Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΩΤΗ ΣΚΕΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΤ


"Εγώ [...] επηρεασμένος από όσα είδα εις την πλατείαν Χιλής εις το Παρίσι, όπου κατά σύμπτωσιν το έτος εκείνο ευρέθην όταν επρόκειτο να γίνη διαδήλωσις εις μνήμην του Αλιέντε, είχον εντυπωσιασθή. Διότι είδα αστυφύλακας με μάσκας και ασπίδας που ενεθύμιζον πολεμιστάς του μεσαίωνος καθώς και ειδικά μηχανοκίνητα της αστυνομίας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ο Σπύρος Μαρκεζίνης (δεξιά, δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο  Ιερώνυμο) με τα μέλη της κυβέρνησής του και το Γ. Παπαδόπουλο κι τον Ο. Αγγελή .Και έκαμα τότε την σκέψιν, ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα η σημερινή Αστυνομία, του αγγλικού τύπου, ή και η Χωροφυλακή, ανήκει εις...
εποχήν η οποία έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Έφερα λοιπόν το θέμα εις τον ίδιον τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας. (τον Γεώργιο Παπαδόπουλο).


 


 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : ΜΑΤ εξοπλισμένα όπως οι μεσαιωνικοί ιππότες, χωρίς την ύπαρξή τους η μεταπολιτευτική δημοκρατία θα ήταν υποχρεωμένη να κατεβάζει τανκς όπως ο Παπαδόπουλος στο Πολυτεχνείο. 

 

Αν η Αστυνομία και η Χωροφυλακή διέθετε αυτόν τον αναγκαίον και σύγχρονον οπλισμόν, του οποίου η πρώτη παραγγελία έγινε επί των ημερών μου, είναι πάρα πολύ πιθανόν να καθίστατο περιττή η επέμβασις των τεθωρακισμένων εις το Πολυτεχνείον και να μη προέκυπτε ανάγκη κηρύξεως του στρατιωτικού νόμου."(Σπ. Μαρκεζίνης, "Αναμνήσεις 1972-1974", Αθήναι 1979, σ.433-4).
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Χωροφυλακή έτοιμη για την αντιμετώπιση επεισοδίων πριν και κατά την δικτατορία, τα σώματα ασφαλείας αντιμετώπιζαν τους διαδηλωτές χωρίς περισσότερα εφόδια από αυτά που διάθετε ο διαδηλωτής. 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σπ. Μαρκεζίνης, "Αναμνήσεις 1972-1974", Αθήναι 1979.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου