Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Η ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ 1953           
            Στις 26/9/1953 οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει στρατιωτική συμφωνία με την Ισπανία του Φράνκο.
Στις 12/10/1953 υπογράφεται από τον υπουργό Εξωτερικών Στέφανο Στεφανόπουλο ( ο μετέπειτα αποστάτης της κυβερνήσεως Γ Παπανδρέου) και  του αμερικανού πρεσβευτή Κάβεντις Κάνον (αντικαταστάτης του Πιουριφόυ) ελληνοαμερικανική συμφωνία .ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Αλέξανδρος Παπάγος και Στέφανος Στεφανόπουλος (1953).

            Το ίδιο βράδυ στις 7μμ την 12/10/1953 το υπουργικό συμβούλιο στην Αθήνα εγκρίνει την συμφωνία και στις 8μμ ταυτόχρονα στην Αθήνα και την Ουάσιγκτον βγαίνει η πιο κάτω ανακοίνωση:

«Εις εκπλήρωσιν των του αρθρου 3 της Συνθήκης Βορείου Ατλαντικού  απορρεουσών υποχρεώσεών των, η κυβέρνησις του Βασιλείου της Ελλάδος με την έγκρισιν της ΑΜ του βασιλέως και η κυβέρνησις των ΗΠΑ υπέγραψαν σήμερον μιαν διμερή συμφωνίαν παρέχουσαν εις τας ΗΠΑ το δικαίωμα όπως βελτιώσωσι και χρησιμοποίησιν ωρισμένα αεροδρόμια και ναυτικάς εγκαταστάσεις  εν Ελλάδι. Η συμφωνία έχει ως προορισμόν, διευκολυνομένης της ολοκληρώσεως της αμύνης της Ελλάδος, της αναπτυχθείσης κατά τα τελευταία πέντε έτη με την αμερικανικήν βοήθειαν, εντός του αμυντικού συστήματος του ΝΑΤΟ, να ενισχύση την ασφάλειαν της περιοχής του Βορείου Ατλαντικού και να διαφυλάξη την διεθνήν ειρήνην και ασφάλειαν. Η κοινή προσπάθεια των δύο χωρών, όπως βελτιωθή και ενισχυθή η συλλογική ικανότης προς αντίστασιν εναντίον ενόπλου επιθέσεως, αντικατοπτρίζει το επικρατούν πνεύμα συνεργασίας και τους στενούς δεσμούς φιλίας, ήτις υφίστανται μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ.»
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η Ελλάδα του 1953, τα σημάδια του Εμφυλίου υπήρχαν παντού. Παιδόπολις - Αγ. Ελευθερίου - 1953...τα παιδιά ντυμένα πιο προσεγμένα...άλλωστε κυριαρχούσε η προτροπή της βασίλισσας Φρειδερίκης περί προσεγμένων παιδιών και σχολείων...            Η συμφωνία αυτή ορίζει στο πρώτο άρθρο της τα πιο κάτω καταπληκτικά:

«…..η ελληνική κυβέρνησις….. εξουσιοδοτεί την κυβέρνησιν των ΗΠΑ να χρησιμοποιεί οδούς, σιδηροδρομικάς γραμμάς και χώρους, και κατασκευάζη, αναπτύσση χρησιμοποιή και θέτη εν λητουργία στρατιωτικά και βοηθητικά  έργα εν Ελλάδι, οία αι αρμόδιαι  Αρχαί των δύο κυβερνήσεων ήθελον θεωρήσειν κατά καιρούς ως αναγκαία δια την εφαρμογήν ή την προαγωγήν εγκεκριμένων σχεδίων του ΝΑΤΟ……..
« ….Η κυβέρνησις των ΗΠΑ δύναται να φέρη,εγκαθιστά και στεγάζει εν Ελλάδι προσωπικόν των ΗΠΑ. Αι ένοπλοι δυνάμεις των ΗΠΑ και το υπό τον έλεγχό των υλικόν ύνανται να εισέρχονται, εξέρχονται, κυκλοφορούν, υπερίπτανται ελευθέρως εν Ελλάδι και εις τα χωρικά της ύδατα, υπό την επιφύλαξιν οιασδήποτε τεχνικής συνεννοήσεως……….
«…. Αι ενέργεια αυταί απαλλάσσονται οιωνδήποτε τελών, δικαιωμάτων και φόρων».

            Στο άρθρο 2 μιλούν για την ατέλεια των μηχανημάτων, υλικών και εφοδίων που εισάγουν οι Αμερικανοί …. Και επιπλέον την υποχρέωση του Ελληνικού κράτους να τους αποζημιώσει για όσα έργα θα αφήσουν στην Ελλάδα, όταν δεν θα τους χρειάζονται πιά!
            Στο άρθρο 3 δίνει το δικαίωμα να ιδρύουν στην Ελλάδα δικά τους ταχυδρομεία! Και πάει λέγοντας………

            Αυτή την κατοχική συμφωνία ο στρατάρχης  και πρωθυπουργός Παπάγος την χαιρετίζει σαν «σημαντικόν σταθμόν εις την ιστορίαν της νεώτερης Ελλάδος……… δεν αποκρύπτω την βαθείαν μου ικανοποίησιν ότι ταυτοχρόνως συνθήκαι ασφαλείας δημιουργούνται δια τον τόπον όσον ουδέποτε άλλοτε».
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Τον Φεβρουάριο του 1953 έκπληκτη η διεθνής κοινότητα παρακολουθούσε τις διπλωματικές επαφές μεταξύ της κομμουνιστικής Γιουγκοσλαβίας του Τίτο και δύο μελών του ΝΑΤΟ, της Ελλάδας και της Τουρκίας, για δημιουργία περιφερειακής στρατιωτικής συμμαχίας στα Βαλκάνια. Κάπως έτσι ξεκίνησε το 1953 η όλη προσπάθεια των ΗΠΑ για την δημιουργία Βαλκανικής διεισδυσης, και κατέληξε στην Ελληνο - Αμερικανική συμφωνία.

            Ο Στ Στεφανόπουλος κάνει πολλές δηλώσεις που μιλούν για ασφάλεια και ωφελήματα στην οικονομία μας (θα δούλευαν Έλληνες εργάτες για να φτιαχτούν οι αμερικανικές εγκαταστάσεις) και σε ένα μήνα ο Παπάγος θυμήθηκε να μιλήσει στην Βουλή ότι………. ο Αϊζενχάουερ με επιστολή του είχε ζητήσει να εγκατασταθούν αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεσαι ότι η συμφωνία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια τυπική εμπέδωση της εξάρτησης της χώρας από τις ΗΠΑ, ο ίδιος ο στρατηγός Παπάγος για να μη υπάρξουν βάσεις στην Ελλάδα πριν από 12 χρόνια καθοδήγησε τον πόλεμο στην Πίνδο  και τα οχυρά.

            Η συμφωνία αυτή δεν προκαλεί μόνο διαφωνίες από τους φιμωμένους ούτως ή άλλως Έλληνες, αλλά και από την ΕΣΣΔ όχι επειδή δεν ήθελαν να υποδουλωθούμε αλλά διότι δεν κατάφεραν να μας υποδουλώσουν αυτοί, στις 22/3/1954 το Σοβιετικό Υπουργείο Εξωτερικών αποδίδει διακοίνωση στον Έλληνα πρέσβη στην Μόσχα κο Κοντουμά για την εγκατάσταση βάσεων στην Κρήτη, την ίδια διακοίνωση δίδει και ο σοβιετικός πρέσβης Σεργκέγιεφ στην Αθήνα  και ο Στεφανόπουλος διαβεβαιώνουν ότι όλα αυτά έχουν αμυντικό χαρακτήρα όλα αυτά…..
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Π Κανελλόπουλος  στο Φεστιβάλ Θράκης κατά τους 39ους Πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες στην Αλεξανδρούπολη, στις 7 Ιουνίου του 1953.

            Οι «διευκολύνσεις» όμως για τους Έλληνες πολιτικούς είναι τιμή τους και καμάρι τους, ο Π Κανελλόπουλος (υπουργός Εθνικής Αμύνης) στα τέλη Μαρτίου γίνεται δεκτός από τον Αϊζενχάουερ και σε λόγο του στην Εθνική Λέσχη Σπουδαστών αναφέρεται στην «πρωτοβουλία» του Παπάγου να παραχωρήσει «στρατιωτικές διευκολύνσεις» στους Αμερικανούς στην Ελλάδα, λέει τα πιο κάτω καταπληκτικά ο καθηγητής πανεπιστημίου Π Κανελλόπουλος: «Εις την Ελλάδα   θεωρούμεν τους Αμερικανούς αποτελούντας μέρος του εαυτού μας και είμεθα ευτυχείς οποτεδήποτε διαπιστώνομεν ότι οι ζώντες εις την χώραν μας Αμερικανοί αισθάνονται <<σαν το σπίτι τους>>….».Η ελληνοαμερικανική συμφωνία του 1953 επέτρεπε την εγκατάσταση αμερικανικών βάσεων στο Ελληνικό (αεροπορική), στο Ηράκλειο (αεροπορική), στον Κόλπο της Σούδας (ναυτική και αεροπορική), στη Νέα Μάκρη (τηλεπικοινωνίες), καθώς και πλήθος άλλων μικρότερων βάσεων στην ελληνική επικράτεια. Επιπροσθέτως, προβλεπόταν η εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθμού «Φωνή της Αμερικής», σημαντικό προπαγανδιστικό εργαλείο των ΗΠΑ μέσα στα ασφυκτικά πλαίσια που έθετε ο Ψυχρός Πόλεμος.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Εγκαταστάσεις της "Φωνή της Αμερικής".ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΧΟΥΝΤΑ του Σπ Λιναρδάτου τόμος ΙΙ εκδόσεις ΒΗΜΑ-βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου