Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

ΠΕΡΙ ΔΗΜΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ


Από τους μύθους του ΑΙΣΩΠΟΥ ας αντλήσουμε ένα δίδαγμα, στα πονηρά χρόνια που περνά η πατρίδα μας .......


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Αίσωπος


 ΑΛΙΕΥΣ ΥΔΩΡ ΤΥΠΤΩΝ - 1

Ἁλιεὺς ἔν τινι ποταμῷ ἡλίευε. Καὶ δὴ κατατείνας τὰ δίκτυα, ὡς ἐμπεριέλαβεν ἑκατέρωθεν τὸ ῥεῦμα, προσδήσας κάλῳ λινῷ λίθον, ἔτυπτε τὸ ὕδωρ, ὅπως οἱ ἰχθύες φεύγοντες ἀπροφυλάκτως τοῖς βρόχοις ἐμπέσωσι. Τῶν δὲ περὶ τὸν τόπον οἰκούντων τις θεασάμενος αὐτὸν τοῦτο ποιοῦντα, ἐμέμφετο ἐπὶ τῷ τὸν ποταμὸν θολοῦν καὶ μὴ ἐᾶν αὐτοὺς διαυγὲς ὕδωρ πίνειν. Ὁ δὲ ἀπεκρίνατο• "Ἀλλ' ἐὰν μὴ οὕτως ὁ ποταμὸς ταράσσηται, ἐμὲ δεήσει λιμώττοντα ἀποθανεῖν."

Οὕτω καὶ τῶν πόλεων οἱ δημαγωγοὶ τότε μάλιστα ἐνεργάζονται, ὅταν τὰς πατρίδας εἰς στάσεις περιαγάγωσιν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ψάρεμα σε ποτάμι.


Ἁλιεὺς ὕδωρ τύπτων - 2

Ἁλιεὺς ἔν τινι ποταμῷ ἡλίευεν. Διατείνας δὲ τὰ δίκτυα καὶ τὸ ῥεῦμα περιλαβὼν ἑκατέρωθεν, καλωδίῳ προσδήσας λίθον, τὸ ὕδωρ ἔτυπτεν, ὅπως οἱ ἰχθύες φεύγοντες ἀπαραφυλάκτως τοῖς βρόχοις ἐμπέσωσι. Τῶν δὲ περὶ τὸν τόπον οἰκούντων τις θεασάμενος τοῦτο ποιοῦντα ἐμέμφετο ὡς τὸν ποταμὸν θολοῦντα καὶ διειδὲς ὕδωρ μὴ συγχωροῦντα πίνειν. Καὶ ὃς ἀπεκρίνατο· Ἀλλ' εἰ μὴ οὕτως ὁ ποταμὸς ταράττεται, ἐμὲ δεήσει λιμώττοντα ἀποθανεῖν.

Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι καὶ τῶν πόλεων οἱ δημαγωγοὶ τότε μάλιστα ἐργάζονται, ὅταν τὰς πατρίδας εἰς στάσιν περιάγωσιν.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ψάρεμα κατά την αρχαιότητα.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ


Ο ΨΑΡΑΣ ΠΟΥ ΧΤΥΠΟΥΣΕ ΤΟ ΝΕΡΟ


Ένας ψαράς, ψάρευε σε ένα ποτάμι. Αφού τέντωσε το δίχτυ τουκαι κάλυψε με αυτό όλο το πλάτος του ποταμού, και έδεσε σε σχοινί από λινάρι μια πέτρα , άρχισε να χτυπά με αυτήν το νερό, για να αναγκάσει τα ψάρια να πέσουν στα δίχτυα .
Ένας από τους περιοίκους, μόλις τον είδε να κάνει αυτό, άρχισε να τον κατηγορεί πως θόλωνε το ποτάμι και δεν τους άφηνε να πιούν καθαρό νερό.
Αυτός τότε του απάντησε  «Αλλά, εάν το ποτάμι δεν ταραχτεί λίγο, εγώ θα πρέπει να πεθάνω από την πείνα».

Έτσι και οι δημαγωγοί κάνουν τις δουλειές τους, όταν προκαλούν αναταραχή στις πατρίδες τους.

 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ΑΙΣΩΠΟΣ ΜΥΘΟΙ εκδόσεις NATIONAL GEOGRAPHIC  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου