Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

ΗΡΩΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΕΩΝ 

 

Βρισκόμαστε στην περίοδο που ήδη έχει πεθάνει ο Μ Αλέξανδρος και οι επίγονοι έχουν επιδοθεί σε εκστρατείες εκκαθάρισης αντιστάσεων μέσα στην αχανή αυτοκρατορία που άφησε ο Μακεδόνας Αλέξανδρος, αλλά και σταδιακά στην δημιουργία συμμαχιών για την διεκδίκηση της εδαφικής κληρονομιάς του   τεράστιου βασιλείου. Ο Περδίκκας και ο Βασιλιάς Φίλιππος μετά την νίκη επί του Αριαράνθη, έδωσαν την σατραπεία της Καππαδοκίας στον Ευμένη και αναχώρησαν για την Πισιδία, εδώ το 322πχ, αποφάσισαν να καταστρέψουν ολοκληρωτικά δύο πόλεις, την πόλη των Λαρανδρέων και την πόλη των Ισαυρέων, διότι όταν ακόμα ζούσε ο Μ Αλέξανδρος εξόντωσαν τον Βάλακρο τον γιο του Νικάνορος που τον είχε διορίσει σατράπη ο Μ Αλέξανδρος.

Την πόλη των Λαρανδρέων την κατέλαβαν με έφοδο «Λαρανδρέων πόλιν εξ εφόδου χειρωσάμενοι» και κατέσφαξαν τους άνδρες και εξανδραπόδισαν τους υπόλοιπους κατοίκους.

Ακολούθως επιτέθηκαν στην πόλη των Ισαυρέων και την πολιόρκησαν για δύο μέρες, αλλά επειδή είχαν μεγάλες απώλειες αποσύρθηκαν, οι Ισαυρεείς πολεμούσαν «ετοίμως υπέρ της ελευθερίας απέθνησκον».

Την Τρίτη ημέρα της πολιορκίας οι κάτοικοι της πόλης των Ισαυρέων (οι οποίοι και αυτοί είχαν μεγάλες απώλειες από τις δύο προηγούμενες ημέρες) δεν μπορούσαν να έχουν αρκετούς άνδρες για να υπερασπιστούν τα τείχη τους «των δε τειχών ελλειπείς εχόντων τας φυλακάς δια την σπάνιν των ανδρών», έχοντας όμως ακόμα την διάθεση να μη παραδώσουν την πόλη τους, οι άνθρωποι αυτοί έκαναν μια ηρωική πράξη.

 

Βλέποντας ότι η τιμωρία τους ήταν αναπότρεπτη, αποφάσισαν την νύχτα να ορμίξουν όλοι σε μια επίθεση αυτοκτονίας κατά των πολιορκητών, έκλεισαν στα σπίτια τους τα παιδιά τους, τις γυναίκες και τους γονείς τους και τους έβαλαν φωτιά. «νυκτός ομοθυμαδόν προς τον ευγενή θάνατον ορμήσαντες τέκνα  μεν και γυναίκες και γονείς εις τας οικίας εγκλείσαντες ενέπρησαν».

 

Και όταν πήραν φωτιά τα σπίτια τους με τους ανθρώπους τους μέσα, έριχναν στην φωτιά όλα τα υπάρχοντά τους, ώστε τίποτα χρήσιμο να μη μπορούν να πάρουν οι νικητές.

 

Ο Περδίκκας και οι αξιωματικοί του έμειναν με το στόμα ανοιχτό, τοποθέτησαν τα τμήματά τους γύρω από την πόλη και όρμησαν από όλες τις πλευρές ταυτόχρονα. Οι Ισαυρείς έσπευσαν αμέσως στα τείχη και σκότωναν πολλούς Μακεδόνες, ο Περδίκκας δεν μπορούσε να καταλάβει για ποιο λόγο οι άνθρωποι αυτοί που έκαψαν τα παιδιά, τις γυναίκες, τους γονείς και τα υπάρχοντά τους υπερασπιζόντουσαν με τόσο πάθος τα τείχη της πόλης τους «ο Περδίκκας καταπληττόμενος εζήτει την αιτίαν».

 

Τελικά ο Περδίκκας και οι Μακεδόνες αποσύρθηκαν και οι Ισαυρείς έπεσαν στην φωτιά των σπιτιών τους  και βρήκαν κοινό τάφο με τους δικούς τους «και των Μακεδόνων αποχωρησάντων οι Ισαυρείς εις το πυρ  εαυτούς ρίψαντες εν ταις οικίαις  συνετάφησαν τοις οικείοις».

 

Την νύκτα ο Περδίκκας έδωσε διαταγή να μπουν οι στρατιώτες στην πόλη των Ισαυρέων για να πλιατσικολογήσουν, αυτοί μπήκαν έσβυσαν τις φωτιές και βρήκαν πολύ χρυσάφι και ασήμι διότι η πόλη ήταν πολύ πλούσια από χρόνια «Περδίκκας δε νυκτός διελθούσης έδωκε τοις στρατιώταις την πόλιν εις διαρπαγήν, ούτοι δε την φλόγα κατασβέσαντες πολύν άργυρον τε και  χρυσόν εύρον εις αν πόλεως γεγενημένης ευδαίμονος εκ πολλών χρόνων».

 
 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ τόμος ΙΣΤ εκδόσεις ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου