 1917

                              Ν. Ανάκτορα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Βασιλιάς Αλέξανδρος υπήρξε πράγματι ένας πολύ συμπαθής Βασιλιάς αλλά έζησε πολύ λίγο.


Θα επανέλθει ο άνθρωπος αυτός το 1920 για να ολοκληρώσει το καταστροφικό του έργο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου