Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΝ ΕΓΑΜΕΙ


 


Κωμωδιογράφος Σάτυρος

(Ο Φίλιππος όταν έκανε πόλεμο νυμφευόταν).

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Φίλιππος Β’ της Μακεδονίας.

Σύμφωνα με όλους τους σύγχρονου σοβαρούς ιστορικούς μαζί με τα τεράστια στρατιωτικά, πολιτικά, διπλωματικά προσόντα του Φιλίππου επισημαίνεται η ηδυπάθεια και η ροπή του Φιλίππου Β.

Ο Παπαρηγόπουλος αναφέρει: «Ο Φίλιππος είχε κράσιν οξυτάτην, ων σφόδρα επιρρεπής εις πάσας τας σωματικάς απολαύσεις, μάλιστα δε προς έρωτας έκδοτος».

 

Ο Φίλιππος ο Β πραγματοποίησε επτά γάμους, στο κρεββάτι του δε είχε μέγα αριθμό παλλακίδων. Οι γάμοι του ήταν όλοι ενταγμένοι στην πραγματωση των πολιτικών του επιδιώξεων του, δηλαδή νυμφευόταν για πολιτικούς λόγους.
Συγκεκριμένα νυμφεύτηκε :

  Την Φίλια από τον οίκο της Ελιμείας.

Την Αυδάτα από ευγενή οικογένεια των Ιλλυρών, και απέκτησε μια κόρη την Κυνάνη.

Την Φιλίννα από τον οίκο των Αλευαδών της Θεσσαλίας (Λάρισα)  και δι αυτής απέκτησε την βοήθεια του ισχυρού Θεσσαλικού ιππικού. Από την γυναίκα αυτή τον Αρριδαίο ο οποίος το 321πχ νυμφεύτηκε την ετεροθαλή αδελφή του Κυνάνη.

Την Ολυμπιάδα που το πραγματικό τη όνομα ήταν Μυρτάλη από τους Μολοσσούς της Ηπείρου που οι Μολοσσοί ήταν πάντα εχθρικοί προς τους Ιλλυρούς.

Την Μήδα κόρη του βασιλιά των Γετών (φυλής βορείως του Αίμου).

Την Αρσινόη μαζί της απέκτησε τον Πτολεμαίο.

Την Κλεοπάτρα ανιψιά του στρατηγού Αττάλου.


Χρυσός και αποκαλύψεις γύρω από τον τάφο του Φιλίππου Β’


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Εντυπωσιακή τοιχογραφία που βρέθηκε στους πέντε νέους βασιλικούς τάφους οι οποίοι ανασκάφηκαν στη Βεργίνα κοντά στον τάφο που αποδίδεται στον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Β’, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.


 Οι γάμοι του συνοδευόντουσαν με ενδοοικογενειακούς καυγάδες. Ο Πλούταρχος λέε: «Αι δε περί την οικίαν ταραχαί δια τους γάμους και τους έρωτας αυτού, τρόπου τινά της βασιλείας τω γυναικωνίτιδι συννοσούσης» (Οι οικογενειακοί καυγάδες εξ αιτίας των γάμων και των ερωτικών του περιπετειών, έκαναν την βασιλεία του να ασθενεί εξ αιτίας του γυναικωνίτη).

Πάντως ο θεσμός της πολυγαμίας για τους Μακεδόνες βασιλείς ήταν κάτι συνηθισμένο. Ο Φίλιππος δεν νυμφεύτηκε καμιά γυναίκα από την νότια Ελλάδα. Οι εχθροί του Φιλίππου του προσέδωσαν ανήθικες ιδιότητες στον όλο του χαρακτήρα, σε κάποια έχουν δίκαιο, σε άλλα όμως υπερβάλουν, ο Θεόπομπος  γράφει : «Ει γαρ τις ην εν τοις βαρβάροις λάσταυρος ή θρασύς τον τρόπον, ούτοι πάντες εις Μακεδονίαν αθροιζόμενοι προς Φίλιππον εταίροι προσηγορεύοντο» ( Εάν μεταξύ Ελλήνων ή βαρβάρων υπήρχε κάποιος κίναιδος ή θρασύς, όλοι συνέρρεαν στην Μακεδονία και γινόντουσαν εταίροι του Φιλίππου).

 

Πάντως από αυτά και από αυτά έδωσαν την εντύπωση ότι οι Μακεδόνες ήταν «ανδροπόρνοι», τον δε Φίλιππο σαν άνθρωπο κολασίμων παθών, ανήθικο, ραδιούργο, αιμοσταγή, οινοφλύγα και έκδοτο στις σωματικές ηδονές. Ο Παπαρηγόπουλος αλλά  άλλοι σοβαροί ιστορικοί  ανέτρεψαν αυτές τις κατηγορίες.

 

 

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Μυρτάλη - Ολυμπιάδα, Χρυσό περίαπτο, Aρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ εκδόσεις ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ του Κων Παπαρηγόπουλου.

Παυσανίας ΑΤΤΙΚΑ 1,25,3

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ του Γιάννη Κορδάτου.

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σ. Ι Καργάκου εκδόσεις REALMEDIA AE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου