Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Η ΓΑΛΑΤΙΚΗ ΤΡΙΑΣ


Κατά την εποχή της εισβολής του Καίσαρα στην Γαλατία, παράπλευρα με τις τοπικές θεότητες δημιουργήθηκε ένα ανθρωπόμορφο Πάνθεον.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Esus όνομα »σημαίνει « Κύριος » ή « Master »Ο Ρωμαίος ποιητής Lucan αναφέρθηκε (στο Pharsalia, βιβλίο Ι) για τον  Esus μαζί με δύο άλλους θεούς - Taranis και Teutates. Σε αυτούς γινόντουσαν θυσίες αίματος στις φυλές που βρισκόντουσαν  μεταξύ της Λιγουρίας και Treveri. Ο γαλλορωμαικός βωμός των Παρισίων που επί τα μιας μεριάς παρουσιάζει «ταύρο με τρεις γερανούς» στην άλλη εικονίζει ένα θεό ξυλοκόπο, ο θεός αυτός είναι ο Esus, αυτόν τον θεό αναφέρει στο έργο «Φάρσαλα» ο Λουκανός (άσμα 1ον στίχος 444).

            Ο Esus θεωρείτο από τις φυλές του Βορά και τους Parisii ως η αρχή όλων των άλλων θεών, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να μας δίνουν την δυνατότητα να καθορίσουμε τον ακριβή χαρακτήρα του Esus, αν και κάποιοι τον θεωρούν σαν την θεότητα που αναφέρετε σαν Τουτάτης (Teutates). Πάντως ο Esus πρέπει να θεωρηθεί θεός φονικός που του αρέσουν οι συγκρούσεις και «μαινόμενος κατά τας μάχας» (Jullian).


            Προς τιμή του σφάζονται όλοι οι εχθροί είτε κατά την μάχη ή μετά την σύγκρουση, η θυσία που του άρεσε ήταν να κρεμάται το θύμα στο δένδρο. Ο  Esus ταυτίστηκε από τον Arbois de Jubainville με τον Ιρλανδό ήρωα Cuchulainn.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Taran (Ταρανής) παρουσιάζεται ως γενειοφόρος θεός με έναν κεραυνό στο ένα χέρι και έναν τροχό στο άλλο.

            Ο Taran (Ταρανής) ήταν ο θεός της βροντής και των θυελλών, του κεραυνού και της βροχής.
Ο Teutates, η ρίζα του ονόματός του touta δηλαδή λαός, ήταν ο πατέρας του λαού, ο θεός της φυλής. Ο Jullian τον θεωρεί «τον κυριώτερον εκ των θεών, οι οποίοι ήταν κοινοί δι όλους τους Γαλάτας».


Ο Teutates είναι ο εθνικός θεός των Γαλατών, υπήρξε ταυτοχρόνως ο πρόγονος και ο νομοθέτης τους, ήταν ο φρουρός , ο διαιτητής και ο υπερασπιστής των φυλών των.


Στις επιγραφές το όνομα του  Teutates συνδιάζεται αποκλειστικώς με το όνομα του θεού Άρη (Marti toutati), πράγμα που επιτρέπει δύο ερμηνείες :
Α. Ο Teutates είναι θείον επίθετο που δίνεται στον εθνικό θεό Άρη.
Β. Ο Teutates διατηρεί την αξία του ως κύριο όνομα και σήμαινε την αντιστοιχία με τον Θεό Άρη.
Από τα πιο πάνω βγαίνει ότι και ο Teutates ήταν κυρίως πολεμική θεότης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Θεός Τουτάτης.

Η Γαλατική θεϊκή τριάδα δεν είναι τίποτα άλλο παρά θεότητες που έχουν να κάνουν με πόλεμο, θυσίες, σφαγές, βροντές, κατακλυσμούς και όλα αυτά αφού ήδη είχαν έρθει σε επαφή με τον Ρωμαϊκό πολιτισμό.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ του Felix Guirand  τόμος Ι εκδόσεις Χ. Φ. Γιοβάνη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου