Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΑΤΟΚΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΕ 200 ΔΟΣΕΙΣ.


«Ζάλευκος* ο των Λοκρών νομοθέτης τους νόμους έφησε τοις αραχνίοις ομοίους είναι ώσπερ γαρ εις εκείνα εάν μεν μυία ή  κώνωψ, κατέχεται.

Εάν δε σφηξ ή μέλιττα διαρρήξασα αφίπταται, ούτω και εις τους νόμους εάν εμπέση πένης συνέχεται, εάν πλούσιος ή δυνατός λέγειν διαρρήξας εποτρέχει».

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Ζάλευκος.


(Ας το παραθέσω και με τον σωστό τονισμό: «Ζάλευκος ὁ τῶν Λοκρῶν νομοθέτης τοὺς νόμους ἔφησε τοῖς ἀραχνίοις ὁμοίους εἶναι· ὥσπερ γὰρ εἰς ἐκεῖνα ἐὰν μὲν ἐμπέσῃ μυῖα ἢ κώνωψ, κατέχεται· ἐὰν δὲ σφὴξ ἢ μέλιττα, διαρρήξασα ἀφίπταται· οὕτω καὶ εἰς τοὺς νόμους ἐὰν μὲν ἐμπέσῃ πένης, συνέχεται· ἐὰν δὲ πλούσιος ἢ δυνατὸς λέγειν, διαρρήξας ἀποτρέχει.» ).

 

Να το μεταφράσουμε λοιπόν :

Ο Ζάλευκος ο νομοθέτης των Λοκρών παρομοιάζει τους νόμους σαν τον ιστό της αράχνης.
Στον ιστό της αράχνης συλλαμβάνονται οι μυγούλες  και τα κουνουπάκια, οι σφήγκες και οι μέλισσες  καταστρέφουν τον ιστό και διαφεύγουν.

Το ίδιο συμβαίνει και με τον νόμο, ο οποίος φτιάχνεται σαν ιστός αράχνης για να πιάσει την  φτωχολογιά και τους αδύνατους, οι δε πλούσιοι και οι κοινωνικά ισχυροί τσαλαπατούν τους νόμους.

ΣΣ Ο Ζάλευκος ήταν νομοθέτης που φέρεται να έζησε τον 7ο π.Χ. αιώνα στους Επιζεφύριους Λοκρούς στην Κάτω Ιταλία. Για τη ζωή του υπάρχουν λίγες και αντιφατικές πληροφορίες με αποτέλεσμα από την αρχαιότητα να έχουν εκφραστεί αμφιβολίες για το αν ήταν πραγματικό ή μυθικό πρόσωπο.
Σύμφωνα με την παράδοση, που ίσως ανάγεται σε μεταγενέστερους δημοκρατικούς κύκλους (4ος π.Χ. αιώνας), η Αθηνά υπαγόρευσε τους νόμους στο Ζάλευκο την ώρα που κοιμόταν.
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο Ζάλευκος ανήκε στον κύκλο των Πυθαγόρειων ενώ σύμφωνα με νεότερη παράδοση καταγόταν από ευγενή οίκο της Κάτω Ιταλίας.

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιωάννης Στοβαίος στο τέταρτο βιβλίο (κεφάλαιο τέταρτο, απόφθεγμα εικοσιπέντε) των "Εκλογών".

 

http://www.fpress.gr/politiki/item/12038-idoy-oi-voyleytes-poy-piran-atoka-daneia

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου