Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

ΕΠΙΠΕΔΟ ΖΩΗΣ 1967-1974
Χαρακτηριστικό της καταναλωτικής δυναμικής που απέκτησε η ελληνική κοινωνία αποτελούν τα πιο κάτω δεδομένα:ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Μεσογείων και Χαλανδρίου 1963.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΕΤΗ
1962  56.893
1964  81.617
1966 122.479
1967 144.434
1968 169.985
1969 195.264
1970 226.893
1971 264.028
1972 303.109
1973 346.887
1974 380.388

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ 1974/75

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η Ομόνοια το 1972.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΕΤΗ
1962 108.705
1964 147.450
1966 203.841
1967 233.713
1968 257.694
1969 302.751
1970 344.800
1971 393.291
1972 445.639
1973 509.596
1974 569.130

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ 1974/75
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Η περιοχή έξω από του Χυτήρογλου στην Μητρόπολη το 1965.


ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ (σε εκατομ δρχ)

ΕΤΗ
1966 136.340
1967 143.583
1968 152.565
1969 166.582
1970 181.476
1971 195.843
1972 216.631
1973 237.050

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ 1974ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Λιοσίων, διάβαση 1955.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε εκατομ δρχ)

ΕΤΗ
1966 132.201
1967 139.296
1968 148.302
1969 161.276
1970 175.240
1971 190.534
1972 211.707
1973 232.250

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ 1974
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Με αυτά τα τηλεφωνικά κέρματα έπαιρνε τηλέφωνο το κοινό από τους τηλεφωνικούς θαλάμους.ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ (σε χιλιάδες)

ΧΩΡΑ……….....1968….1970…..1972
ΕΛΛΑΔΑ……....762….1.045….1.438
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ…..378……473…....582
ΔΑΝΙΑ….…...1.517….1.700…..1.918
ΙΤΑΛΙΑ……...7.752….9.369....11.345
ΙΣΠΑΝΙΑ…...3.702….4.569……5.713
ΡΟΥΜΑΝΙΑ….569……639….......807
ΤΟΥΡΚΙΑ…….450……577……...728
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Το μπακάλικο και το περίπτερο  της γειτονιάς ήταν το τηλεφωνείο της.


ΤΗΛΕΦΩΝΑ (ανά 100 κατοίκους)

ΧΩΡΑ……….....1968….1970…..1972
ΕΛΛΑΔΑ……....8,7…….12……..16
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ…..4,5……..5,5….....6,8
ΔΑΝΙΑ….…......30,9……33,9…..37,7
ΙΤΑΛΙΑ……......14,4……17,1......20,6
ΙΣΠΑΝΙΑ….......11……...13,5…..16,4
ΡΟΥΜΑΝΙΑ……2,9……..3,2…....3,9
ΤΟΥΡΚΙΑ………1.3……..1,6...….1,9

ΠΗΓΗ: ΟΗΕ 1973/1974 ΕΣΥΕ 1974
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : "Τηλέφωνον δια το κοινόν" τηλεφωνικός θάλαμος στην πλατεία Κολωνακίου.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ


………………………………………………………1966……1971…ΑΥΞΗΣΗ
ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΑ (αυτόματα και μη) ………………2.398………3.200 …33,4%
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΑ……………………..202………...750…271,3%
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛ ΚΕΝΤΡ (συνδέσεις)..533.512…..1.252.660…134,8%
ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ…………………………....502.331…..1.220.000…142,8%
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ…………….....579.076…..1.225.000…111,5%
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (σύνολο)………..459.651…..1.039.300…126,1%
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΕΣ….…137.351…….457.300…232,9%
ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ………………………….21………….230…995,2%

Μέχρι το 1971 το 98% των πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών της Ελλάδος πραγματοποιούνται με αυτόματα κέντρα (φερεσυχνικά, υπόγεια ομοαξονικά και ραδιοηλεκτρικά υπεραστικά κυκλώματα).

ΠΗΓΗ:

 Έκδοση της οικονομικής Επιτροπής  του ΟΗΕ για την Ευρώπη 1972.

Επίτομη Στατιστική και Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 1976

 Εκδόσεις “The Worlds Telephones”

 Εκδόσεις “UIT”

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Καλωδιακό πλοίο  (cable ship) «Θαλής ο Μιλήσιος» του ΟΤΕ πόντισε καλώδια σε όλες τις ελληνικές θάλασσες.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  του Σ. Ν. Γρηγοριάδη εκδόσεις ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου