Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΙΤΛΕΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Τελετή ύψωσης σημαίας στην Αρχαία Ολυμπία.Λίγους μήνες μετά την ηρωική πράξη του Γλέζου και του Σάντα, παρόμοιο περιστατικό συνέβη στην Ολυμπία. Δεν έγινε γνωστό, ή τουλάχιστον δεν του δόθηκε δημοσιότητα. Το ανακοίνωσε στον τότε Πρωθυπουργό (Τσολάκογλου) ο Πληρεξούσιος Πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ελλάδα Gunther Altenburg, με το έγγραφό του αρ. 2 της 3 Αυγούστου 1941. 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Gunther Altenburg μετά το τέλος του πολέμου.Στο Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σώζεται η μετάφραση του εγγράφου και το διαβιβαστικό του Γραφείου του Πρωθυπουργού.

«Κύριε Πρόεδρε,


Μόλις πληροφορούμε ότι εις τον χώρον των ανασκαφών της Ολυμπίας, δια την οποίαν ως γνωστόν ο Φύρερ επιδεικνύει εξαιρετικόν ενδιαφέρον,
εκλάπη εκ του ιστού η υπηρεσιακή σημαία. Πληρέστεραι λεπτομέρειαι δεν μοι περιήλθον εισέτι. Θα λάβω το θάρρος να τας φέρω εις γνώσιν σας ευθύς ως μοι περιέλθωσι. Λαμβάνω όμως την τιμήν από τούδε να σας παρακαλέσω, όπως εξετάσητε την περίπτωσιν ταύτην με την επιβαλλομένην αυστηρότητα, προς ανάλογον τιμωρίαν της εγκληματικής ταύτης πράξεως. Θα σας ήμην ευγνώμων, εάν με τηρήσετεν ενήμερον της διενεργηθησομένης ανακρίσεως».


Οι άνθρωποι που κατέβασαν την σημαία είναι μέχρι σήμερα άγνωστοι.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 1940-1944 του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΥ (Εφόρου των αρχαιοτήτων Ε.Τ) εκδ. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ.144


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου