Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

ΤΟ ΕΑΜ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΑΝΟΣ

 

            Στις 24/5/1944 το Γερμανικό Επιτελείο με έγγραφο του μιλά για την αντιμετώπιση του αντάρτικου κινήματος στον Χολομώντα που έφτανε η δράση του μέχρι την Θεσσαλονίκη.

            Οι αντάρτικες αυτές ομάδες αντιμετώπιζαν έλλειψη προμηθειών που την κάλυψη τους είχε αναλάβει η Επιμελητεία του Αντάρτη (ΕΤΑ) με συνεχείς εράνους .

            Η πρώτη επαφή του ΕΑΜ με το ΑΟ έγινε 3/3/1944 η Περιφερειακή Επιτροπή (ΕΟ) του ΕΑΜ Χαλκιδικής, έστειλε στις Μονές διακήρυξη, που εξέθετε τους σκοπούς του ΕΑΜ και ζητούσε οικονομική ενίσχυση, σου παραθέρω μερικά εδάφια της διακήρυξης για να αντιληφθείς  το πνεύμα της πρώτης αυτής επαφής :


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : ΕΑΜίτες και Αγιορείτες στην δεύτερη Παναγιορείτικη Συνδιάσκεψη στην Ι Μ Βατοπεδίου τον Δεκέμβριο του 1944.
 

Προς

Τας Ι Μονάς, Σκήτας και Κελλιά του Αγίου Όρους

Άγιοι Πατέρες

            Είναι γνωστόν εις Υμάς πόσον ο Ελληνικός Λαός δοκιμάζεται από την βάρβαρον επιδρομήν των μισητών Γερμανοβουλγάρων. Εις εν εκατομμύριον ανέχονται περίπου οι θάνατοι λόγω στερήσεων. Εις χιλιάδας οι θανατωθέντες εις τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ολόκληραι περιοχαί έχουν γυμνωθεί τελείως από κλοπάς, καταστροφάς κλπ ……(και εδώ συνεχίζει να παρουσιάζει τις δοκιμασίες των Ελλήνων).

            Η Ιστορία του Έθνους μας λέγει ότι και άλλας φοράς η Φυλή μας αντιμετώπισε καταστροφάς και επιδρομάς Τούρκων, Βουλγάρων και άλλων Βαρβάρων. Πάντοτε όμως αγωνίσθη και ενίκησεν. Η ιστορία του 1821 απέδειξε πως η Φυλή μας με επικεφαλής τον κλήρον εύρε τα πεπρωμένα της. Ποια Ελληνική ψυχή δεν κλίνει το γόνυ προ των Εθνομαρτύρων και Ηρώων Δεσπότου Πατριάρχου Γρηγορίου, Διάκου, Παπαφλέσσα και χιλιάδων άλλων κληρικών και λαϊκών αγωνιστών; (στην συνέχει μιλά για την πίστη προς την ελευθερία και το ηρωικό πνεύμα των Ελλήνων που κάτω από την σημαία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ ) …… δίνει σκληρά κτυπήματα εις τους καυακτητάς και τους ντόπιους προδότας, επιδιώκων να επιτύχεη την Εθνικήν του ανεξαρτησίαν.

            Επί κεφαλής έχοντας τον Σεβασμιώτατον Ιωανείμ, τους Στρατηγούς Σαράφην, Δημαράτον, καλαμπαλίκην, Νάσσην κλπ και περί τους 1200 ανώτερους και κατώτερους μόνιμους αξιωματικούς, ως και τα υγιέστερα πολιτικά στοιχεία του Ελληνικού Λαού όλων των κομματικών αποχρώσεων ήρχισεν από διετίας σκληρόν και τιτάνειον αγώνα εναντίον του κατακτητού. (στην συνέχεια περιγράφει την πολεμικήπροσπάθεια του ΕΛΑΣ) …..Σύσσωμος ο Ελληνικός Λαός αγωνίζεται με πίστην αλλά και καρτερηκότητα τον Υπέρ όλων αγώνα. Πιστεύει απολύτως εις αυτόν και προσδοκά την Θεϊκήν Δικαίωσιν…(αναφέρεται στις συμμαχικές διακλαδώσεις του ΕΑΜ ) ….Ο σημερινός όμως γιγάντιος αγών απαιτεί και τεράστιες θυσίες. Ο Ελληνικός Λαός προσέφερε το παν. Καθήκον όμως όλων των Ελλήνων επιτακτικόν είναι να συμμετάσχουν εις τον Ιερόν αυτόν αγώνα, είτε ως πολεμισταί, είτε ως οικονομικοί ενισχυταί.

            Αποτεινόμεθα λοιπόν και εις Υμάς Άγιοι Πατέρες, πιστεύοντες απολύτως ότι είσθε οι συνεχισταί των ηρωικών παραδόσεων του κλήρου…..(αναφέρει την λύπη για την αργοπορία της επικοινωνίας) ….Είμεθα βέβαιοι ότι δικαιώνοντες τον αγώνα μας θέλετε ενισχύσει τούτον  προσφέροντες ότι η εινική σας ψυχή εγκρίνει εις τρόφιμα, επένδθσιν και υπόδυσιν ……(λέει ότι θα πάνε αντιπρόσωποι του ΕΑΜ και να τους εμπιστευθούν).

            Είμεθα πεπεισμένοι ότι η Ιστορία του μέλλοντος θα αφιερώση χρυσάς σελίδας δια την συμμετοχήν σας εις τον σημερινόν αγώνα.

            Όλα για την Πίστην, πατρίδα και Ελευθερίν.

            Ζήτω η Ορθοδοξία.

            Ζήτω το Έθνος.

            Ζήτω το ΕΑΜ  και ο ΕΛΑΣ

            Η Περιφερειακή Επιτροπή ΕΑΜ Χαλκιδικής.

 

            Στην συνέχεις θα δεις πόσο υποκριτική ήταν αυτή η επιστολή, βλέπεις ότι η επιστολή χρησιμοποιεί Εθνικές  κορώνες, θρησκευτική ευλάβεια  και καθαρεύουσα . Προς το παρόν Οι Μονές ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα του ΕΑΜ και ο πρώτος έρανος έγινε στο τέλος Μαΐου 1944 και για τον σκοπό αυτό οργανώθηκαν 6 ομάδες.

            Στις επιτροπές που συγκέντρωσαν με έρανο τα τρόφιμα (από τους ήδη πεινούντες μοναχούς) και τα λοιπά είδη συμμετείχαν ο καπετάν Στράτος του ΕΛΑΝ (Στράτος Παπανικολάου) ,  ο καπετάν  Μπαρμπαλιάς, ο Κίμων Διαμαντέας (Διοικητής ΕΠ Υποδ/σης Καρυών ), ο Κλεάνθης (Τριαντάφυλλος Πήττας) της ΠΕ του ΕΑΜ Χαλκιδικής και μοναχοί.

            Οι εκπρόσωποι του ΕΑΜ εντυπωσιάστηκαν πολύ από την στάση των Αγιορειτών, και μετά το τέλος του εράνου έστειλαν ευχαριστήριες επιστολές, και τις υπόγραφαν ο καπετάν Βούρος (Θ Τσελέντης) για τον ΕΛΑΣ Χαλκιδικής και ο Βάσος (Β Μαυρίδης) για την ΠΕ  ΕΑΜ.

            Τα προιόντα του εράνου παραδόθηκαν στην ΕΤΑ για την ενίσχυση του IV τάγματος του 31 Συντάγματος του ΕΛΑΣ, και το σύνταγμα μόλις πήρε τα εφόδια που συγκέντρωσε με στέρηση το ΑΟ στις 14/12/1944 διέταξε να επιταχθούν τα πλεονάζοντα ζώα των Μονών μέχρι 20/12/1944 μετά πιο σήμα του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ με ημερομηνία 2/12/1944 και με υπογραφή Στ Σαράφης – Βελουχιώτης.

            Φυσικά από την πρώτη αυτή επαφή με το ΕΑΜ οι μοναχοί γελούσαν με την νοοτροπία των ανθρώπων που έστειλε το ΕΑΜ, η οποία ήταν εντελώς ξένη και για πάντα γνωρίζοντα τα του ΑΟ γελοία. Χαρακτηριστικά αναφέρω τι σημείωσε ο  Κλεάνθης (Τριαντάφυλλος Πήττας) της ΠΕ του ΕΑΜ Χαλκιδικής στο βιβλίο επισκεπτών της Ι Μ Ξενοφώντος :

« Όταν στα Γραφεία της ΠΕ του ΕΑΜ κατέφταναν επιτροπές από το ΑΟ , μου έκανε εκπληκτική εντύπωση το γεγονός αυτό.  Δεν μπορούσα να εξηγήσω στη συνείδησή μου πως τόσο εύκολα ο επαναστατικός άνεμος του καιρού μας άπλωσε και στο προπύργιο αυτό της παράδοσης , του βυζαντινισμού και της συντηρητικότητας.
 
Ωστόσο μια πρώτη επαφή ήταν αρκετή για να δώση ανταπάντηση σ όλα τα ερωτήματά μου και να δώσει αποκάλυψη στις  προοδευτικές δυνάμεις που δρουν κι εδώ κάτω από το περίβλημα νεκρών μορφών ζωής του παρελθόντος .
 
 
 
Χαιρετίζουμε το Όρος, που βαδίζει ολοταχώς προς ένα προοδευτικό συγχρονισμό, και ….ας προσθέσουμε προς ένα αληθινό εξαγνισμό».
 
 


 
            Αυτά τα σπουδαία του Κλεάνθη γράφτηκαν στις 24/11/1944, από αυτό και μόνο αντιλαμβάνεσαι τι είδους χοντράδες έκαναν οι ΕΑΜικοί απεσταλμένοι στο ΑΟ.

            Ανάφερα ήδη την ενίσχυση που πήρε το 31 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ (το οποίο είχε ήδη επικρατήσει πλήρως στην Χαλκιδική), μετά την οργάνωσή του τον Νοέμβριο του 1943, το Σύνταγμα αυτό διέλυσε τις ομάδες ΠΑΟ σύμφωνα με αναφορές του H Fleischer, και μετά οργανώθηκε το IV τάγμα που είχε δύναμη (το 1944) 439 άνδρες και 41 άνδρες του εφεδρικού ΕΛΑΣ, ταυτόχρονα οργανώθηκαν δύο σώματα  η ΕΤΑ 91 άνδρες και η Εθνική Πολιτοφυλακή (ΕΠ)  360 άνδρες.

 

 
 
 
 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η ψυχή του Αγίου Όρους την περίοδο αυτή ήταν ο Γαβριήλ Διονυσιάτης.
 
 


ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ

 
 

            Η επαρχιακή ΕΤΑ μετά την σύστασή της στις 7/7/1944  οργάνωσε εράνους στο ΑΟ και διαίρεσε την Χαλκιδική σε 10 διαμερίσματα με υπεύθυνο Διαμερισματάρχη. Στα διαμερίσματα αυτά ανήγαν 105 τοπικά κλιμάκια και 7 Κέντρα εφοδιασμού.

            Το ΑΟ ανήκει στην δικαιοδοσία του διαμερίσματος Ιερισσού, από την στιγμή αυτή η ΕΤΑ πραγματοποίησε πραγματικά μια πληθώρα εράνων από τρόφιμα που και οι μοναχοί είχαν έλλειψη μέχρι έπιπλα και γραφική ύλη, ότι μετακινείτε το θεωρούσε υποψήφια για μεταφορά στα κέντρα εφοδιασμού, αυτό φαίνεται σε αναφορά της ΕΤΑ Χαλκιδικής που την υπογράφει ο Βάσος.

            Αυτή η κατάσταση που πήρε μορφή λεηλασίας, επόμενο ήταν να δημιουργήσουν τεταμένες σχέσεις του ΑΟ με την ΕΤΑ, στην πιο πάνω αναφορά ο Βάσος γράφει μεταξύ των άλλων: «….Στην περιφέρεια μας βρίσκεται 4/31Τάγμα με το οποίο τώρα τελευταία  οι σχέσεις μας δεν είναι καθόλου καλές, όπως και σε προηγούμενες αναφορές σας γνωρίσαμε, λόγω της σατράπικης και αποτόμου στάσεως της διοίκησής του, η οποία νομίζει ότι οι σχέσεις μας με τον ΕΛΑΣ πρέπει να είναι σχέσεις κυρίου προς δούλους…».

            Οι διαρκείς έρανοι  και η συμπεριφορά των εκπροσώπων του ΕΑΜ προς τους μοναχούς και τις μονές, δημιούργησαν κατά την ομολογία του Βάσου την ψυχρότητα.

            Τον Αύγουστο του 1944 οι μοναχοί παραπονέθηκαν ότι οι αντάρτες δεν τους φέρνονται καλά και ότι κάνουν έρευνες στις Μονές Βατοπεδίου, Ξηροποτάμου  και Ιβήρων παίρνοντας αυθαίρετα πολλά αντικείμενα.

            Οι έρανοι στο ΑΟ έγιναν για κάθε αιτία , για ότι μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους ένα παράδειγμα στις 18/9/1944 έκαναν έρανο για τους Ρώσους τραυματίες στην Ελλάδα.

            Προοδευτικά οι εισφορές μειώθηκαν και τότε άρχησαν τα ΕΑΜικά έγγραφα, τα παράπονα και οι απειλές. Ο Κλεάνθης έγραψε «εις τον τελευταίον έρανον του ΕΑΜ ενιαί Ι Μοναί εισέφεραν απροθύμως και πενιχρώς…..η Οργάνωσις είναι υποχρεωμένη να μη δεχθή τα ποσά ταύτα ως περιφρονητικά» και υποχρεώθηκαν φυσικά οι Μονές να «εισφέρουν συμπληρωματικώς».

            Η ΕΠ και η ΕΤΑ σε πρώτη φάση άρχισαν να ελέγχουν το κόστος του ΔΕΣ στο ΑΟ και μετά κατασχέσαν τις αποθήκες του ΔΕΣ , παρά τις διαμαρτυρίες της ΙΚ και αίτημα επιστροφή των τροφίμων, το ΕΑΜ έκανε ένα «πρωτόκολλο δανεισμού» και απέστειλε μικρή ποσότητα σιταριού και άδεια σακιά του ΔΕΣ .

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Καπετάν Λάμπρος (Κ Αικατερινάρης) όταν οι μονάδες του  μπήκαν στην Θεσσαλονίκη με την απελευθέρωση.
ΑΝΑΜΙΞΗ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΜ

 

            Η ΕΠ Καρυών άρχισε να αναμιγνύεται στα εσωτερικά των Μονών την 1/12/1944 νέος Διοικητής της ΕΠ έγινε ο καπετάν Λάμπρος (Κ Αικατερινάρης) ο οποίος στον χαιρετιστήριο λόγο του ΕΠΕΚΡΙΝΕ την πνευματική κατάσταση ορισμένων Μονών και άλλα τέτοια φαιδρά έκανε αυτός ο Διοικητής!

Αλλά και ο νέος διοικητής Μαυρούδης με έγγραφό του προς την ΙΚ κάνει παρατήρηση ότι πολλές Μονές αρνούνται να δώσουν τρόφιμα του ΔΕΣ στους εργάτες που απασχολούν και μάλιστα απειλεί ότι «διότι άλλως θέλουν ληφθή μέτρα εναντίον των».

            Εκεί όμως που το ΕΑΜ έκανε πραγματικά επέμβαση ήταν στο Κελιώτικο ζήτημα, πήρε το μέρος των εξαρτηματικών μοναχών, που επιδίωκαν την κατάργηση του ΚΧ και την αντικατάστασή του από δικαιότερο.

            Οι εξαρτηματικοί μοναχοί φυσιολογικά στράφηκαν προς το ΕΑΜ και συνεργάστηκαν μαζί του (με δεδομένο ότι οι εξαρτηματικοί ήταν η πλειοψηφία του ΑΟ).

            Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ  απέβλεπαν σε μια μεγάλη αναταραχή μεταξύ Μονών και εξαρτημάτων, με σκοπό να επέμβει υπέρ των δευτέρων σαν ειρηνοποιός , και φυσικά από αυτή την επέμβαση θα μπορούσε να ελέγξει το ΑΟ, απώτερος στόχος ήταν προπαγανδιστικός προς το εξωτερικό, δια μέσου των ξενόφωνων Μονών (Σλαβικών) πράγμα που φυσικά δεν συνέφερε την Ελλάδα και τα συμφέροντά της στην περιοχή.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο  Κύρκος Ι Αικατερινιάρης δεκανέας του ΕΣ στο μέτωπο της Αλβανίας το 1941.            Υπήρξε λοιπόν συνεργασία εξαρτηματικών και ΕΑΜ, οι καλόγεροι των κελιών δεν μπορούσαν φυσικά να αντιληφθούν τι παιχνίδι παιζόταν και που οδηγούσε η χρησιμοποίηση τους.

            Η ΙΚ πιο υπεύθυνα και με βάση την εμπειρία της από την Γερμανική κατοχή και τον Βουλγαρικό κίνδυνο που αντιμετώπισε, έδειξε μια αφοπλιστική προθυμία για συνεργασία με το ΕΑΜ και παράλληλα κωλυσιεργούσε με την ελπίδα να επικρατήσουν ψυχραιμότερες δυνάμεις. Σύντομα όμως η κακή συμπεριφορά του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ στο ΑΟ αντικατέστησε τον πρώτο ενθουσιασμό των εξαρτηματικών οι οποίοι απογοητεύτηκαν από την στάση του ΕΑΜ και απομακρύνθηκαν.

            Βασικός συντονιστής για τους κελιώτες ήταν ο παπά Στέφανος γέροντας του Χιλιανδαρινού Κελιού του «Αποστόλου Θωμά» (Σέρβικο), ο οποίος υπό την κάλυψη του ΕΑΜ ζήτησε την αντικατάσταση του ΚΧ , στην κίνηση πρωτοστατούσαν τα Κελιά της περιοχής Καρυών, Προβάτας και Βατοπεδίου.

            Δεν ήταν μόνο τα Κελιά που απευθύνθηκαν στην αρχή στο ΕΑΜ αλλά και κάποιοι νέοι μοναχοί των ιδιορρύθμων μονών όπως ΙΜ Βατοπεδίου που αδικούντο από τους Προισταμένους τους. Ο καπετάν Στράτος στις 26/9/1944 πήγε στο Βατοπέδι και διόρισε 6μελή επιτροπή από έμπιστους στο ΕΑΜ μοναχούς. Στην συνέχεια ο  καπετάν Στράτος πήγε στην ΙΜ Ιβήρων και κατέλυσε την μοναστηριακή αρχή και διόρισε δική του επιτροπή, το ίδιο προσπάθησε να κάνει και στην Ι Μ Φιλοθέου αλλά εκεί δεν κατάφερε κάτι και έφυγε με την υπόδειξη ότι οι μοναχοί πρέπει να συμμορφωθούν με τις «λαοκρατικές» αρχές μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.

            Εν τω μεταξύ ο Ν Αμπελάς διαβεβαίωνε την ΙΚ ότι δεν θα αλλοιωθεί το καθεστώς του ΑΟ και ότι οι ενέργειες του   καπετάν Στράτου ήταν «προκαταρκτικές» και όχι «τελεσίδικες» και ότι καθήκον του ΕΑΜ ήταν να αποδοθεί δίκαιο.

            Ο Ν Αμπελάς επανήλθε βέβαια και άκουσον τι είπε ότι ο τρόπος εκλογής των Μονών είχε ολιγαρχικό  χαρακτήρα και ήταν αντίθετο με τις αρχές του ΕΑΜ (ούτε λίγο ούτε πολύ ο Ν Αμπελάς ήθελε να αλλάξει την χιλιαετή ιστορία και ζωή του ΑΟ με την ΕΑΜική παντογνωσία του). Και ζήτησε την επανεκλογή όλων των Προϊσταμένων από όλα τα μέλη της αδελφότητας με την συμμετοχή και των Κελλιωτών, και οι Προϊστάμενοι να μην είναι ισόβιοι και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των εξαρτημάτων στη διοίκηση (με δύο λόγια ήθελε την πλήρη αλλαγή των πάντων στο ανεξάρτητο και αυτοδιοικούμενο ΑΟ).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Σπάνιο έγγραφο εισόδου στο Άγιο Όρος. Για να εισέλθει κάποιος στο Άγιο Όρος την περίοδο της κατοχής έπρεπε να λάβει ειδική άδεια.
Η συγκεκριμένη εκδόθηκε από το επαρχείο Αρναίας το 1943.
Αναφέρεται πως πριν εσέλθει ο ενδιαφερόμενος στον Άθωνα θα έπρεπε να παρουσιαστεί στο Αστυνομικό τμήμα της Ιερισσού κ των Καρυών.            Η ΙΚ δήλωσε ότι είναι αναρμόδια να αποφασίσει σε τόσο σοβαρά πράγματα και ότι θα συζητούσε στις 4/ 10/1944, ζήτησε λοιπόν με έγγραφο αντιπροσώπους από όλες τις Μονές για την συνεδρίαση της 4/10/1944 τα θέματα που πρότεινε η ΕΠ ήταν :

Α) Δημιουργία τοπικών επιτροπών ΕΑΜ – ΕΛΑΣ στο ΑΟ.
 

Β) Αναγνώριση ψήφου σ όλους τους μοναχούς για την ανάδειξη οργάνων αυτοδιοικήσεως.

            Στην σύσκεψη συμμετείχαν 60 αντιπρόσωποι των Μονών. Και έγινε στις εγκαταστάσεις της Αθωνιάδας Σχολής, προσκάλεσαν δε και τον Ν Αμπελά  που πήγε με τον καπετάν Στράτο και τον καπετάν Ηλία. Ο Ν Αμπελάς ανέπτυξε τις θέσεις του ΕΑΜ και τόνισε την ανάγκη αλλαγής του ΚΧ για να εναρμονιστεί με τις αρχές του ΕΑΜ πρότεινε δε:

Α) Συγκρότηση 5μελών ή 7μελών επιτροπών ΕΑΜ στις Μονές και τα Εξαρτήματα. 
 

 

Β) Αναθεώρηση του τρόπου εκλογής Προϊσταμένων. 
 
 

Γ) Συμμετοχή στην διοίκηση των εξαρτηματικών.

Ταυτόχρονα ο Ν Αμπελάς καθησύχασε τους αντιπροσώπους και ότι οι επιτροπές του ΕΑΜ δεν θα έχουν ανάμιξη στις Μονές, είπε ότι λίγοι μοναχοί δεν μπορούν να επηρεάζουν το μεγάλο μεταρρυθμιστικό πνεύμα της εποχής! Και απείλησε ότι βιαστικές αποφάσεις θα δημιουργούσαν συνέπειες για την αλλοίωση του αγιορείτικου πολιτεύματος. Ανυποχώρητος σε όσα είπαν οι αντιπρόσωποι έλαβε μόνο υπ όψη προτάσεις για την αναλογία των αντιπροσώπων και αποχώρησε από την σύναξη.

             Οι αποφάσεις των αντιπροσώπων  που πάρθηκαν ήταν :

Α) Να γίνουν 3μελείς επιτροπές ΕΑΜ στις Μονές.
 

 
Β) Να διαλυθούν αυτές οι επιτροπές μόλις τελειώσει ο απελευθερωτικός αγώνας.
 


 Γ) Οι επιτροπές να σέβονται τις μοναστηριακές αρχές. 
 
 

Δ) Να συνεχίσουν τα μέλη των επιτροπών να εκπληρώνουν τα μοναστηριακά τους καθήκοντα. 
 
 

Ε) Για το θέμα των Προϊσταμένων  ευχήθηκε  να παραμείνει άθικτο το καθεστώς. (σε περίπτωση που δεν ήταν δυνατόν έβαλαν κάποιες προυποθέσεις).
 
 

Ζ) Για το τρίτο θέμα  διαπίστωνε ότι ανατρέπονται άρδην τα μακραίωνα καθεστώτα του ΑΟ . 
 
 

Η) Αποφασίστηκε να σταλεί επιτροπή στην ΠΕ ΕΑΜ Χαλκιδικής να συζητήσουν την υπόθεση και όρισαν τους Γαβριήλ Διονυσιάτη, Πάυλο Καρακαλινό, Σεραφείμ ΑγιοΠαυλινό και Δοσίθεο Χιλιανδαρινό.

            Ο Κελιώτες αντέδρασαν ανάλογα, δηλαδή συνεδρίασαν και όρισαν επιτροπή.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Φόρτωμα ξυλείας στον αρσανά (λιμάνι) της Ι Μ Βατοπεδίου κατά τον πρώτο  καιρό της απελευθέρωσης.            Η επιτροπή της ΙΚ συνάντησε στις 14/10/1944 στην Αρναία τους αρμοδίους του ΕΑΜ, γίνηκαν συναντήσεις και με τον Διοικητή της 11 Μεραρχίας του ΕΛΑΣ , τον Διοικητή της ΕΠ καπετάν Λασάνη (Αθ Γκένιος) και τον Νομάρχη Χαλκιδικής Π Καρακούση. Από αυτές τις επαφές αποφασίστηκε ότι προς το παρόν  το καθεστώς του ΑΟ παραμένει αμετάβλητο και ότι για κάθε σημαντικό θέμα θα απευθύνεται η ΙΚ στους  καπετάν Λασάνη (Αθ Γκένιος) και τον Διοικητή της 11ης  Μεραρχίας του ΕΛΑΣ.

            Έτσι εξουδετερώθηκε η εξαλωσύνη του Ν Αμπελά. Στις 18/10/1944 επισκέφτηκε την ΙΚ οι Βάσος, Στέφανος ( Στ Οικονόμου) και ο δικηγόρος Αθ Γεροχρήστος για να οργανώσουν επιτροπές ΕΑΜ στο ΑΟ και φυσικά για να κάνουν έρανο. Αυτοί στις συζητήσεις που είχαν διαβεβαίωσαν ότι η ΕΣΣΔ αναθεώρησε την στάση της στην Εκκλησία κλπ  και ότι το ΕΑΜ «εμφορείται υπό ευσεβών διαθέσεων». Φυσικά όλα αυτά και άλλα ακόμη που είπαν ήτανε ψέματα και σκοπό είχαν την αλλαγή του ΚΧ στο ΑΟ . Στην συνέχεια φάνηκε η πρόθεσή τους διότι πρότειναν σύγκληση Δυνδιάσκεψης με συμμετοχή αντιπροσώπων από όλες τις τάξεις των μοναχών με βάσει το 5% επί των εκλεκτόρων, φυσικά ήταν ένας πιο μαλακός τρόπος κατάργησης του ΚΧ που αμέσως κατάλαβε η ΙΚ και καθώς ήταν αδύναμη να αντιδράσει ζήτησε ότι δεν θα θιγούν ζητήματα με καθεστωτική φύση και εσωτερική διοίκηση. Το ΕΑΜ τα δέχτηκε αμέσως

            Στις 18/10/1944 η ΙΚ έστειλε στις Μονές το 145/133 έγγραφο με οδηγίες για συζήτηση της αλλαγής του ΚΧ και οργάνωσης βάσεων για το ΕΑΜ στο ΑΟ

            Αναβρασμός και στους Κελιώτες, δηλαδή το ΕΑΜ μετέτρεψε το ΑΟ από παράδεισο ησυχίας σε κόλαση αλληλοκατηγοριών και αντεγκλήσεων με τις διαρκείς επεμβάσεις των μαθητευομένων μάγων του, αν διαβάσει κανείς τα πρακτικά των  Συνδιασκέψεων (διότι γινόντουσαν αλλεπάλληλες τέτοιες μέχρι και τον Δεκέμβρη του 1944 ), λες και οι μοναχοί δεν είχαν πάει να προσευχηθούν αλλά να μετατραπούν σε φτηνιάρηδες πολιτικούς , θα εκπλαγεί κανείς πως μετέτρεψε το ΕΑΜ αδελφούς μοναχούς σε λύκους που σπαρασσόντουσαν προ των οφθαλμών των μειδιώντων ΕΑΜικών αντιπροσώπων. Αποφάσεις επί αποφάσεων εκδίδοντο διαρκώς, η χειρότερη εποχή για το ΑΟ, μήτε οι Τούρκοι μήτε οι Βούλγαροι μήτε κανείς δεν έκανε τόσο κακό στο ΑΟ όσο οι μήνες που διοίκησε το ΕΑΜ στο ΑΟ . Τέλος πάντων μετά από μια κόλαση ψηφίστηκε νέος ΚΧ και πίστεψαν οι ανόητοι ότι έβαλαν ήδη την πυρίτιδα στα θεμέλια του ΑΟ , κάτω από την έξαψη που δημιούργησε στους μοναχούς,  η αλλοφροσύνη του ΕΑΜ στο ΑΟ, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να δουν τους κινδύνους που εγκυμονούσε η εφαρμογή του νέου ΚΧ για το ΑΟ.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Το λιμάνι της Δάφνης (επίνειο των Καρυών) λίγο μετά την απελευθέρωση.


Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ 1944

 

 

            Από τον Ιανουάριο του 1945 ορισμένα βασικά στελέχη των εξαρτηματικών άρχισαν να παραιτούνται του συνασπισμού των Κελιωτών, οι περισσότερες Μονές φρόντισαν να μην εφαρμοστούν οι διατάξεις του νέου ΚΧ. Το ΕΑΜ διαισθανόταν την τροπή των πολιτικών εξελίξεων και άρχισαν να χάνουν την ψυχραιμία τους. Έτσι τους πρώτους μήνες του 1945 δεν εφαρμοζόταν κανένας από τους δύο ΚΧ, Στις 6/2/1944 η ΕΠ του ΑΟ έστειλε έγγραφο να γίνουν εκλογές με βάση τον νέο ΚΧ του 1944. Σχεδόν όλες οι Μονές αποφάσισαν να μην εφαρμόσουν τον ΚΧ του 44 .

            Συνδιάσκεψη έγινε 23 Απρίλιο του 1945 .

            Σήμερα το Κελιώτικο ζήτημα είναι ανύπαρκτο το ½ του πληθυσμού του ΑΟ είναι μοναχοί αν και τελευταία παρατηρείται μια τάση να πηγαίνουν οι μοναχοί στα Κελιά, οι νέοι μοναχοί ζητούν ησυχία, προσευχή, μια εξομοίωση όπως ζητούσε ο ΚΧ του 44 θα οδηγούσε σε μια παραποίηση του αγιορείτικο μοναχισμού, Αν χρειαστεί αλλαγή του ΚΧ θα πρέπει να γίνει σε πνεύμα Φιλαδέλφειας χωρίς εξωτερικές  παρεμβάσεις όπως έγινε το 1944 και επαναλήφθηκε δυστυχώς με τον δικτατορικό νόμο 124/15 στις 17/2/1969.

 

 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ΅: Πάσχα 1944. Γερμανοί με στολές και πολιτικά και μέλη της διοίκησης του Πρωτάτου. Την περίοδο αυτή Γερμανοί και ΕΑΜ συνυπήρχαν στο Άγιο Όρος.
 ΕΑΜΙΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΟ

 

            Ήταν αδύνατον για τους Αγιορείτες να γνωρίζουν πότε γίνεται πραγματική αλλαγή διοικητή από το ΕΑΜ, αυτό το συμπέραναν μόνα όταν έβλεπαν αλλαγή υπογραφής στα έγραφα του ΕΑΜ 

            Έτσι συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι διοικητές ήταν οι πιο κάτω:

15/9/1944 μέχρι 2/10/1944 Ν Αμπελάς.
 


 

2/10/1944 μέχρι 29/10/1944 Κίμων Διαμαντέας. 
 
 

1/12/1944  Καπετάν Λάμπρος (Κ Αικατερινάρης). 
 
 

μέχρι Άνοιξη 1945 Μαυρούδης.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ι. Μ. Βατοπεδίου στην περίοδο της κατοχής.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

            Ενώ ανεμπόδιστα και με τις καλύτερες προϋποθέσεις εγκαταστάθηκε ο ΕΛΑΣ στο ΑΟ με την αποχώρηση των Γερμανών τον Μάιο του 1944 και την μείωση της δυνάμεως της Χωροφυλακής, την Άνοιξη του 1945 επικρατούσε εχθρικότητα προς τους εκπροσώπους των ΕΑΜικών διοικήσεων, από όσα παράθεσα αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα τους λόγους.

Θα μπορούσε βέβαια ο Εθνικός στρατός να ξεκινήσει εκκαθαρίσεις από το ΑΟ αλλά μια τέτοια ενέργεια θα καταγγελλόταν στον ΟΗΕ, υπήρχε και ο κίνδυνος περιπλοκών μεταξύ Ρώσων, Βουλγάρων και Σέρβων και να ζητηθεί η διεθνοποίηση του ΑΟ, που όπως είδες δεν κατορθώθηκε κατά την κατοχή .

Έτσι αντί του στρατού η κυβέρνηση των Αθηνών  ανέθεσε την υπόθεση αυτή στην χωροφυλακή η οποία επέστρεψε στις 27/4/1945 στο ΑΟ  (υπό την γενική ανακούφιση κελλιωτών και λοιπών μοναχών).

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου